Problemy przy eksploatacji Hyundai i20

29.02.16

W związku z informacjami docierającymi do Zarządu SOSK o problemach z eksploatacją Hyundai i20, Prezes Stowarzyszenia zwrócił się pismem do Pana Leszka Płonki Dyrektora Zarządzającego Hyundai Polska, treść pisma w załączniku. Pismo do Dyrektora Zarządzającego Hyundai Polska

Rozporządzenie MIB w sprawie egzaminów- skrót zmian

29.02.16

Zmiany dokonane w zasadach przeprowadzania egzaminów państwowych osób ubiegających się o prawo jazdy w nowym rozporządzeniu M I i B.

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 24 lutego 2016 r. w sprawie egzaminowania osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami …… /skrót/

1.- (§12.1) Osoba egzaminowana może przystąpić do egzaminu państwowego, jeżeli okaże ważny w dniu egzaminu jeden z dokumentów potwierdzających tożsamość: a) dowód osobisty, b) kartę pobytu, c) paszport. 2.- (§14.2); Egzaminator w związku z wykonywanymi czynnościami: 2) w przypadku, o którym mowa w art. 50 ust. 2 pkt 7 lit. a ustawy, wzywa organy uprawnione do przeprowadzenia badania osoby egzaminowanej w celu ustalenia w jej organizmie zawartości alkoholu lub środka działającego podobnie do alkoholu* * Nie może być egzaminowana osoba której stan lub zachowanie uzasadnia podejrzenie, że: znajduje się w stanie nietrzeźwości, w stanie po użyciu alkoholu lub środka działającego podobnie do alkoholu, (§15.2)a); Egzaminator nie przeprowadza egzaminu państwowego, jeżeli osoba egzaminowana zgłaszająca się na egzamin jest pod wpływem alkoholu albo odmówiła poddania się badaniu.  

Stanowisko Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa w sprawie szkolenia.

logo_mib Nie ma przeszkód w szkoleniu, kandydatów na kierowców. kliknij

Uwagi środowiska do projektu rozporządzenia

Jerzy Szmit Podsekretarz Stanu Ministerstwo Infrastruktury I Budownictwa

Szanowny Panie Środowisko szkoleniowe skupione wokół Stowarzyszenia Ośrodków Szkolenia Kierowców w Warszawie prosi przy rozpatrywaniu projektu dotyczącego Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa w sprawie szkolenia osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, instruktorów i wykładowców o wzięcie pod uwagę postulatów naszego gremium dołączonych do niniejszego pisma. Są one naszym zdaniem istotne dla właściwego i prawidłowego przebiegu szkolenia przyszłych i obecnych kierowców podnoszących kwalifikacje a zarazem poprawy bezpieczeństwa na polskich drogach.

Z wyrazami Szacunku. J. Szumiał- Prezes SOSK Warszawa

Warszawa 19.02.2016

Postulaty środowiska warszawskiego

Postulaty do projektu Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 8 lutego 2016 w sprawie szkolenia osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, instruktorów i wykładowców § 3.4 Pojazdy wykorzystywane do prowadzenia szkolenia powinny być oznaczone nazwą i adresem ośrodka szkolenia kierowców... Tak, lecz brak jest stabilizacji wprowadzanych zapisów(wielokrotne w ostatnich latach wprowadzanie, odstępowanie od takiego rozwiązania i ponowne ich wprowadzanie) Dobór wysokości liter : 6 cm –nazwa firmy; adres i inne dane – mniejsza litera  

Członkowie SOSK na kursie BLS-AED PROVIDER KURS Europejskiej Rady Resuscytacji będącego kolejnym etapem V-tego Praskiego Konkursu Szkół Podstawowych z Pomocy Przedmedycznej „Pięć złotych minut”.

23.02.16

W sobotę, 20 lutego 2016, w gościnnych murach Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 30 przy ul. Kawęczyńskiej 2 odbył się kurs BLS-AED certyfikowany przez Europejską Radę Resuscytacji, prowadzony przez Fundację Prometeusz którego współorganizatorem była Praska Auto Szkoła. Piąta jubileuszowa edycja konkursu skłoniła organizatorów do pewnych podsumowań i wyznaczenia dalszych kierunków rozwoju programu. Do konkursu, powiększając zasięg oddziaływania terytorialnego, zaproszono szkoły podstawowe z Sulejówka, Ząbek i Zielonki. Poszerzając krąg adresatów szkoleń z pierwszej pomocy zaproszono do udziału w nich również osoby nie związane z edukacją szkolną, ale mogące stać się ambasadorami pomocy przedmedycznej i Konkursu w swoich środowiskach. Wśród uczestników kursu znaleźli się Andrzej Zawadka i Piotr Lewandowski członkowie załogi Toyota Marki, Edyta Jasińska-Beń i Jacek Maniecki instruktorzy nauki jazdy a za razem członkowie Stowarzyszenia Ośrodków Szkolenia Kierowców(SOSK) w Warszawie oraz znamienici mieszkańcy i restauratorzy prawobrzeżnej Warszawy Czesław Mozil i Andrzej Iwulski.  

Samochody Hyundai i20 – awaryjność

14.02.16

Szanowni Państwo. Prosimy o informacje dotyczące awaryjności poszczególnych podzespołów, głównie sprzęgła w samochodach szkoleniowych m-ki Hyundai  użytkowanych przez Państwa, oraz  jak ustosunkowują się do tej kwestii autoryzowane serwisy Hyundai. Sprawa jest istotna ponieważ wiele osób sygnalizuje tego typu problemy, dlatego chcemy wyjaśnić ją na szczeblu centralnym firmy, szczególnie w kwestii odpłatności za wymianę poszczególnych elementów uszkodzonych-zużytych  z winy wad technologicznych a nie użytkownika. Pozdrawiam. J. Szumiał- Prezes SOSK.      

PODATEK OD ŚRODKÓW TRANSPORTU

Szanowni Państwo. Prawnicy znaleźli przepisy zezwalające na nieodprowadzanie podatku od środków transportu przez Ośrodki nauki jazdy szkolące w zakresie kategorii prawa jazdy C;CE i D. Osoby zainteresowane tą kwestią proszę o kontakt z Prezesem Stowarzyszenia Warszawskiego. Za Zarząd: J. Szumiał-prezes

SOSK Warszawa w radiu TOK-FM i PR- pr.1

10.02.16

W dniu 5 lutego bieżącego roku w audycji w radiu TOK-FM udział wziął Prezes naszego Stowarzyszenia Jan Szumiał wypowiadając się na temat projektu Ministerstwa Cyfryzacji  

Podsumowanie działań Zarządu SOSK Warszawa w pierwszym roku kadencji.

08.02.16

25 luty 2015 – Walne Zgromadzenie SOSK – Wybór nowych władz Stowarzyszenia. 01-31 marca 2015 – Rozmowy z poszczególnymi dealerami HYUNDAI z terenu i okolic Warszawy na temat warunków zakupu pojazdów do nauki jazdy przez OSK i instruktorów. 20-21 marca 2015 – Udział w Walnym Zgromadzeniu Polskiej Federacji Stowarzyszeń Szkół Kierowców.