JASNOŚĆ WIDZĘ , JASNOŚĆ.

Kolejny mój felieton będzie bardziej optymistyczny, bo wszystkim nam milej jest postrzegać jasne strony naszego życia niż te ciemne.

Rok 2019, zwłaszcza jego końcówka obfituje w szereg pozytywnych działań, które mają miejsce w przestrzeni naszych zainteresowań.

Stowarzyszenie Kierowca PL. zainaugurowało ogólnopolski program edukacyjny w tematyce poruszającej bezpieczeństwo w ruchu drogowym. ,,NIE BĄDŹ DZBANEM DROGOWYM” www.dzbandrogowy.pl 
Program prowadzony jest  i będzie kontynuowany w 380 szkołach ponadpodstawowych na terenie całej Polski z udziałem właścicieli OSK i instruktorów, którzy zgłoszą chęć uczestnictwa.
Spotkanie informacyjne o programie,  odbędzie się już 28 listopada br. w warszawskim WORD-zie.

Kolejną akcję podjął Samorząd Województwa Mazowieckiego, wspólnie z Wojewódzki m Ośrodkiem  Ruchu Drogowego w Warszawie, gdzie zorganizowano  cykl bezpłatnych szkoleń profilaktycznych z techniki jazdy dla młodych kierowców w wieku 18-24 lata. 
Projekt , ,,Skandynawia” propagujący ideę masowych – dobrze opracowanych szkoleń, które mają za zadanie uświadomić kierowców o niebezpieczeństwach wynikających z uczestnictwa w ruchu drogowym.

Podmioty prywatne również zainicjowały szereg ciekawych szkoleń z  BRD od przedszkola  do seniora.

SOSK  Warszawa podjął wiele działań w zakresie, szkoleń zarówno własnych członków  jak również wspierał i współorganizował kilka szkoleń z zakresu udzielania  pomocy przed medycznej w szkołach podstawowych.

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. prezentuje nową odsłonę kampanii społecznych ,,Ambasadorzy Bezpieczeństwa” ,,Bezpieczny –przejazd”-,,Szlaban na ryzyko”.

Koniec roku zaktywizował również stowarzyszenia do organizowania profesjonalnych warsztatów dla instruktorów i tak :
-SOSK Lublin organizuje Lubelską Konferencję Szkoleniową dla instruktorów.
-GSOSK górnośląska organizacja również organizuje warsztaty dla instruktorów w Korbielowie. –
-Instruktorzy niezrzeszeni  organizują  Ogólnopolskie Warsztaty dla instruktorów, wykładowców i właścicieli OSK w Pile.

Rok bieżący obfituje również w nowe uregulowania związane z BRD, które podejmowane są przez instytucje rządowe.  korytarz życia, jazda na suwak, regulacje związane z UTO, udogodnienia przy zdawaniu egzaminów na prawo jazdy dla osób niepełnosprawnych,
w dalszej perspektywie ułatwienia w szkoleniu motocyklistów itp. Oczywiście nie wszystko jeszcze jest dokończone i wymaga dopracowania, ale impas został przełamany. Jak się okazuje, My instruktorzy możemy być kreatywni i nie można nam tej swobody zabierać
Skomasowanie wszystkiego w jeden organizm, spowoduje, że wszyscy będziemy oczekiwali na to, że KTOŚ COŚ za nas wymyśli i zrobi.

Znamienne jest, że we wszystkich tych działaniach nikt nie zagląda do kieszeni instruktorom, póki co to my decydujemy za co chcemy płacić i kogo wspierać.

Ogólnopolski sprzeciw organizacji społecznych przeciwko wprowadzeniu  nowej inicjatywy nie jest program i cele, który prezentują, bo w tym wszyscy jesteśmy zgodni, chcemy zmieniać się na lepsze, lecz samo słowo SAMORZĄD, jego konstytucyjny zapis i formuła jest tak jednoznaczna, że aż trudna do zaakceptowania, wystarczy ją zamienić na inną, wtedy znikną waśnie i swary.

Na bezpieczeństwo w ruchu drogowym są pieniądze . Źródeł finansowania jest wiele są to fundusze unijnych, subwencje państwowe i samorządowe jak i specjalne programy i kampanie, prowadzone przez banki, firmy ubezpieczeniowe etc., trzeba je tylko umiejętnie pozyskać i zagospodarować. Środowiska szkoleniowe jako branża, która dość dobrze wie, co dzieje się na drogach, oprócz swych codziennych zadań, powinna uczestniczyć przede wszystkim w tworzeniu dobrego prawa, zarówno tego dotyczącego bezpośrednio  naszej działalności jak i związanego z szeroko pojmowanym bezpieczeństwem na drogach.

Instruktor Sarna Bogdan