Stan epidemii a szkolenie kierowców

Ukazało się najnowsze Rozporządzenie Rady Ministrów z dn. 19.04.2020
w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów
w związku z wystąpieniem stanu epidemii. Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej z 19.04.2020 poz. 697.

Warte są uwagi szczególnie: par. 9 ust.6 pkt.1); par.9 ust.9 pkt.3) a);b); par.13 ust.1 pkt.6); par.18.ust.1 pkt.1); par.18. ust.2 pkt.pkt. 1);5); par.18 ust.3.

Tekst Rozporządzenia:

 

Informacja WORD Warszawa o szkoleniach i egzaminach na poszczególne kategorie

Informacja o wznowieniu szkoleń i egzaminów w Warszawie zamieszczona na stronie internetowej WORD Warszawa. Niestety egzaminy w zakresie kat. B jeszcze nie są wznowione ponieważ konieczny jest zakup środków i materiałów zabezpieczających egzaminatora i kursanta przed zakażeniem. W chwili zaopatrzenia się w powyższe wyposażenie egzaminy zostaną wznowione również w zakresie kat. B.

INFORMACJA WORD WARSZAWA:

W związku z ogromnym zainteresowaniem i licznie pojawiającymi się pytaniami o zakres zmian mających nastąpić od poniedziałku 20 kwietnia 2020 informujemy:

 

Odpowiedź na wystąpienie PFSSK, PIGOSK i OIGOSK skierowane dnia 23.03.20 do Prezesa Rady Ministrów

Podajemy do wiadomości odpowiedzi z Ministerstwa Finansów Departamentu Podatków Sektorowych, Lokalnych oraz Podatku od Gier, a także z Ministerstwa Infrastruktury Departamentu Transportu Drogowego na pismo z dn. 23 marca br. wystosowane przez PFSSK, PIGOSK i OIGOSK do Prezesa Rady Ministrów Pana Mateusza Jakuba Morawieckiego.

Poniżej treści pism:

 

W obliczu pandemii COVID-19

Jedna z firm wydawniczych zajmująca się kolportażem materiałów szkoleniowych, na czas epidemii w Polsce, rozszerzyła swą ofertę o sprzedaż maseczek ochronnych.

Poniżej przedstawiamy jej ofertę.

 

Wielkanocne życzenia

Wykłady ONLINE na prawo jazdy

Szanowni Państwo, informujemy że E-kierowca prowadzi bezpłatnie wykłady na prawo jazdy trzy razy w tygodniu za pośrednictwem Facebook-a. W obecnej sytuacji w kraju może być to dużym wsparciem dla OSK. Bliższe informacje i kontakt poniżej.

Firma e-kierowca ruszyła z programem wsparcia branży OSK. W środy, czwartki i piątki prowadzimy dwugodzinne wykłady na żywo, które udostępniamy za pośrednictwem social media (Facebook). Każdy z kursantów może czynnie uczestniczyć w zajęciach i zadawać pytania. Wykłady są bezpłatne.Aby rozpocząć udostępnianie wykładów dla swoich kursantów na specjalnie utworzonych grupach Ośrodek Szkolenia Kierowców musi zgłosić się do nas.  

