Komunikat o obradach przedstawicieli trzech organizacji społecznych środowiska osk: PFSSK, PIGOSK i OIGOSK – 16 grudnia 2019r

Komunikat

o obradach przedstawicieli trzech organizacji społecznych środowiska osk: PFSSK, PIGOSK i OIGOSK

16 grudnia 2019r

Z inicjatywy prezesa OIGOSK 14 grudnia 2019 w Toruniu obradowali przedstawiciele współpracujących organizacji społecznych środowiska osk w ramach porozumienia o współpracy z 28 grudnia 2018. W obradach uczestniczyli:
1) Krzysztof Bandos – prezes Polskiej Federacji Stowarzyszeń Szkół Kierowców z/s w Warszawie /PFSSK/,
2) Krzysztof Szymański – prezes Polskiej Izby Gospodarczej OSK z/s w Piastowie /PIGOSK/,
3) Roman Stencel – prezes, Piotr Berent – wiceprezes Jarosław Bubnowicz – skarbnik – członkowie Zarządu Ogólnopolskiej Izby Gospodarczej OSK z/s w Koszalinie /OIGOSK/.
Przedmiotem obrad była następująca tematyka:

  1. Ustosunkowanie się i decyzje odnośnie postulatów Zarządu SOSK W-wa zamieszczonych w liście intencyjnym z 20190919, dotyczących zorganizowania wspólnej uroczystości z okazji 25 – lecia wejścia w życie [25 maja 1995] Rozporządzenia MPiPSocj z 20.04.1995 ws Klasyfikacji zawodów… połączonych z Ogólnopolskim Konkursem Instruktora 25 -lecia,
  2. Ustosunkowanie się i decyzje odnośnie postulatu członków SOSK W-wa zamieszczonych w liście intencyjnym z 20191014, dotyczących zredagowania i upublicznienia stanowiska ws SZIE oraz upublicznienia efektów pracy zespołu doradczego powołanego zarządzeniem MIB nr 35 z 4 sierpnia 2016
  3. Dyskusja i decyzja ws. wspólnej organizacji Konkursów Instruktor Roku…
  4. Dyskusja i decyzja ws. zorganizowania w pierwszym kwartale 2020r spotkania przedstawicieli: PFSSK, PIGOSK, OIGOSK, KSE, KSD Word, ITS, Konwentu Marszałków, Stowarzyszenia Szefów Wydz. Komunikacji Starostw, Związku Powiatów Polskich.
  5. inne

Szczegółowe konkluzje, ustalenia zamieszczono w protokole z obrad.

Treść niniejszego komunikatu za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej zaakceptowali: Krzysztof Bandos – prezes Krzysztof Szymański – prezes Roman Stencel – prezes