Zapraszamy środowisko szkoleniowe Warszawy do wspólnych działań proklamujących dzień 7 sierpnia Dniem Instruktora Nauki Jazdy

    Szanowni Państwo, kierownicy OSK, wykładowcy i instruktorzy nauki jazdy w Polsce! Chcemy, wspólnie z całym środowiskiem szkoleniowym Polski, proklamować dzień 7 sierpnia DNIEM INSTRUKTORA NAUKI JAZDY (tego dnia roku 2014 zawód instruktora nauki jazdy został wpisany do wykazu zawodów). Polska Federacja Stowarzyszeń Szkół Kierowców podjęła już proceduralne starania, zwracając się do Senatu RP o ustanowienie tego dnia naszym świętem na terytorium Polski.  

II Ogólnopolski Zlot Motocyklowy Instruktorów i Egzaminatorów Uniejów 2018

Szanowne Koleżanki, Szanowni Koledzy
Górnośląskie Stowarzyszenie Ośrodków Szkolenia wraz z Polską Federacją Stowarzyszeń Szkół Kierowców oraz Stowarzyszenie Instruktorów i Ośrodków Szkolenia Kierowców w Sieradzu mają przyjemność zaprosić na II Ogólnopolski Zlot Motocyklowy Instruktorów i Egzaminatorów Uniejów 2018. Zlot odbędzie w dniach 14/15 września w Gościńcu nad Wartą w Uniejowie ul. Sienkiewicza 137. W zlocie może wziąć udział każdy instruktor, wykładowca oraz egzaminator niezależnie czy jeździ motocyklem czy samochodem i niezależnie od kategorii posiadanych uprawnień. Koszt udziału w zlocie wynosi 200 PLN. W cenie: nocleg w pokoju dwu, trzy lub czteroosobowym, wyżywienie ( przywitanie coś ciepłego, kolacja przy ognisku, śniadanie, pożegnalne coś ciepłego na drogę), w piątek wizyta w termach, w sobotę przejazd do Archikolegiaty w Tumie msza i poświęcenie pojazdów, pamiątki.
 

ZAPROSZENIE NA OGÓLNOPOLSKI MISYJNY FESTYN ŚW. KRZYSZTOFA – 22 LIPCA W KIELCACH

12.07.18

W niedzielę, 22 lipca 2018 r. MIVA Polska wraz Krajowym Duszpasterstwem Kierowców oraz Misyjnym Dziełem Diecezji Kieleckiej organizuje Ogólnopolski Misyjny Festyn Św. Krzysztofa, który odbędzie się przy Bazylice katedralnej Wniebowzięcia NMP w Kielcach. Inauguruje on obchody XIX Ogólnopolskiego Tygodnia Św. Krzysztofa i zarazem Tygodnia Bezpiecznego Kierowcy.        

Szanowni Państwo, kierownicy OSK, wykładowcy i instruktorzy nauki jazdy w Polsce!

Chcemy wspólnie z całym środowiskiem szkoleniowym Polski proklamować dzień 7 sierpnia jako Dzień Instruktora Nauki Jazdy (w tym dniu, w roku 2014 zawód instruktora nauki jazdy został wpisany do wykazu zawodów). Polska Federacja Stowarzyszeń Szkół  Kierowców podjęła już starania w Senacie RP o ustanowienie tego Dnia jako Naszego Święta na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Jesteśmy najważniejszym ogniwem w całym cyklu szkolenia, a jednocześnie najmniej poważanym. Odpowiedzialność spoczywająca na przedstawicielach naszego zawodu za bezpieczeństwo na polskich drogach, rosnące wymagania ze strony państwa i społeczeństwa przy jednoczesnym niewystarczającym wsparciu w problemach, z którymi zmagamy się na co dzień, ważność zawodu dla edukacji komunikacyjnej coraz szerszej grupy obywateli, sprawia że zasadnym byłoby docenienie naszego zawodu w formie takiego dnia. Zapraszamy wszystkich Państwa do odpowiedzi na nasz apel i wyrażenia swojej woli ustanowienia Dnia Instruktora Nauki Jazdy poprzez oflagowanie 7 sierpnia 2018 pojazdów używanych do szkolenia i odświętny ubiór instruktorów oraz całego personelu ośrodków szkolenia kierowców. Masowy nasz udział w tej akcji niezależnie, czy jesteśmy instruktorami, czy instruktorami techniki jazdy, czy wykładowcami,  bez wglądu na przynależność do organizacji lub niezrzeszenia się,  ukazałby potrzebę docenienia naszego zawodu wśród innych uhonorowanych już w ten sposób zawodów wykonywanych na terytorium RP. Udowodnijmy że potrafimy być jednomyślni.                                   Jan Szumiał Prezes SOSK, V-ce Prezes PFSSK