Analiza rynku cenowego w dobie pandemii dla miasta Warszawa.


Cyklicznie będziemy umieszczać ranking cenowy kursów na prawo jazd, dla poszczególnych dzielnic. Oto pierwszy w tym roku wykaz cen z oficjalnych stron internetowych dla dzielnicy Bemowo-Bielany.
Jak widać po okresie załamania rynku na początku 2020 roku, obecnie szkolenie wróciło na normalne tory, klienci przyzwyczaili się do tego, że trzeba sobie jakoś radzić w tym trudnym okresie. Wymiana samochodów, wysokie ceny paliwa, znaczny wzrost płacy instruktorów jak również czynszów i kosztów ogólnych utrzymania OSK spowodował ruch cenowy. Ale to jeszcze nie koniec, w środowisku mówi się o wiosennej stopniowej regulacji , aż do osiągnięcia kwoty ok. 3000 zł w sezonie letnim. Być może nasza branża, wyjdzie z wieloletniej ,, zadyszki" i zaczniemy normalnie pracować i zarabiać. To wszystko zależy od nas samych.

Wniosek PFSSK, PIGOSK i OIGOSK skierowany do Ministra Zdrowia

 

Informacja Prezesa PIGOSK o działaniach trzech organizacji w sprawie Tarcz Finansowych 1.0 i 2.0

Szanowni Państwo!

Od 15 stycznia 2021 r. do 28 lutego 2021 r. z Tarczy Finansowej PFR 2.0 mogą skorzystać przedsiębiorcy z naszej branży, którzy posiadają w PKD kod 85.59B.

Aby uzyskać wsparcie finansowe należy spełnić warunki określone w informacji zawartej w linku: https://pfrsa.pl/tarcza-finansowa-pfr/tarcza-finansowa-pfr-20.html

Stawiane są pytania o dalsze finansowanie, o możliwość umorzenia, 100% pomocy w ramach Tarczy 1.0. Na bieżąco śledzimy te tematy i reagujemy, uwzględniając nasze potrzeby i możliwości. Do skorzystania z Tarczy 2.0 mamy mniejsze możliwości, ponieważ do końca roku szkoliliśmy intensywnie i nie wszyscy uzyskali wymagany spadek przychodów.

Niewykluczone, że PKD 85.59B był dopisany w związku z naszym pismem.

W załączeniu przesyłam odpowiedź Ministerstwa Rozwoju, Pracy i Technologii na wspólne pismo PIGOSK, PFSSK i OIGOSK z dnia 03 grudnia 2020 r.

Pozdrawiam, w imieniu Zarządu PIGOSK

Prezes Krzysztof Szymański

Podaruj dziecku w Afryce rower!

Kto z nas  będąc dzieckiem nie miał roweru, a nasze dzieci ? Rower u nas przechodzi już do grupy pojazdów ogólnodostępnych, można wypożyczyć go także krótkoterminowo. Dzisiaj pojawiają się i budzą zainteresowanie coraz nowocześniejsze urządzenia ułatwiające przemieszczanie się, często w celach rekreacyjnych. Takich możliwości niestety nie mają dzieci z niektórych krajów Afryki takich jak: Republika Środkowej  Afryki, Czad i Gambia, w których edukacją zajmują się głównie misjonarze wskazujący na fakt, iż dostęp do edukacji ogranicza brak dostępu do transportu.

My przedstawiciele środowiska szkoleniowego poświęcający swój czas i talenty dla wypracowania odpowiednich kompetencji podstawowych i podnoszeniu kwalifikacji ludzi pracujących w szeroko pojętym transporcie, oraz tych którzy korzystają z własnych pojazdów mechanicznych,  często dodatkowo zajmując się edukacją komunikacyjną dzieci i młodzieży, w tym zgodnego z prawem i bezpiecznego korzystania z jednośladów w ruchu drogowym, szczególnie rozumiemy jak wszelkiego rodzaju pojazdy ułatwiają życie ich użytkownikom.

 

Apel MIVA Polska o wpłaty na zakup rowerów dla dzieci – uczniów w Afryce.

Przekazanie pieniędzy na ten cel od członków SOSK zadeklarowało 6 osób, w sumie 500,00 zł. Dobre i to. Dziękuję i czekam na ewentualne kolejne deklaracje. Jan Szumiał Prezes SOSK

w załączeniu więcej informacji o akcji "Rowery dla uczniów w Afryce

 

Zmiany w ustawie o drogach publicznych dotyczące pojazdów nienormatywnych

W dniu 11 stycznia 2021 r. poz. 54 opublikowana została Ustawa z dn. 18 grudnia 2020 o zmianie ustawy o drogach publicznych oraz niektórych innych ustaw, wprowadzająca zmiany w ustawach:

- o drogach publicznych z dn. 21.03.1985 Dz. U. z 2020 r. poz.470, 471, 1087, 2338; kodeksu postępowania administracyjnego

- kodeks postępowania administracyjnego Dz. U. z 2020 r. poz. 256, 695, 1298, 2320

- prawo o ruchu drogowym  z dn.20.06.1997 r. Dz. U. z 2020 r. poz. 110, 284, 568, 695, 1087, 1517

- prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi z dn.30.08.2002 Dz. U. z 2019r. poz. 2325 i z 2020 r. poz. 2299, 2320.

Zmiany dotyczą klasyfikacji dróg, zakazu ruchu pojazdów o określonym nacisku pojedynczej osi napędowej w zależności miejsca przebiegu drogi, konsekwencji i wysokości kar za nie stosowanie się do powyższych zakazów, zmiany kategorii zezwoleń na przejazd pojazdu nienormatywnego i stawek za zezwolenie na przejazd drogami publicznymi pojazdu nienormatywnego.

 Zapisy w większości wchodzą w życie po upływie 14  od ogłoszenia, z wyjątkiem zmian w prawie o ruchu drogowym które wejdą zaczną obowiązywać po upływie 60 dni.

Ceny kursów Warszawa Praga Południe i okolice.

Wytyczne Europejskiej Rady Resuscytacji dotyczące wykonywania resuscytacji przez świadków zdarzenia, jako pomocy przedmedycznej, w czasie pandemii COVID-19

Wytyczne Europejskiej Rady Resuscytacji wydano 24 kwietnia 2020, będą one podlegać zmianom wraz z rozwojem wiedzy i doświadczenia w zakresie leczenia COVID-19. Ze względu na zróżnicowany poziom zaawansowania pandemii mogą istnieć różnice dotyczące praktyki klinicznej w poszczególnych krajach.

Podstawowe zalecenia dotyczące prowadzenia BLS u osób dorosłych przez laików w przypadku poszkodowanego z potwierdzonym lub podejrzewanym COVID-19

 

Rekomendacje sanitarne dla szkolenia i egzaminowania kandydatów na kierowców

Prezes PFSSK Krzysztof Bandos przekazał informację o korespondencji Zarządu KSD WORD z Głównym Inspektorem Sanitarnym zawierającą rekomendacje sanitarne Głównego Inspektora Sanitarnego zalecane do stosowania  w procedurach wznawiania i działalności WORD-ów oraz Ośrodków Szkolenia Kierowców, w warunkach zagrożenia zarażeniem koronawirusem SARS-Cov-2.

 

Cyklicznie analizujemy rynek cen za kursy prawa jazdy dzisiaj zestawienie dla Bemowa, Bielan i Żoliborza. W przygotowaniu Mokotów i Praga Północ i Południe.