Powstanie Warszawskie godzina ”W”


Szanowni Instruktorzy Nauki Jazdy, Kierownicy OSK, Dyrektorzy WORD-ów

Uczcijmy pamięć Powstańców Warszawskich. 1 sierpnia oznakujmy pojazdy szkoleniowe i egzaminacyjne barwami narodowymi ( chorągiewki), a o godzinie 17.00 zatrzymajmy się, stańmy przy pojazdach na 1 minutę i włączmy „klaksony” w ten sposób oddajmy cześć poległym i jeszcze żyjącym Warszawiakom, którzy w heroicznym zrywie pragnęli odpłacić się hitlerowskim najeźdźcom  za lata upodlenia, zniewolenia, ciągłego mordowania polskiego narodu.  Pragnęli żeby Warszawa była wyzwolona przez Warszawiaków.

Maleje liczba rodowitych Warszawiaków, a w młodym pokoleniu chyba coraz mniej jest prawdziwego patriotyzmu. Ilu zapytanych młodych ludzi odpowie szybko, kto to był Stefan Starzyński? Chyba nie wielu. W dniach kiedy odbywają się imprezy sportowe szczycimy się, że polscy sportowcy odnoszą sukcesy. Wtedy na ulicach wszechobecne są symbole polskości, barwy narodowe, a w dniach rocznicowych – wybuchu II Wojny Światowej czy wybuchu Powstania Warszawskiego nie zbyt wiele osób jest gotowych do docenienia poświęcenia naszych przodków przez pokazanie naszej wdzięczności i oddania im czci.

Oddajmy Powstańcom Warszawskim cześć poświęcając tylko 1 minutę o godzinie 17.00 przez zatrzymanie się, włączenie sygnału dźwiękowego  i jeżdżenie pojazdem oznakowanym   w chorągiewki z barwami narodowymi

Jan Szumiał

Prezes SOSK Warszawa