Zmiany w UoKP – Prawo jazdy 2016

16.10.15

W dniu 8 października br. W siedzibie WORD Warszawa z inicjatywy Zarządu SOSK Warszawa przy wsparciu Dyrektora WORD P. Dariusza Szczygielskiego odbyło się spotkanie warszawskiego środowiska szkoleniowego(niezależnie od przynależności do Stowarzyszenia) z przedstawicielami: Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju – głównym specjalistą P. Tomaszem Piętką; Biura Administracji i Spraw Osobowych Urzędu m.st. Warszawy – naczelnikiem P. Ewą Kowalewską; Polskiej Federacji Stowarzyszeń Szkół Kierowców – prezesem P. Krzysztofem Bandosem ; WORD Warszawa – dyrektorem P. Dariuszem Szczygielskim oraz naczelnikami poszczególnych wydziałów WORD.