Komunikat z obrad 19 maja 2021 Rady Opiniodawczo – doradczej Rzecznika Praw PPOSK

Zachęcamy do zapoznania się z Komunikatem Rady Opiniodawczo – doradczej Rzecznika Praw PPOSK z obrad, które się odbyły w siedzibie PIGOSK w Piastowie w dniu 19 maja 2021 r.