Projekt Statutu SOSK Warszawa

27.04.16

Projekt Statutu SOSK Warszawa Projekt uwzględnia wnioski z Zebrania Członków SOSK z dn. 09.05.2016 oraz Pana Krzysztofa Żuka- członka honorowego dotyczące zmian w Statucie. Statut z korektami

Walne Zgromadzenie Członków SOSK Warszawa

25.04.16

Przypominamy, że Walne Zgromadzenie Członków SOSK Warszawa odbędzie się 9 maja 2016 o godz. 10.00 w "Bemot"ul. Słomińskiego.   Informujemy, że na stronie SOSK umieszczony zostanie projekt Statutu Stowarzyszenia. Zachęcamy do zapoznania się z propozycją Komisji Statutowej  oraz do jak najliczniejszego osobistego stawiennictwa na Walnym Zgromadzeniu,  podczas którego odbędzie się głosowanie nad przyjęciem w/w projektu. Jednocześnie informujemy, że w oparciu o opinię prawną dr Wojciecha Wnuka ( specjalista prawa o stowarzyszeniach) sformułowaną na podstawie aktualnie obowiązującego Statutu Stowarzyszenia, nie ma możliwości udziału w Walnym Zgromadzeniu pełnomocników członków. Udział w Walnym Zgromadzeniu jest możliwy wyłącznie osobiście. Statut SOSK nie przewiduje możliwości głosowania przez pełnomocników. W takiej sytuacji obowiązuje zasada generalna wg prawa o stowarzyszeniach - udział we wszystkich władzach i gremiach stowarzyszeń jest osobisty. Pełnomocnik może być wyjątkowo dopuszczony, jeżeli w statucie istnieje taki zapis.   Zarząd SOSK     Program Zgromadzenia:  

XV Ogólnopolska Pielgrzymka Kierowców na Jasną Górę

18.04.16

MIVA Polska i Krajowe Duszpasterstwo Kierowców  oraz Zarząd SOSK serdecznie zapraszają do udziału w 15-tej Pielgrzymce na Jasną Górę. Pielgrzymka odbędzie się w dniu 14 maja 2016. Szczegółowe informacje w czasie Walnego Zebrania SOSK CCI20160428

ANKIETA SATYSFAKCJI UŻYTKOWANIA SAMOCHODU HYUNDAI I 20 W TRAKCIE SZKOLENIA KANDYDATÓW NA KIEROWCÓW

18.04.16

Zarząd SOSK prosi o wyrażenie  opinii dotyczącej użytkowania samochodu HYUNDAI. Na ich podstawie zwrócimy się do HYUNDAI POLSKA o ustosunkowanie się do Państwa uwag.   Prosimy o przesłanie wypełnionych formularzy na adres prezesa SOSK   Formularz ankiety – ANKIETA ,,L,,

Wniosek o zmianę organizacji ruchu na skrzyżowaniu Bazyliańska-Rembielińska-Kondratowicza

Zarząd SOSK wraz z Zarządem Fundacji Zapobieganie Wypadkom Drogowym wystąpił w dniu dzisiejszym z wnioskiem do Dyrektora Biura Drogownictwa i Komunikacji Urzędu m.st. Warszawy o zmianę organizacji ruchu na skrzyżowaniu Bazyliańska-Rembielińska-Kondratowicza, na którym w marcu br. doszło do tragicznego wypadku z udziałem samochodu nauki jazdy. O rezultatach podjętych działań będziemy informować.           Wniosek do BDiK  

                                                                                                    

Walne zebranie SOSK 09.05.2016

walne-zebranie Witamy wszystkich członków Stowarzyszenia Ośrodków Szkolenia Kierowców. Pragniemy poinformować że w dniu 09.05.2015 r odbędzie się  ZEBRANIE WALNE. Miejsce: OSK BEMOT Warszawa ul. Słomińskiego 1 lokal 34 godz. 10:00 w pierwszym terminie, godz. 10.30 w drugim ( jeżeli w pierwszym nie będzie większości członków)

Porządek obrad: -sprawozdanie z dotychczasowej działalności SOSK -głosowanie nad zmiana statutu -plany na najbliższy rok -przyjęcie nowych członków -sprawy bieżące oraz te nie cierpiące zwłoki

Prosimy o liczne przybycie, ze względu na ważność poruszanych tam spraw. Zarząd SOSK

Pogrzeb instruktora

06.04.16

  W dniu 7 kwietnia 2016(czwartek) o godzinie 1200, Mszą Świętą w Kościele Parafialnym Matki Bożej Królowej Polski przy ul. Okrzei 1 w Otwocku, rozpoczną się uroczystości pogrzebowe tragicznie zmarłego Tadeusza Delegi.                     W drodze z kościoła na cmentarz planowana jest asysta samochodów nauki jazdy.         Zarząd SOSK