XVIII Ogólnopolski Konkurs Instruktor Roku 2017

W dniach 23-24 czerwca br. w Łodzi odbył się XVIII Ogólnopolski Konkurs Instruktor Roku 2017 zorganizowany przez Polską Federację Stowarzyszeń Szkół Kierowców i Stowarzyszenie Właścicieli Ośrodków Szkolenia Kierowców i Kandydatów na Kierowców AUTOS w Łodzi. Nasze Stowarzyszenie reprezentowała Edyta Jasińska-Beń i Adam Wysocki. Nie zdobyli najwyższych lokat, ale udział w konkursie był dla nich okazją do wymiany poglądów, doświadczeń i poznania specyfiki szkolenia w różnych regionach Polski oraz przez innych instruktorów. Konkurs połączony był z obchodami z 25-lecia Stowarzyszenia w Łodzi. Podczas uroczystości wręczono odznaczenia państwowe i federacyjne najaktywniejszym członkom łódzkiego stowarzyszenia. Na ręce Prezesa Krzysztofa Kołodziejczaka przedstawiciele władz regionalnych i innych stowarzyszeń złożyli gratulacje, podziękowania i życzenia dalszych owocnych lat działań na rzecz edukacji i poprawy  bezpieczeństwa na polskich drogach.           Foto relacja z Konkursu  w Galerii