Delegacja naszego Stowarzyszenia na obchodach XX-lecia PFSSK

W dniu 16 listopada w Centrum Badań i Edukacji GUS w Jachrance odbyły się uroczystości XX-lecia Polskiej Federacji Stowarzyszeń Szkół Kierowców.

Udział w nich wzięła delegacja Stowarzyszenia Ośrodków Szkolenia Kierowców w Warszawie w składzie: Jan Szumiał, Zbigniew Bem, Marek Gawroński, Edyta Jasińska-Ben, Marzena Franiewska, Jacek Maniecki, Zbigniew Muszyński.

Stowarzyszenie nasze zostało wyróżnione przez oddelegowanie Edyty Jasińskiej-Beń i Marzeny Franiewskiej do pocztu sztandarowego Federacji podczas uroczystości poświęcenia sztandaru. Obie przedstawicielki naszego Stowarzyszenia przyczyniły się również do sprawnego przebiegu uroczystości rejestrując przybyłych gości i wręczając im pakiety przygotowane przez Wydawnictwa LIWONA i Credo.

 

 

 

 

Jacek Maniecki i Zbigniew Muszyński zostali odznaczeni przez Ministra Infrastruktury honorowymi odznakami Zasłużony  dla Transportu RP.

Relacja z obchodów poniżej.

Jan Szumiał- Prezes

Uroczystości XX-lecia PFSSk odbyły się 16 listopada 2018 w Woli Kiełpińskiej i Jachrance koło Warszawy.

Uroczystości zapoczątkowała Msza Święta celebrowana przez proboszcza kościoła w Woli Kępińskiej ks. Andrzeja Marchlewskiego oraz ks. Dyrektora MIVA Polska Jerzego Kraśnickiego, podczas której poświęcony został sztandar Federacji. W homilii ks. Dyrektor odnosł się do rocznicy powołania do życia PFSSK, jej wkładu w zwiekszanie bezpieczeństwa na drogach w Polsce oraz konieczności jednoczenia się środowiska szkoleniowego dla rozwiązywania jego problemów i skutecznego działania dla pożytku społecznego. Ks. Jerzy Kraśnicki podziękował za wsparcie ze strony PFSSK  udzielane od lat dla działań MIVA Polska  mających na celu pozyskiwanie pojazdów mechanicznych dla misjonarzy pracujących w różnych krajach świata.

Mszę, a później uroczystość, uświetnił udział trojga trębaczy z orkiestry dętej Ochotniczej Straży Pożarnej z Nadarzyna

Po mszy uczestnicy Uroczystości Jubileuszowych spotakli się w Centrum Badań i Edukacji Statystycznej GUS w Jachrance.

W Sali konferencyjnej Centrum zgromadzili się przedstawiciele stowarzyszeń regionalny wchodzący w skład PFSSK oraz zaproszeni honorowi goście: Dyrektor Departamentu Transportu Drogowego w Ministerstwie Infrastruktury – Pan  Bogdan Oleksiak, prezesi Instytucji i organizacji współpracujących z PFSSK, wszyscy Prezesi Federacji pełniący tę funkcję od początku istnienia organizacji do chwili obecnej, delegacje stowarzyszeń regionalnych na czele z prezesami.

Po uroczystym wprowadzeniu na salę obrad sztandaru PFSSK i odśpiewaniu hymnu państwowego,  Prezes PFSSK Krzysztof Bandos powitał wszystkich przybyłych gości oraz delegacje stowarzyszeń poprzez przekazanie pamiątkowych certyfikatów udziału w jubileuszu i okolicznościowych upominków wręczanych przez przedstawicieli Zarządu PFSSK Jana Szymczaka i Jana  Szumiał.

Ważnym punktem Uroczystości było symboliczne wbicie gwożdzi w drzewiec sztandaru Federacji, dokonali go wszyscy Prezesi-fundatorzy  Stowarzyszeń członkowskich oraz wszyscy Prezesi Zarządu PFSSK.

Kolejnym punktem programu uroczystości było wręczenie odzanczeń resortowych: „Zasłużony dla Transportu” 19 członkom regionalnych stowarzyszeń szkół kierowców przez Dyrektora Departamentu Transportu MI, który pogratulował odznaczeń wyróżnionym szkoleniowcom dziekując im za wieloletnią służbę.

W podziękowaniu za wspieranie działań Federacji,  Złote Honorowe Odznaki  PFSSK wręczane przez pierwszego Prezesa PFSSK Janusza Ujmę otrzymali: Bogdan Oleksiak ( dyr. DTD w MI); Marcin Ślęzak (dyr. ITS); Wojciech Pasieczny ( promotor bezpieczeństwa ruchu drogowego); Wojciech Góra ( dyr. PIGOSK); Zbigniew Papuga ( prezes „LIWONA”)

Wręczanie odzanczeń zakończyły gratulacje dla wszystkich wyróżnionych i współne zdjęcia pamiątkowe.

Przed końcem uroczystości głos zabrali kolejni Prezesi Federacji: Janusz Ujma, Aleksander Igielski, Krzysztof Szymański i Krzysztof Bandos. Nastepnie głos zabierali goście wręczający pamiątkowe listy gratulacyjne dla PFSSK na ręce jej prezesa.

Listy gratulacyjne przesłali: Pan Adam Struzik- Marszałek Województwa Mazowieckiego i Pan Andrzej Bogdanowicz- Dyrektor Generalny Ogólnopolskiego Związku Pracodawców Transportu Drogowego (były Dyrektor DTD w MT).

Uroczystośc zakończyło wyprowadzenie sztandaru PFSSK z sali obrad i udanie się zgromadzonych  na uroczystą kolację.

Uroczystość odbyła się w podniosłej choć jednocześnie koleżeńskiej atmosferze. Z wypowiedzi wszystkich zabierających głos podczas uroczystości wybrzmiewała troska o dobre rozwiązania prawne określające ramy funkcjonowania szkolenia przyszłych kierowców w Polsce. Podkreślano to co udało się osiągnąć poprzez współpracę różnych instytucji, firm i organizacji działającej w branży szkoleniowej oraz fakt, iż jedynie wysiłki tych podmiotów skupione wokół jednego celu, jakim jest podniesienie bezpieczeństwa na polskich drogach, może zostać w przyszłości uwieńczone sukcesem.

Podkreślano ważną rolę instruktorów nauki jazdy w całym systemie szkolenia kierowców, czego wyrazem były złożone przez uczestników uroczystości podpisy pod petycją do Marszałka Senatu RP, o ustanowienie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej Dnia Instruktora Nauki Jazdy obchodzonego corocznie dnia 7 sierpnia.

Pełna relacja na stronie PFSSK

 

Aktualności