Głos naszego środowiska w przygotowaniu projektu zmian ustawy o kierujących pojazdami.

Przedstawiamy wspólną opinię współpracujących organizacji społecznych środowiska OSK: OIGOSK, PIGOSK i PFSSK na temat planowanych zmian w systemie szkolenia kierowców i kandydatów na kierowców, wysłaną do Ministerstwa Infrastruktury za pośrednictwem ePUAP.

Jednocześnie za Prezesem OIGOSK informujemy, że w dniu 2021-04-28 na posiedzeniu nr 93 Komisji Infrastruktury (INF), prowadzonym z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej umożliwiających porozumiewanie się na odległość, sekretarz stanu w Ministerstwie Infrastruktury Rafał Weber przedstawił informację Ministra Infrastruktury na temat pożądanych zmian w systemie szkolenia kierowców i kandydatów na kierowców w celu podniesienia poziomu przygotowania tych osób do egzaminów na prawo jazdy i udziału w ruchu drogowym.

Pan Rafał Weber Sekretarz stanu w MI zaprezentował n/w 8 obszarów „pożądanych” zmian, do usankcjonowania których w systemie prawnym, będzie dążyć Ministerstwo Infrastruktury. Wiceminister oświadczył, że po odwołaniu stanu pandemii koronawirusa SARS-CoV-2 zostanie ponownie złożony wniosek (pierwotnie 5 czerwca 2018) o wpisanie do Wykazu prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów projektu ustawy o zmianie ustawy o kierujących pojazdami zawierającego przedstawiane zmiany w systemie szkolenia kierowców i kandydatów na kierowców oraz instruktorów i instruktorów techniki jazdy.