Publikujemy odpowiedź Departamentu Transportu Drogowego w Ministerstwie Infrastruktury na zapytanie PIGOSK dotyczące możliwości aktualizowania wszystkich modułów szkolenia okresowego po ostatnim dniu szkolenia przez ośrodek szkolenia realizujący szkolenie okresowe w formie kursu okresowego.