W dniu 1 sierpnia obchodzona będzie 75 rocznica wybuchu Powstania Warszawskiego.

Jesteśmy organizacją  powstałą w Warszawie i działającą na rzecz jej mieszkańców. Powinniśmy w tym  dniu  oddać hołd powstańcom 1944 roku oraz cywilnym mieszkańcom Warszawy poległym w czasie powstania. Proszę, aby wszystkie pojazdy szkoleniowe oflagować i o godzinie „W” - 17.00 zatrzymać się, wysiąść z samochodów i na minutę włączyć sygnały dźwiękowe oddając, w ten sposób cześć walczącym i poległym w czasie Powstania Warszawskiego.

25 lat od wpisania zawodu „Instruktor Nauki Jazdy” do klasyfikacji zawodów

25 maja 2020 roku upłynie 25 lat od dnia wejścia w życie Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 20 kwietnia 1995 roku w sprawie klasyfikacji zawodów  i specjalności dla potrzeb rynku pracy oraz zakresu jej stosowania (Dz.U. 1995 nr 48 poz. 253). Podjęcie prac nad nową klasyfikacją zawodów spowodowane zostało potrzebą określenia aktualnej i przewidywanej na najbliższe lata struktury zawodowej   w Polsce. Konieczne to było między innymi dla uruchomienia w naszym kraju skomputeryzowanego systemu obsługi rynku pracy. Drugim ważnym powodem podjęcia prac było ratyfikowanie przez Polskę Konwencji nr 160 oraz Zaleceń nr 170 Międzynarodowej Organizacji Pracy, dotyczących statystyki pracy. Wiązało się z koniecznością dostosowania naszej klasyfikacji do Międzynarodowego Standardu Klasyfikacji Zawodów ISCO - 1988, przyjętego na XIV Międzynarodowej Konferencji Statystyki Pracy w Genewie w 1987 r. W w/w Rozporządzeniu zawód instruktora nauki jazdy, znalazłszy się w grupie 33 NAUCZYCIELE PRAKTYCZNEJ NAUKI ZAWODU I INSTRUKTORZY, otrzymał numer 3310103.  

Zaproszenie na III Ogólnopolski Zlot Motocyklowy Instruktorów i Egzaminatorów – 13-14 września 2019 w Milanowskiej Wólce

Górnośląskie Stowarzyszenie Ośrodków Szkolenia i Polska Federacja Stowarzyszeń Szkół Kierowców zaprasza instruktorów i egzaminatorów do udziału do udziału w III Ogólnopolskim Zlocie Motocyklowym, który odbędzie się w Milanowskiej Wólce w dniach 13-14 września 2019. Warto zarezerwować sobie ten termin w kalendarzu i dojechać na imprezę. wziąć udział w interesującym spotkaniu i skorzystać z udanego odpoczynku, który gwarantują organizatorzy. Zgłoszenia na stronie GSOS.

Członkowie SOSK Warszawa na pokazie Kampanii społecznej BEZPIECZNY PRZEJAZD – „Szlaban na ryzyko”

14 czerwca o 14.oo w Warszawie przy ulicy Golędzinowskiej odbyło się symulowane zderzenie lokomotywy z samochodem w ramach ogólnopolskiej kampanii społecznej BEZPIECZNY  PRZEJAZD - ,,Szlaban na ryzyko". Nasze Stowarzyszenie również uczestniczyło w tym wydarzeniu. Przedstawicielami byli kol. Marzena Franiewska i kol. Adam Wysocki. Z bliska można było zobaczyć jakie zagrożenia niosą ze sobą nieprzemyślane zachowania kierowców nieodpowiedzialnie zachowujących się na przejazdach kolejowych, a co za tym idzie konsekwencje tych zachowań. Przedstawiciel PKP przedstawił najczęstsze przyczyny wypadków ,podając niechlubne statyki beztroskich i bezmyślnych zachowań kierowców ,wyjaśnił działanie automatu najazdowego przed zaporami kolejowymi.  

Spotkanie Sygnatariuszy Europejskiej Karty Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego -11 czerwca 2019 w Instytucie Transportu Samochodowego.

