Konferencja doskonalenia zawodowego dla członków SOSK w Warszawie

Szanowni Państwo

Żeby skutecznie przekazać kursantom umiejętności radzenia sobie w trudnych sytuacjach na drodze konieczne jest, aby sami szkoleniowcy ustawicznie przypominali sobie zasady i ćwiczyli jazdę w ekstremalnych warunkach. Instruktorzy i kierownicy Ośrodków Szkolenia Kierowców nie mają na co dzień takich możliwości. Ważne jest również śledzenie zmieniających się przepisów i umiejętność ich stosowania w prowadzeniu działalności OSK. Zarząd Stowarzyszenia w oparciu o statutowe cele – podwyższanie wiedzy i umiejętności członków,  podjął decyzję o przeprowadzeniu poniższego przedsięwzięcia.

Zarząd Stowarzyszenia Ośrodków Szkolenia Kierowców w Warszawie  organizuje dla członków Stowarzyszenie wyjazdową kursokonferencję w Toruniu w dn. 7-8 listopada br. wg. poniższego harmonogramu.

Koszty organizacji i przeprowadzenia konferencji w pierwszym dniu dla członków niezalegających ze składkami członkowskimi pokrywa Stowarzyszenie. Inne osoby- 400 zł.

Nocleg ze śniadaniem w hotelu  „Kopernik” w Toruniu ul. Wola Zamkowa – 115 zł ( pokrywa uczestnik)

Kolację i konferencję w drugim dniu organizuje Grupa –Image – Polski Klaster Edukacyjny.  

Ze względu na ograniczoną ilość miejsc pierwszeństwo mają osoby prowadzące ośrodki oraz szkolące.  

Dzień pierwszy

Program szkolenia doskonalenia techniki jazdy samochodem dla firmy OSK 

Lokalizacja – Ośrodek Doskonalenia Techniki Jazdy – Tor Toruń

Termin 7.11.2017

Liczba uczestników na 1 dzień szkolenia: 18

System szkolenia: 1 samochód = 3 Uczestników + 1 Instruktor techniki jazdy.

Cele szkolenia:

Szkolenie ma charakter szwedzkiego systemu prewencji i podnoszenia świadomości kierujących wraz z elementami podnoszącymi umiejętności radzenia sobie z trudnymi sytuacjami na drodze.

Szkolenie ma za zadanie zweryfikować błędne nawyki kierujących, a także ukazać granice, których bezpieczne przekroczenie jest możliwe jedynie w warunkach infrastruktury ODTJ.

Uczestnicy poznają właściwą technikę kierowania oraz prawidłowe wykorzystanie systemów bezpieczeństwa.

Zakres działań i warunki:

Przykładowy harmonogram czasowy :

10:00-10:30 Awizacja Uczestników

10:30-10:40 Przywitanie Gości, omówienie planu dnia, zapoznanie z zasadami bezpieczeństwa.

10:40-11:00 Test wiedzy motoryzacyjnej i z techniki jazdy.

11:00 Podział Uczestników na 2 grupy. Rozpoczęcie szkolenia na równoległych modułach.

11:00-14:00 Szkolenie

14:00-14:30 Obiad

14:30-17:30  Szkolenie

17:30  Podsumowanie szkolenia, rozdanie certyfikatów oraz materiałów szkoleniowych.

Program szkolenia zawiera:

Moduł 1  Szkolenie bezpiecznej jazdy  – płyty poślizgowe

  pozycja i efektywność pracy za kierownicą– fundament bezpieczeństwa czynnego i biernego

  krąg poślizgowy –wpływ prędkości na możliwość panowania nad pojazdem w zakręcie, zrozumienie granic przyczepności.

Niesterowność, podsterowność, nadsterowność – konstrukcyjne tendencje oraz zachowanie pojazdu względem techniki jazdy.

Współpraca z systemem stabilizacji toru jazdy oraz kontroli trakcji

  hamowanie awaryjne na wprost na śliskiej nawierzchni – porównanie drogi hamowania z różnych prędkości, wykorzystanie systemów bezpieczeństwa (ABS, BAS)– prawidłowa technika hamowania.

  hamowanie awaryjne z ominięciem przeszkody  – wykorzystanie systemu ABS oraz ESC (stabilizacja toru jazdy)

Moduł 2

  Prawdy i mity motoryzacyjne – swobodna dyskusja z instruktorem techniki jazdy, specjalistą nowych technologii i systemów bezpieczeństwa.

