Chcesz uniknąć problemów, pamiętaj aby korzystając ze stref płatnego parkowania w Warszawie zwracać uwagę na wpisywane do pamięci parkomatu dane identyfikacyjne swojego pojazdu!

W Warszawie na wielu ulicach i parkingach działa system płatnego parkowania. Jego kontrola pozostaje w gestii Zarządu Dróg Miejskich. Opłata jest obowiązkowa za postój w miejscach do tego przeznaczonych, oznakowanych znakami pionowymi i poziomym od poniedziałku do piątku
w godzinach 8 00 – 20 00. Kontrola jest dokonywana za pomocą specjalistycznego pojazdu z kamerą na dachu, która odczytuje numery rejestracyjne pojazdu i łącząc się elektronicznie z systemem sprawdza czy na dany numer jest wykupiony bilet. Pojazd przejeżdża dwukrotnie w odstępie co najmniej 5 minut, żeby uniknąć sytuacji, że ktoś właśnie idzie do parkomatu i jeszcze nie zapłacił.

                  System elektroniczny nie jest w stanie weryfikować błędów popełnionych przez osobę     wpisującą potrzebne dane w parkomacie,  dlatego problem pojawia się, gdy ktoś we wpisywanym numerze rejestracyjnym, zrobi literówkę, czyli na przykład pomyli literkę czy cyferkę. Wtedy niestety zostaje odnotowany brak opłaty i po kilku tygodniach zdziwiony kierowca dostaje wezwanie do zapłaty 250 zł. Jak wyjść z takiej sytuacji obronną ręką, tym bardziej że mało kto przechowuje bilet przez tak długi czas.

                    Na szczęście jest ratunek z tej sytuacji. Można na adres mailowy ZDM wysłać reklamację z opisem problemu, a Urząd ma możliwość połączyć się z pamięcią parkomatu i sprawdzić czy opłata danego dnia była wniesiona. Mimo automatycznego systemu kontroli, zgodnie z uchwałą Rady Warszawy, nadal bilet powinien być umieszczony pod przednią szybą.

                                                                                                   Zbigniew Muszyński