Odwołanie zebrania

Szanowni Państwo, w związku zaistniałą sytuacją w Polsce spowodowaną zagrożeniem epidemiologicznym występującym na terenie całego kraju, zmuszeni jesteśmy zebranie zaplanowane na 7 kwietnia br. przełożyć na późniejszy termin. O nowym terminie zebrania powiadomimy państwa w stosownym czasie. Z życzeniami zdrowia pozdrawiam. J. Szumiał

Podstawa prawna:
Ustawa z dn. 2 marca 2020 o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. Ust. poz.374 z 2020 r.)