System szkolenia – kadry, „ pudrowanie trupa”?

W trakcie jednej z regionalnych debat komisji zajmującej się bezpieczeństwem na drogach poświęconej omówieniu zachodzących zmian w prawie o ruchu drogowym i systemie szkolenia kandydatów na kierowców w świetle działań podejmowanych przez Ministerstwo Infrastruktury, jeden z jej uczestników zabierając głos podczas dyskusji na temat zmian w systemie szkolenia, stwierdził że obecna „kadra instruktorska jest pudrowaniem trupa”.

Co miał na myśli?

Czy to, że całą kadrę trzeba wymienić? Czy przeprowadzić weryfikację? Czy, że większość kadry jest w tym wieku, że zasługuje tylko na „pudrowanie”, a nowej, młodej jeszcze nie ma?

Jestem realistą i zdaję sobie sprawę, jak duży wpływ na jakość szkolenia ma postawa instruktora. W środowisku szkoleniowym zdarzają się osoby przypadkowe, które nie mają ani predyspozycji do wykonywania tej profesji, ani poczucia misji, co zdarza się równie często w przypadku innych zawodów. Tymczasem na jakość szkolenia wpływa także chaos spowodowany ciągłymi zmianami systemu szkolenia, nowelizacją jeszcze nie wprowadzonych zmian, wytycznych dotyczących systemu szkolenia, a także  zachodzącymi zmianami w prawie: o ruchu drogowym i kierujących pojazdami. Dużo szkody dla poziomu szkolenia przyniosły również zmiany w prawie obniżające kryteria poziomu wykształcenia osób chcących podjąć pracę w zawodzie instruktora.

Uważam, że opinia wyrażona przez osobę, która podaje się za przedstawiciela środowiska szkoleniowego, jest bezpodstawnie uogólniona i dla tego środowiska krzywdząca.

A jakie jest Państwa zdanie?

Jan Szumiał

  • Instruktor nauki jazdy od 1978 r.