Noworoczne Życzenia

Świąteczne życzenia dla członków SOSK Warszawa

Życzenia świąteczne i noworoczne

Na egzaminie pomyliła pedały hamulca i gazu

W Oleśnicy w filii Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego Wrocław kursantka  podczas egzaminu praktycznego na placu manewrowym pomyliła pedał hamulca z pedałem przyśpieszenia-gazu w wyniku czego przejechała przez ogrodzenie ośrodka, stoczyła się ze skarpy wpadając do pobliskiej rzeki Oleśniczanki.

Co jakiś czas opinia społeczna jest informowana o niebezpiecznych zdarzeniach podczas egzaminu praktycznego na prawo jazdy, głównie w zakresie prawa jazdy kategorii ”B”.

 

Mikołajkowe życzenia!

Czy hulajnoga elektryczna wyposażona w siedzenie jest nadal hulajnogą?


Oferowane są do sprzedaży i widoczne na drogach urządzenia transportu osobistego i hulajnogi elektryczne w wielu odmianach i wariantach. Zdarzają się także hulajnogi elektryczne wyposażone w siodełko dla kierującego a nawet drugie dla osoby towarzyszącej. Czy w świetle prawa o ruchu drogowym są to na pewno hulajnogi? A może jednak motorowery? Wątpliwości mają również niektórzy parlamentarzyści. Rafał Weber Sekretarz Stanu w Ministerstwie Infrastruktury powołując się na Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej nr. 168/2013 stoi na stanowisku że pojazdy te tj. hulajnogi elektryczne z zamontowanym siedzeniem nie mogą być zaklasyfikowane jako hulajnogi elektryczne. Montaż siedzenia skutkuje zmianą klasyfikacji z hulajnogi elektrycznej do grupy motorowerów.

Rozporządzenie Unii Europejskiej nr. 168/2013 wydane zostało 8 lat temu. W tym czasie nastąpił znaczny postęp techniczny, wprowadzono wiele nowych rozwiązań nie tylko w motoryzacji, ale i wielu innych dziedzinach życia. Niestety, nie tylko w Polsce i całej Europie, ale i w innych krajach dostosowywanie prawa nie nadąża za nowościami technicznymi i wynikającymi z nich nowymi rozwiązaniami wychodzącymi naprzeciw oczekiwaniom konsumentów. Producenci nie zwracają uwagi na fakt, że w ten sposób urządzenie według prawa zmienia swoją klasyfikację nie będąc jednocześnie wyposażone  w komplet elementów wymaganych dla urządzeń danej grupy. Takim przykładem jest zaistniała sytuacja dotycząca hulajnóg elektrycznych z zamontowanymi siedzeniami. Zmiana klasyfikacji hulajnogi elektrycznej z siedzeniem z hulajnogi elektrycznej do grupy motorowerów niesie za sobą wiele zagrożeń dla osób poruszających się tym urządzeniem.

 

Relacja ze spotkania środowiska szkoleniowego Warszawy i członków PIGOSK z dn. 18.11.2021 – część druga.

Gośćmi spotkania byli również: Pan Jakub Żbucki oraz Pan Marcin Kichler z Wydziału Szkolenia Kierowców i Uprawnień do Kierowania Pojazdami Departamentu Transportu Drogowego w Ministerstwie Infrastruktury, którzy przedstawili propozycje zmian w aktach prawnych z zakresu transportu drogowego, zasad szkolenia okresowego, kwalifikacji zawodowych kandydatów na kierowców i kierowców oraz egzaminowania, a także odbywania okresowych warsztatów doskonalenia zawodowego instruktorów i wykładowców. Swoje wystąpienia podzielili na dwa zasadnicze tematy:

 

Relacja ze spotkania środowiska szkoleniowego Warszawy i członków PIGOSK z dn. 18.11.2021 – część pierwsza.

