Polski Fundusz Rozwoju uruchomił Tarczę Finansową PFR dla Firm i Pracowników – nowy program pomocowy w ramach Tarczy Antykryzysowej.

Tarcza Finansowa PFR dla firm i pracowników jest programem wsparcia o wartości 100 mld zł skierowanym do mikrofirm (zatrudniających co najmniej 1 pracownika) oraz małych, średnich i dużych przedsiębiorstw. Jego celem jest ochrona rynku pracy i zapewnienie firmom płynności finansowej w okresie poważnych zakłóceń w gospodarce.

Po spełnieniu określonych kryteriów (w tym: utrzymanie działalności i utrzymanie zatrudnienia), po 12 miesiącach do 75 proc. wartości subwencji może zostać umorzone.

Więcej szczegółów znajdziecie Państwo na stronie https://pfr.pl/tarcza.html .

 

Pismo Wojewody Mazowieckiego w sprawie wznowienia przeprowadzania z dniem 27 kwietnia br. testów kwalifikacyjnych w zakresie kwalifikacji wstępnej.

Stan epidemii a szkolenie kierowców

Ukazało się najnowsze Rozporządzenie Rady Ministrów z dn. 19.04.2020
w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów
w związku z wystąpieniem stanu epidemii. Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej z 19.04.2020 poz. 697.

Warte są uwagi szczególnie: par. 9 ust.6 pkt.1); par.9 ust.9 pkt.3) a);b); par.13 ust.1 pkt.6); par.18.ust.1 pkt.1); par.18. ust.2 pkt.pkt. 1);5); par.18 ust.3.

Tekst Rozporządzenia:

 

Informacja WORD Warszawa o szkoleniach i egzaminach na poszczególne kategorie

Informacja o wznowieniu szkoleń i egzaminów w Warszawie zamieszczona na stronie internetowej WORD Warszawa. Niestety egzaminy w zakresie kat. B jeszcze nie są wznowione ponieważ konieczny jest zakup środków i materiałów zabezpieczających egzaminatora i kursanta przed zakażeniem. W chwili zaopatrzenia się w powyższe wyposażenie egzaminy zostaną wznowione również w zakresie kat. B.

INFORMACJA WORD WARSZAWA:

W związku z ogromnym zainteresowaniem i licznie pojawiającymi się pytaniami o zakres zmian mających nastąpić od poniedziałku 20 kwietnia 2020 informujemy:

 

Odpowiedź na wystąpienie PFSSK, PIGOSK i OIGOSK skierowane dnia 23.03.20 do Prezesa Rady Ministrów

Podajemy do wiadomości odpowiedzi z Ministerstwa Finansów Departamentu Podatków Sektorowych, Lokalnych oraz Podatku od Gier, a także z Ministerstwa Infrastruktury Departamentu Transportu Drogowego na pismo z dn. 23 marca br. wystosowane przez PFSSK, PIGOSK i OIGOSK do Prezesa Rady Ministrów Pana Mateusza Jakuba Morawieckiego.

Poniżej treści pism:

 

W obliczu pandemii COVID-19

Jedna z firm wydawniczych zajmująca się kolportażem materiałów szkoleniowych, na czas epidemii w Polsce, rozszerzyła swą ofertę o sprzedaż maseczek ochronnych.

Poniżej przedstawiamy jej ofertę.

 

Wielkanocne życzenia

Wykłady ONLINE na prawo jazdy

Szanowni Państwo, informujemy że E-kierowca prowadzi bezpłatnie wykłady na prawo jazdy trzy razy w tygodniu za pośrednictwem Facebook-a. W obecnej sytuacji w kraju może być to dużym wsparciem dla OSK. Bliższe informacje i kontakt poniżej.

Firma e-kierowca ruszyła z programem wsparcia branży OSK. W środy, czwartki i piątki prowadzimy dwugodzinne wykłady na żywo, które udostępniamy za pośrednictwem social media (Facebook). Każdy z kursantów może czynnie uczestniczyć w zajęciach i zadawać pytania. Wykłady są bezpłatne.Aby rozpocząć udostępnianie wykładów dla swoich kursantów na specjalnie utworzonych grupach Ośrodek Szkolenia Kierowców musi zgłosić się do nas.  

Osoba odpowiedzialna::Przemysław Mendochatel: 728 440 900


Sytuacja Ośrodków Szkolenia Kierowców w obliczu epidemii COVID-19 w Polsce

Apel do rządzących
Z powodu pandemii koronawirusa polska gospodarka stanęła przed ogromnym wyzwaniem. Niektóre branże – także  nasza,  szkolenie  kierowców  – prawie całkowicie zaprzestały usług.
              Ośrodki Szkolenia Kierowców  notują znaczące  spadki  usług  a  proces ten będzie narastał. Przedsiębiorcy zwracają uwagę na trudną sytuację mikro, małych i średnich firm czy osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą w obliczu trwającego stanu zagrożenia epidemicznego. Pandemia bardzo mocno uderza w gospodarkę i stanowi realne zagrożenie dla tysięcy obywatelek i obywateli oraz ich rodzin. Otrzymujemy  bardzo dużo sygnałów od przedsiębiorców o ich trudnej sytuacji. Wszyscy rozumiemy powagę sytuacji i mimo znaczących spadków naszych usług chcemy wypłacać wynagrodzenia i inne świadczenia, ale jesteśmy postawienie przed dramatycznymi decyzjami w świetle realnej utraty rentowności naszych firm lub nawet w skrajnym przypadku bankructwa. Nasi pracownicy to nasz najważniejszy zasób, chcemy ich chronić

            A teraz  apel  do  Nas  Wszystkich.
Nasza  działalność w odróżnieniu od  wielu  innych ma  narzuconą  potrzebę  utrzymywania biur  obsługi, sal  wykładowych i placów  manewrowych. Wielu z Naszych kolegów wynajmuje. Niektórzy  wynajmują z zasobów  komunalnych  gmin, miast. Pomóżmy im i  sobie  nawzajem  w  renegocjacjach  odnośnie  zmniejszenia opłat. Przecież te biura, sale wykładowe, place są dziś puste lub prawie puste. Czy powinni ponosić takie same koszty? Ci z naszych Kolegów którzy wynajmują od osób fizycznych to podobna sytuacja. Pomóżmy im w  rozmowach z właścicielami używając podobnych argumentów.
Życzę Wam i waszym najbliższym zdrowia 
Pozdrawiam
Krzysztof Bandos prezes PFSSK

W załączeniu pismo Prezesów PFSSK, OIGOS, PIGOSK do Ministra Infrastruktury RP

 

Zebranie członków SOSK 7.04.20, otwarte dla warszawskiego środowiska szkoleniowego.

Szanowni Państwo

Zarząd Stowarzyszenia Ośrodków Szkolenia Kierowców w Warszawie zaprasza na zebranie członków Stowarzyszenia dn. 07 kwietnia 2020 w godz. 10.00-14.00. Zebranie odbędzie się w Sali konferencyjnej Instytutu Transportu Samochodowego w Warszawie przy ul. Jagiellońskiej 80. Zebranie poświęcone będzie omówieniu zmian w prawie o ruchu drogowym dotyczących pieszych, skrzyżowań o ruchu okrężnym i jeździe na tzw. suwak oraz relacji z obrad PFSSK i PIGOSK. Zarząd przedstawi także propozycje prac i działań w najbliższym okresie.