  Dzisiaj 11 czerwca 2019 w ITS, Prezes SOSK Jan Szumiał, odebrał w imieniu członków Stowarzyszenia, potwierdzenie przystąpienia do Europejskiej Karty Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego. Tym samym nasze Stowarzyszenie stało się organizacją deklarującą wspieranie działań podejmowanych przez Komisje Europejską w zakresie BRD. European Road Safety Charter to platforma współpracy partnerów z krajów członkowskich z instytucjami unijnymi. Jesteśmy jednym z ponad 4 tys. podmiotów, które w całej Europie podpisały Kartę, a nasza trwająca już 25 lat troska o zwiększanie bezpieczeństwa na drodze postrzegana jest, przez twórców Karty,  jako dodatkowy walor. Stowarzyszenie Ośrodków Szkolenia Kierowców funkcjonuje w przestrzeni polskich organizacji pozarządowych od roku 1994. Misją Stowarzyszenia jest stwarzanie warunków dla systematycznego podnoszenia jakości szkolenia wpływającego na bezpieczeństwo ruchu drogowego,  z czego wynika przewidziana w Statucie możliwość przystępowania SOSK do różnych organizacji  krajowych i międzynarodowych zajmujących się tą problematyką. Zadaniami wynikającymi z misji Stowarzyszenia jest organizowanie kursów, wykładów i seminariów w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego, techniki jazdy oraz zagadnień pokrewnych , zarówno dla członków i ich współpracowników, jak i dla całego środowiska szkoleniowego Warszawy.  

Zestawienie wyników zawodów o tytuł Instruktor Roku 2 0 1 9 w Katowicach

W zawodach uczestniczyło 24 zawodników.           Klasyfikacja ogólna:

  1. Pierzynka Mariusz
  2. Hyży Zbigniew
  3. Tymiński Tomasz
Najlepszy Senior 50+:
  1. Fijołek Andrzej
  2. Cichacki Henryk
 

Przedstawiciej SOSK jednym z laureatów XX Ogólnopolskiego Konkursu Instruktora Roku 2019 w Katowicach

Z ogromną radością informujemy, że Andrzej Fijołek zajął I miejsce w kategorii NAJLEPSZY SENIOR w zakończonych dzisiaj o godzinie 14.00 zawodach XX Konkursu Instruktora Roku 2019. G R A T U L U J E M Y!  

Zawody XX Konkursu Instruktora Roku 2019 w Katowicach

Od wczoraj w Katowicach rozgrywane są kolejne konkurencje XX Konkursu Instruktora Roku 2019 w Katowicach. Nasze Stowarzyszenie reprezentują Grzegorz Pec i Andrzej Fijołek. Trzymajmy kciuki za naszych kolegów, życząc im zajęcia jak najlepszych miejsc w klasyfikacji konkursu. Wyniki Konkursu poznamy w godzinach popołudniowych.

XX Ogólnopolski Konkurs Instruktora Roku w Katowicach

Polska Federacja Stowarzyszeń Szkół Kierowców i Górnośląskie Stowarzyszenie Ośrodków Szkolenia zapraszają do udziału i kibicowania w XX Ogólnopolskim Konkursie Instruktora Roku, który odbędzie się w dniach 7-8 czerwca (piątek/sobota) w Katowicach. Z każdą kolejną edycją impreza ta cieszy się coraz większym zainteresowaniem i jeszcze liczniejszą grupą rywalizujących ze sobą instruktorów nauki jazdy. W tym roku gospodarz wydarzenia (GSOS) zadbał o nowe i jeszcze trudniejsze konkurencje, a także bardzo atrakcyjne nagrody! Możemy Państwu już zdradzić tajemnicę, że nagrodą za zajęcie pierwszego miejsca będzie motocykl Bajaj Pulsar NS 125 (wartość rynkowa - 8000 złotych)!!! SOSK reprezentować będą Grzegorz Pec i Andrzej Fijołek  

Relacja z XVIII-tej Pielgrzymki Kierowców na Jasną Górę – 11 maja 2019

W dniu 11 maja br. odbyła się XVIII Pielgrzymka Kierowców na Jasną Górę. W tym roku pod hasłem: " Mocni w Bożym Duchu". Msza św. w intencji wszystkich kierujących pojazdami i podróżujących oraz w intencjach poleconych przez Dobroczyńców i Przyjaciół MIVA Polska odbyła się tradycyjnie  w kaplicy  Obrazu Jasnogórskiego. W uroczystościach, podobnie jak w ubiegłych latach udział wzięli przedstawiciele PFSSK, PIGOSK i kilku regionalnych stowarzyszeń m.in SOSK Warszawa. Nasze Stowarzyszenie reprezentowali Marzena Franiewska i Jan Szumiał. Po mszy św. odbyło się poświęcenie pojazdów przez Biskupa. Relacja z przebiegu Pielgrzymki na stronie internetowej MIVA Polska.

Archiwum

Zobacz także