Konferencja Polskich Sygnatariuszy Karty Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego 29.09.2023

W dniu 29.09.2023 w Hotelu Polonia odbyła się Konferencja Polskich Sygnatariuszy Europejskiej Karty Bezpieczeństwa Drogowego, której sygnatariuszem jest również nasze Stowarzyszenie Ośrodków Szkolenia Kierowców. Jako vice-prezes SOSK miałem zaszczyt reprezentowania organizacji.
Europejską Kartę BRD pierwsi sygnatariusze podpisali już w 2004 roku, (ITS) obecnie w Polsce jest już ponad 120 członków a w Europie 3500 i ta lista stale rośnie.
Kto jest, lub może być takim sygnatariuszem , otóż wszystkie osoby dobrej woli , które czynią jakiekolwiek działania w kierunku poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego,  zarówno te rządowe (KRBRD) ze statutowymi obowiązkami, jaki instytucje, które z BRD nic wspólnego nie mają np. przedszkole, żłobki, ale działania tam podejmowane szerzą wiedzę i kulturę uczestnictwa w ruchu drogowym.
 W tym roku Europejska Rada Bezpieczeństwa Transportu (ETSC) przyznała Polsce nagrodę (PIN) Award.
https://brd.malopolska.pl/bruksela-nagroda-pin-awards-dla-polski/ Nagroda ta jest uznawana jako OSKAR w dziedzinie bezpieczeństwa  drogowego.
W ten sposób doceniony został niemal 50 % spadek śmiertelności w wypadkach drogowych w Polsce w ciągu ostatnich 10 lat.
Z roku na rok ten wskaźnik dalej maleje, założeniem  Narodowego Programu Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego jest zgodnie z wytycznymi rady zbliżenie się do wizji wyniku zerowego.
Więcej szczegółów znajduje się na stronie:
www.portalsamorzadowy.pl/polityka-i-spoleczenstwo/prof-slezak-celem-jest-redukcja-w-tej-dekadzie-liczby-ofiar-smiertelnych-wypadkow-drogowych-o-50-proc,492523.html

Vice-prezes SOSK Sarna Bogusław

fot. Prawo Drogowe NEWS, Jolanta Michasiewicz

Zamieszczone linki nie są aktywne, należy je skopiować i wkleić  do przeglądarki