Kto pyta, nie błądzi!

Czyje interesy ma chronić samorząd zawodowy, swoich członków czy tych którym świadczą oni usługi?

Czy, aby na pewno podstawowym celem powołania samorządu zawodowego jest ochrona osób wykonujących dany zawód, jak to wynika z Oświadczenia Komitetu Redakcyjnego SZIE: „podstawowym celem powołania samorządu zawodowego instruktorów i egzaminatorów jest wsparcie i ochrona osób wykonujących te zawody” ?

Poczytajmy jak na to pytanie odpowiada Konstytucja RP.


Dz.U.1997.78.483 – Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r.


Art. 17. Tworzenie samorządów

1. W drodze ustawy można tworzyć samorządy zawodowe, reprezentujące osoby wykonujące zawody zaufania publicznego i sprawujące pieczę nad należytym wykonywaniem tych zawodów w granicach interesu publicznego i dla jego ochrony.
2. W drodze ustawy można tworzyć również inne rodzaje samorządu. Samorządy te nie mogą naruszać wolności wykonywania zawodu ani ograniczać wolności podejmowania działalności gospodarczej.