Otwarte spotkanie środowiska szkoleniowego Warszawy i okolic – 18.11.21

 W dniu 18 listopada br. o godz. 9.00 w siedzibie PIGOSK w Piastowie przy ul. P. Skargi 1 odbędzie się, wcześniej zapowiadane na 24 września, otwarte spotkanie środowiska szkoleniowego Warszawy i okolic poświęcone wprowadzanym i projektowanym zmianom w aktach prawnych związanych z ruchem drogowym, transportem drogowym, szkoleniem ( w tym warsztaty instruktorskie) i egzaminowaniem oraz zasadami pobierania profili OSK i PKK przez ośrodki szkolenia kierowców.

Zaproszeni goście:  Dyrektor Departamentu Transportu Drogowego (DTD)Ministerstwa Infrastruktury, Naczelnik wydziału szkolenia kierowców i uprawnień do kierowania pojazdami DTD MI, Z-ca Naczelnika WRD KS Policji, Dyrektor WORD w Warszawie, Dyrektor ITS, Dyrektor BAiSO m. st. Warszawy, Naczelnik wydziału nadzoru, kontroli i rejestracji pojazdów, Dyrektor pionu produktów i usług identyfikacyjnych PWPW.

Organizatorami spotkania są Zarządy: Stowarzyszenia Ośrodków Szkolenia Kierowców w Warszawie i Polska Izba Gospodarcza Ośrodków Szkolenia Kierowców w Piastowie.

We wcześniej zapowiadanym terminie spotkanie nie mogło się odbyć  ze względu na intensywne obrady Sejmu i Senatu poświęcone wprowadzanym zmianom w ustawach związanych z ruchem drogowym, w które byli zaangażowani przedstawiciele Ministerstwa Infrastruktury

Spotkanie odbędzie się w siedzibie PIGOSK. W przerwie spotkania będzie możliwość zapoznania się z działaniem symulatora jazdy samochodem ciężarowym w zmiennych warunkach infrastruktury drogowej i pogodowych.

Zapraszamy wszystkich kierowników ośrodków szkolenia, instruktorów i wykładowców nauki jazdy.

Prosimy pamiętać o zabezpieczeniach przed COVID- 19


W imieniu Zarządu SOSK Warszawa

Jan Szumiał Prezes