W dniu 18 listopada 2021 r. w siedzibie PIGOSK w Piastowie odbyło się spotkanie informacyjne środowiska szkoleniowego Warszawy i członków PIGOSK poświęcone zbliżającym się zmianom w zakresie regulacji prawnych dotyczących szkolenia kandydatów na kierowców, kierowców zawodowych, instruktorów nauki jazdy, instruktorów techniki jazdy, egzaminatorów i warsztatów zawodowych tych profesji, zorganizowane wspólnie przez Zarządy PIGOSK i SOSK w Warszawie.

Spotkanie miało na celu zapoznanie właścicieli ośrodków szkolenia kierowców oraz instruktorów z wprowadzonymi już i planowanymi zmianami w ustawach i rozporządzeniach resortowych mających na celu dostosowanie polskich przepisów do dyrektyw unijnych, zwiększenia efektywności szkolenia a przez to zwiększenia bezpieczeństwa na polskich i unijnych drogach.

 

Spotkanie środowiska szkoleniowego nauki jazdy – 18 listopada 2021

W dniu 18 listopada  2021 w siedzibie PIGOSK  w Piastowie odbyło się spotkanie środowiska szkoleniowego Warszawy i członków Polskiej Izby Gospodarczej Ośrodków Szkolenia Kierowców, zorganizowane wspólnie przez Zarządy SOSK Warszawa i PIGOSK, zatytułowane „Zmiany, zmiany, zmiany”, poświęcone zachodzącym i projektowanym zmianom w ustawach i rozporządzeniach dotyczących transportu drogowego, szkolenia i egzaminowania kandydatów na kierowców, kierowców zawodowych, instruktorów nauki jazdy i instruktorów techniki jazdy, egzaminatorów a także okresowym szkoleniom - warsztatom zawodowym tych profesji.SW dniu 18 listopada  2021 w siedzibie PIGOSK  w Piastowie odbyło się spotkanie środowiska szkoleniowego Warszawy i członków Polskiej Izby Gospodarczej Ośrodków Szkolenia Kierowców, zorganizowane wspólnie przez Zarządy SOSK Warszawa i PIGOSK, zatytułowane „Zmiany, zmiany, zmiany”, poświęcone zachodzącym i projektowanym zmianom w ustawach i rozporządzeniach dotyczących transportu drogowego, szkolenia i egzaminowania kandydatów na kierowców, kierowców zawodowych, instruktorów nauki jazdy i instruktorów techniki jazdy, egzaminatorów a także okresowym szkoleniom - warsztatom zawodowym tych profesji.

W spotkaniu udział wzięli i wygłosili prelekcje a także udzielali odpowiedzi na zadawane pytania z sali przez uczestników spotkania zaproszeni goście:

  1. Panowie Marcin Kichler i Jakub Żbucki, główni specjaliści z Departamentu Transportu Drogowego w Ministerstwie Infrastruktury.
  2. Pani Maria Dąbrowska-Loranc, Kierownik Centrum Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego w Instytucie Transportu Samochodowego.
  3. Panowie Tomasz Matuszewski, V-ce Dyrektor i Rafał Grodzicki, Rzecznik Prasowy w Wojewódzkim Ośrodku Ruchu Drogowego w Warszawie.
  4. Panie Maria Wrona-Żółtowska, V-ce Dyrektor i Ewa Kowalewska, Naczelnik Wydziału Nadzoru, Kontroli i Rejestracji Pojazdów oraz Wydawania Uprawnień w Biurze Administracji i Spraw Obywatelskich Urzędu m. st. Warszawy.
  5. Państwo Robert Domagała, V-ce Dyrektor, Agnieszka Czarniecka i Michał Bazyluk z Pionu Produktów i Usług Identyfikacyjnych Polskiej Wytwórni Papierów Wartościowych.
  6. Pan Robert Niedbałko aspirant sztabowy Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Stołecznej Policji.
 

Warsztaty instruktorskie na dotychczasowych zasadach

Biuro Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców przesłało informację o podpisaniu przez Prezydenta RP ustawy o przedłużeniu ważności akredytacji dla Ośrodków Szkolenia Kierowców do 31 sierpnia 2024I

Archiwum

Zobacz także