Osoba odpowiedzialna::Przemysław Mendochatel: 728 440 900


Sytuacja Ośrodków Szkolenia Kierowców w obliczu epidemii COVID-19 w Polsce

Apel do rządzących
Z powodu pandemii koronawirusa polska gospodarka stanęła przed ogromnym wyzwaniem. Niektóre branże – także  nasza,  szkolenie  kierowców  – prawie całkowicie zaprzestały usług.
              Ośrodki Szkolenia Kierowców  notują znaczące  spadki  usług  a  proces ten będzie narastał. Przedsiębiorcy zwracają uwagę na trudną sytuację mikro, małych i średnich firm czy osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą w obliczu trwającego stanu zagrożenia epidemicznego. Pandemia bardzo mocno uderza w gospodarkę i stanowi realne zagrożenie dla tysięcy obywatelek i obywateli oraz ich rodzin. Otrzymujemy  bardzo dużo sygnałów od przedsiębiorców o ich trudnej sytuacji. Wszyscy rozumiemy powagę sytuacji i mimo znaczących spadków naszych usług chcemy wypłacać wynagrodzenia i inne świadczenia, ale jesteśmy postawienie przed dramatycznymi decyzjami w świetle realnej utraty rentowności naszych firm lub nawet w skrajnym przypadku bankructwa. Nasi pracownicy to nasz najważniejszy zasób, chcemy ich chronić

            A teraz  apel  do  Nas  Wszystkich.
Nasza  działalność w odróżnieniu od  wielu  innych ma  narzuconą  potrzebę  utrzymywania biur  obsługi, sal  wykładowych i placów  manewrowych. Wielu z Naszych kolegów wynajmuje. Niektórzy  wynajmują z zasobów  komunalnych  gmin, miast. Pomóżmy im i  sobie  nawzajem  w  renegocjacjach  odnośnie  zmniejszenia opłat. Przecież te biura, sale wykładowe, place są dziś puste lub prawie puste. Czy powinni ponosić takie same koszty? Ci z naszych Kolegów którzy wynajmują od osób fizycznych to podobna sytuacja. Pomóżmy im w  rozmowach z właścicielami używając podobnych argumentów.
Życzę Wam i waszym najbliższym zdrowia 
Pozdrawiam
Krzysztof Bandos prezes PFSSK

W załączeniu pismo Prezesów PFSSK, OIGOS, PIGOSK do Ministra Infrastruktury RP

 

Zebranie członków SOSK 7.04.20, otwarte dla warszawskiego środowiska szkoleniowego.

Szanowni Państwo

Zarząd Stowarzyszenia Ośrodków Szkolenia Kierowców w Warszawie zaprasza na zebranie członków Stowarzyszenia dn. 07 kwietnia 2020 w godz. 10.00-14.00. Zebranie odbędzie się w Sali konferencyjnej Instytutu Transportu Samochodowego w Warszawie przy ul. Jagiellońskiej 80. Zebranie poświęcone będzie omówieniu zmian w prawie o ruchu drogowym dotyczących pieszych, skrzyżowań o ruchu okrężnym i jeździe na tzw. suwak oraz relacji z obrad PFSSK i PIGOSK. Zarząd przedstawi także propozycje prac i działań w najbliższym okresie.

 

ŚREDNIA zdawalność egzaminów praktycznych kat. B prawa jazdy narastająco w okresie 11 lat tj. 2009 – 2019

Analiza zdawalności wykazuje, że Warszawa jest w stawce po środku, ani najlepsza ani najgorsza. Zapraszamy do zapoznania się z poniższym zestawieniem,

 

Ceny kursów prawa jazdy w kat. A i B, rynek warszawski.

Stowarzyszenie warszawskie poddało analizie rynek szkoleniowy pod względem cen kursów.
Zima była bardzo słaba pod względem frekwencji, jednakże wiele firmy zdecydowało się na nieznaczne podniesienie cen.

Magiczna kwota 2000 zł została przekroczona. Rosną koszty utrzymania firmy, płaca minimalna, prąd, ogrzewanie, koszty utrzymania lokalu, koszty utrzymania pracownika, spada wartość nabywcza pieniędzy. To wszystko wskazuje że przedsiębiorcy muszą dogłębnie analizować koszty. Spada liczba osób zainteresowanych robieniem prawa jazdy, zauważa się również, że zmniejsza się liczba ośrodków. Firmy z kilkudziesięcioletnimi tradycjami nie znalazły kontynuatorów, następców w postaci swoich dzieci, które widząc pracę swoich rodziców, zdecydowali się na inna ścieżkę kariery zawodowej.