  Omówienie wyników z testu wiedzy.

  Materiały video ukazujące zagrożenia w ruchu drogowym. Kształtowanie właściwych postaw w ruchu drogowym.

  Podstawy jazdy defensywnej

  Rower przeciw skrętny – pamięć mięśniowa – eksperyment

Moduł 3  Szkolenie doskonalenia techniki jazdy – Płyty poślizgowe nr 2 , tor wyścigowy

  pozycja i efektywność pracy za kierownicą – wpływ stabilnej pozycji na panowanie nad pojazdem

 hamowanie awaryjne w zakręcie na płycie poślizgowej – porównanie dogi zatrzymania, próba zapanowania nad pojazdem, wykorzystanie systemu ABS.

  slalom techniczny – właściwa technika operowania kołem kierownicy

Moduł 4  Zajęcia praktyczne

  DOM BEZPIECZEŃSTWA  – symulator dachowania, symulator zderzeń, wagi przeciążeniowe, wrak samochodu po wypadku, plakaty bezpieczeństwa.

Powyższy program szkolenia oferuje bardzo dużą efektywność ze względu na pełne zaangażowanie Uczestników w moduły głównie praktyczne.

Koszt zawiera:

  obiad w restauracji ,  barek kawowy.

  wystawienie certyfikatów i zaświadczeń.

  materiały szkoleniowe w postaci autorskiej książeczki – Jazda defensywna

Adam Knietowski

koordynator ds. szkoleń, instruktor techniki jazdy

+48 669 09 02 09

www.taj.torun.com.pl

www.motopark.torun.pl

Podmiot odpowiedzialny: Ośrodek Doskonalenia Techniki Jazdy Taj Bogusław Bach nr licencji 001C.

Metodyka:

Szkolenie realizujemy w oparciu o naszą autorską koncepcję zrównoważonych opinii, bezpośrednich doświadczeń i wspólnej oceny ryzyka, zagrożeń.

Stosujemy inwersję metodyczną – uczestnicy najpierw doświadczają problemów w praktyce, a następnie wspólnie z instruktorami szukają rozwiązań w oparciu o sprawdzone metody.

Instruktorzy na bieżąco omawiają problematykę, zagrożenia, błędne przekonania i zachęcają do wyboru optymalnych zasad z techniki i strategii jazdy.

Uczestnicy nie czują się oceniani – gorsi/lepsi , ani bezwzględnie pouczani. W trakcie ćwiczeń wprowadzamy korekty i stopniowo wykorzystujemy wzrost umiejętności motorycznych.

Cele bloku wprowadzającego o ryzyku drogowym:

  ugruntowanie przekonania jak łatwo stracić kontrolę nad sytuacją

  relacja między umiejętnościami a brakiem koncentracji

  jak poważne konsekwencję wynikają z tytułu przekraczania prędkości, przeceniania możliwości pojazdu a także swoich umiejętności

  jak UNIKAĆ zagrożeń i utraty panowania nad samochodem

Cele bloku doskonalenia techniki jazdy :

  kontynuacja podkreślania istoty wpływu prędkości na możliwości panowania nad pojazdem

  wdrożenie dobrych nawyków techniki kierowania

  współdziałanie z systemami bezpieczeństwa (np. ABS, ESC, TC)

   podniesienie umiejętności właściwego reagowania na utratę panowania nad samochodem

  podniesienie umiejętności płynnej przewidywalnej jazdy w zmiennych warunkach

  kształtowania właściwej „pamięci mięśniowej”

19.00- 20.00 kolacja

 

Dzień drugi

Obowiązki Administratora Danych Osobowych.

Ochrona  danych osobowych w OSK w świetle zaostrzonych przepisów wchodzących po nowym roku

Harmonogram czasowy:

7.00- 8.30 Śniadanie

9.00- 11.00 Prelekcja – Mec. Małgorzata Głuszek- Stopczyk –radca prawny Kancelaria Radców Prawnych Stopczyk & Wspólnicy

11.00- 11.30 Alicja Gajlewicz – sekretarz Polskiego Klastra Edukacyjnego- Koordynator projektów, administrator bezpieczeństwa systemu. Grupa Image.

Zgłoszenia e-mailowo proszę przesyłać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 20 października br. na adres: jan.szumial@sosk.waw.pl