Ceny kursów prawa jazdy w kat. A i B, rynek warszawski.

Stowarzyszenie warszawskie poddało analizie rynek szkoleniowy pod względem cen kursów.
Zima była bardzo słaba pod względem frekwencji, jednakże wiele firmy zdecydowało się na nieznaczne podniesienie cen.

Magiczna kwota 2000 zł została przekroczona. Rosną koszty utrzymania firmy, płaca minimalna, prąd, ogrzewanie, koszty utrzymania lokalu, koszty utrzymania pracownika, spada wartość nabywcza pieniędzy. To wszystko wskazuje że przedsiębiorcy muszą dogłębnie analizować koszty. Spada liczba osób zainteresowanych robieniem prawa jazdy, zauważa się również, że zmniejsza się liczba ośrodków. Firmy z kilkudziesięcioletnimi tradycjami nie znalazły kontynuatorów, następców w postaci swoich dzieci, które widząc pracę swoich rodziców, zdecydowali się na inna ścieżkę kariery zawodowej.

Z wiosną większość firm członków stowarzyszenia, jak i osk sympatyzujących ze stowarzyszeniem, deklaruje nieznaczną regulację cen. Mówi się, że w połowie roku powinny one  osiągnąć pułap 2500 zł co uważamy za dobry kierunek i konieczność, relatywnie będą rosnąć wynagrodzenia instruktorów. Smutne jest, że wśród nas są firmy, które dalej wystawiają oferty na Grouponie.

Zbliża się termin wymiany samochodów, na szczęście dla warszawskiego środowiska przetarg wygrany został przez firmę Hyundai z modelem i-20, to bardzo dobra wiadomość, gdyż wielu właścicieli po prostu nie stać na wymianę całej floty, ze wstępnych deklaracji wynika, że oczywiście zostaną zakupione nowe pojazdy, ale w mniejszych ilościach.

Stowarzyszenie nasze cyklicznie 3 razy do roku będzie analizować ceny i publikować ich wartości wzięte z ofert, umieszczonych na oficjalnych stronach internetowych wybranych OSK  w zestawieniu podzielonym na dzielnice. W najbliższym czasie ukażą się również ceny dla dzielnicy Praga. Jeśli ktoś został pominięty, a chce znaleźć się w takim zestawieniu lub zrobić analizę swojego regionu, chętnie wyślemy gotowy formularz do wykonania zestawienia i opublikujemy. Proszę o informację na: sosk@sosk.waw.pl Zapraszamy do współpracy.