Integracja z lokalną społecznością i edukacja dla bezpieczeństwa na drodze to gra warta świeczki!

Dzisiaj, 11 czerwca w godzinach 11.00 – 14.00, Stowarzyszenie Ośrodków Szkolenia Kierowców w Warszawie uczestniczyło w „Pikniku z Reymontem – Cztery pory roku – Integracja na szóstkę” w Zespole Szkół z Oddziałami Integracyjnymi nr 42 przy ul. Bartniczej 2 im. Władysława Reymonta. Członkowie Stowarzyszenia, którzy ze względu na bliskość WORD przy ul. Odlewniczej, często podczas jazd szkoleniowych przejeżdżają obok budynku szkoły, mieli szansę pogłębić integrację z lokalną społecznością tych okolic. Licznym uczestnikom festynu zaoferowaliśmy spacer pomiędzy pachołkami z alko i narko goglami, slalom zdalnie sterowanymi samochodzikami, układankę – Ważne telefony alarmowe oraz zakreślankę Bezpieczny rowerzysta. Biorących udział w proponowanych przez nas zabawach nagradzaliśmy drobnymi upominkami i kamizelkami odblaskowymi. Impreza była bardzo udana i godna naśladowania przez inne placówki oświatowe.

Zdjęcia z imprezy poniżej