Informacja WORD Warszawa o szkoleniach i egzaminach na poszczególne kategorie

Informacja o wznowieniu szkoleń i egzaminów w Warszawie zamieszczona na stronie internetowej WORD Warszawa. Niestety egzaminy w zakresie kat. B jeszcze nie są wznowione ponieważ konieczny jest zakup środków i materiałów zabezpieczających egzaminatora i kursanta przed zakażeniem. W chwili zaopatrzenia się w powyższe wyposażenie egzaminy zostaną wznowione również w zakresie kat. B.

INFORMACJA WORD WARSZAWA:

W związku z ogromnym zainteresowaniem i licznie pojawiającymi się pytaniami o zakres zmian mających nastąpić od poniedziałku 20 kwietnia 2020 informujemy:

Słowem wstępu,

  • zmiany dotyczą tylko Ośrodka przy ul. Odlewniczej 8, pozostałe Miejsca Egzaminowania nadal będą nieczynne.
  • kontakt będzie możliwy tylko drogą elektroniczną, na wskazane numery telefonów, adresy e-mail. Nie będzie możliwości zapisów osobistych oraz płatności kartą w ośrodku.

Wszystkie nasze działania realizowane będą z zachowaniem wszystkich wymogów i obostrzeń, po obu stronach, wynikających z obowiązujących przepisów prawa (zalecane minimalne odległości, dopuszczalne ilości osób, konieczność zasłonięcia ust i nosa etc.).

WORD Warszawa zapewni Państwu dostęp do środków dezynfekujących, przy wejściu do budynku oraz sal wykładowych ale będziemy też wymagali spełnienia przez Państwa nałożonych przepisami wymogów.

SZKOLENIA

Wracamy z organizacją pełnej gamy, szkoleń które dotychczas były w ofercie WORD Warszawa.

Jeżeli potrzebują Państwo

  • „zbić ilość punktów karnych”
  • odbyć szkolenie w ramach otrzymanych skierowań
  • przeszkolić swoich pracowników jak kierować ruchem drogowym
  • odbyć szkolenia dla kierowców zawodowych

Czekamy na państwa od poniedziałku do piątku w godzinach 800 – 1600

Prosimy kontaktować się telefonicznie na numer (22)59-76-741 lub drogą mailową na adres szkolenia@word.waw.pl

Osoby, które miały już ustalone terminy szkoleń przed zawieszeniem ich realizacji prosimy o kontakt telefoniczny (preferowane) lub mailowy  z Wydziałem Szkoleń. Telefon (22)59-76-741 e-mail: szkolenia@word.waw.pl celem wyznaczenia nowego terminu odbycia szkolenia.

EGZAMINY:

Wracamy z organizacją i realizacją egzaminów zgodnie z wcześniejszą decyzją Urzędu Marszałkowskiego, tj.  dla osób będących w szczególnych sytuacjach.

W ramach wznowionego procesu egzaminacyjnego będzie można podejść do egzaminu praktycznego ramach kategorii A (wszystkie kategorie motocyklowe), B+E(B-96), C, C+E, D oraz do egzaminu teoretycznego wszystkich kategorii w tym także kategorii B.

Procedura:

Aby wyznaczyć termin egzaminu należy na adres sekretariat@word.waw.pl przesłać, może być w treści maila, umotywowany wniosek o egzamin. Prosimy podać też dane kontaktowe, aktywny i odbierany numer telefonu, numer PESEL, PKK.

Po przesłaniu wniosku prosimy oczekiwać na kontakt z naszej strony.

Do zrealizowania zapisu konieczne będzie także:

Dostarczenie potwierdzenia opłaty za egzamin, plik PDF z systemu bankowego lub skanu, zdjęcia potwierdzenia opłaty dokonanej np. na poczcie. W takim wypadku przed egzaminem konieczne będzie dostarczenie oryginału potwierdzenia wpłaty. Jeżeli Państwa saldo w systemie egzaminacyjnym zawiera informację o dostępnych środkach, np. z odwołanego egzaminu, będzie możliwość wykorzystania tej kwoty. https://word.waw.pl/egzaminy/egzaminy-oplaty

Możliwość pobrania przez WORD Warszawie Państwa PKK, jeżeli zapis w WORD Warszawa będzie realizowany po raz pierwszy (osoby ze skierowaniami, egzamin w trybie eksternistycznym etc.)