Kilometrówki w OSK? Księgowanie wydatków eksploatacyjnych samochodów osobowych w koszty działalności OSK, a obowiązek prowadzenia ewidencji przebiegu pojazdu

Szanowni Państwo

Jest odpowiedz z Delegatury KIS w Toruniu w sprawie ewidencji przebiegu pojazdu.
Trzeba jednak mieć na uwadze , że w przypadku kontroli jeżeli będą wątpliwości , Urząd Skarbowy
może badać czy pojazd jest eksploatowany wyłącznie do działalności gospodarczej.
Przesłałem członkom  poniższy link do tekstu interpretacji indywidualnej z 27 marca 2019 r. nr 0112-KDIL3-3.4011.77.2019.1.MC.
której jednoznacznie stwierdza się, że przedsiębiorca prowadzący ośrodek szkolenia kierowców nie będący czynnym płatnikiem podatku VAT, a więc któremu nie przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego od wydatków związanych z eksploatacją samochodu – koszty uzyskania przychodu związane z użytkowaniem samochodów osobowych w prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej mogą być rozliczane w podatkowej księdze przychodów i rozchodów w 100% bez prowadzenia ewidencji przebiegu pojazdu, tzw. kilometrówki.
Pozdrawiam
Krzysztof Szymański