Nazwa i adres OSK na pojeździe do nauki jazdy

31.05.16

Przypominamy, że zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 4 marca 2016 r. paragraf 3 ust. 4  od 1 czerwca 2016 pojazdy wykorzystywane do prowadzenia szkolenia powinny być oznaczone nazwą i adresem ośrodka szkolenia kierowców, które należy umieścić na zewnątrz pojazdu, po jego prawej i lewej stronie- z wyjątkiem motocykli, przyczep i tramwajów; litery i cyfry powinny być czytelne.

Nastąpi zmiana organizacji ruchu na skrzyżowaniu ulic Rembielińska- Bazyliańska- Kondratowicza w Warszawie.

Biuro Drogownictwa i Komunikacji  Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy na wniosek Stowarzyszenia Ośrodków Szkolenia Kierowców w Warszawie oraz Fundacji Zapobieganie Wypadkom Drogowym podjął decyzję o zmianie organizacji ruchu na ww skrzyżowaniu  Kondratowicza -Bazyliańska-Rembielińska. W chwili obecnej rozważane są warianty wprowadzenia zmian w organizacji ruchu i/lub w sygnalizacji świetlnej.  

V Praski Konkurs Szkół Podstawowych z Pomocy Przedmedycznej – „Pięć złotych minut” objęty patronatem SOSK już rozstrzygnięty

25.05.16

20 maja 2016 odbył się w Ośrodku DOSiR przy ul. Kawęczyńskiej 44 finał konkursu. Wzięło w nim udział 30 drużyn reprezentujących szkoły podstawowe: Pragi Północ , Pragi Południe, Targówka, Białołęki, Wawra, Rembertowa oraz Marek, Sulejówka, Zielonki i Ząbek. Tytuł Mistrza Szkół Podstawowych Prawobrzeżnej Warszawy w Udzielaniu Pierwszej Pomocy zdobyła drużyna ze Szkoły Podstawowej nr 30 z Pragi Północ. Tytuł I-ego Vice Mistrza Szkół Podstawowych Prawobrzeżnej Warszawy w Udzielaniu Pierwszej Pomocy  oraz tytuł Mistrza Szkół Podstawowych Prawobrzeżnej Warszawy w Resuscytacji                     ( konkurencja sztandarowa)wywalczyła drużyna ze Szkoły Podstawowej nr 277 z Targówka. Tytuł II-ego Vice Mistrza Szkół Podstawowych Prawobrzeżnej Warszawy w Udzielaniu Pierwszej Pomocy uzyskała drużyna ze Szkoły Podstawowej nr 109 z dzielnicy Wawer.