Misyjny Festyn Św. Krzysztofa w Otwocku – 18 lipca 2021 r.

Zapraszamy do udziału w Festynie organizowanym przez MIVA Polska, którego nasze Stowarzyszenie jest partnerem.