Ustawa z dnia 14 października 2021 o zmianie ustawy o transporcie drogowym

Informujemy, że opublikowana została Ustawa ( w załączniku) z dnia 14 października 2021 o zmianie ustawy o transporcie drogowym oraz niektórych innych ustaw. Dziennik Ustaw RP. z dn. 4 listopada pozycja 1997


Spotkanie 18.11.21 – dodatkowe ważne informacje

W nawiązaniu do zaplanowanego na dzień 18.11.2021 r otwartego spotkania środowiska szkoleniowego Warszawy i okolic, które rozpocznie się o godzinie 9.00  w siedzibie PIGOSK w Piastowie przy ul. Piotra Skargi 1, informujemy iż zaproszenie na spotkanie przyjęli: Dyrektor ITS, Dyrektor WORD Warszawa, Dyrektor BAiSO,  i Naczelnik Wydziału Nadzoru, Kontroli i Rejestracji Pojazdów m. st. Warszawy, Dyrektor pionu produktów i usług identyfikacyjnych PWPW oraz Dyrektor Departamentu Transportu MI.

W związku z pandemią, w spotkaniu mogą wziąć udział wyłącznie osoby zaszczepione  przeciwko SARS-CoV-2. Jednocześnie organizator zastrzega sobie prawo do odwołania spotkania informacyjnego w przypadku lockdownu lub drastycznego zaostrzenia pandemii.

Planowana ilość uczestników spotkania to max. 75 osób, dlatego prosimy o zgłaszanie udziału w spotkaniu do dnia 12.11.2021. Zgłoszenia proszę przesyłać e-mailowo na adres: jan.szumial@sosk.waw.pl. O udziale w spotkaniu decydować będzie kolejność zgłoszeń.

Jednocześnie zwracamy się z prośbą o przesyłanie do dnia 14.11. 2021, na podane adresy mailowe, nurtujących Państwa pytań do osób reprezentujących wymienione powyżej instytucje. Zebrane pytania przekażemy w/w osobom, aby mogły przygotować się do szczegółowych odpowiedzi na interesujące Państwa zagadnienia.

Jan Szumiał Prezes SOSK Warszawa

Przegląd cenowy kursów m.st. Warszawa

Ceny paliw przekraczają magiczną kwotę 6 zł za litr, stąd i również ceny szkoleń idą w górę, w niektórych przypadkach złamana została bariera 3000 zł. Tradycyjnie pod koniec roku zmalało zainteresowanie kursami, niektórzy ogłaszają różnego rodzaju promocje, ale jak pokazuje życie, niewiele to pomaga, bo okres ten rządzi się swoimi prawami. Z rozmów z właścicielami OSK wynika że wielu z nich planuje jeszcze w tym roku skorygować ceny. Zobaczymy jaka będzie reakcja na nowe przepisy podatkowe, które mają wejść w nowym roku.

Zestawienie ośrodków i cen sporządzone zostało na podstawie ofert zamieszczonych na stronach internetowych poszczególnych osk i mogą być nieaktualne jeżeli kierownicy/właściciele nie zadbali o ich aktualizację.

Uwagi i propozycje do projektów rozporządzeń Ministerstwa Infrastruktury

Szanowni Państwo, ukazały się dwa projekty rozporządzeń Ministra Infrastruktury dotyczące: wydawania karty kwalifikacji kierowcy(nr. 153 w Wykazie prac legislacyjnych Ministerstwa Infrastruktury) oraz szkolenia i egzaminowania kierowców wykonujących przewóz drogowy ( nr.154 w Wykazie prac legislacyjnych Ministerstwa Infrastruktury).

Proszę o zapoznanie się z treścią projektów i przesłanie w terminie do dnia 5 listopada swoich uwag i propozycji na adres e-mail: jan.szumial@sosk.waw.pl lub do biura PIGOSK na adres e-mail: biuro@pigosk.pl

Jan Szumiał- Prezes SOSK Warszawa

Konsultacje społeczne- (zło) czy konieczne?

W strukturach rządowych dominuje  tendencja do osłabiania ważności konsultacji społecznych i przeprowadzane one są wyłącznie wtedy, gdy obligują do tego przepisy prawne, a zatem postrzegane  jako swoiste zło konieczne procedury legislacyjnej. Dlatego częstym zjawiskiem jest próba omijania obowiązku  przeprowadzania konsultacji przez Radę Ministrów. Jeżeli istnieje taka możliwość projekty aktów prawnych przygotowywanych w strukturach rządowych, biorąc pod uwagę fakt że w stosunku do inicjatyw poselskich Regulamin Sejmu nie wymaga się wcześniejszego opiniowania partnerów społecznych, formalnie wnoszone one są do Sejmu jako projekty klubów poselskich, współtworzących koalicję,. Dla realizacji celów politycznych korzystniejsze jest przesuwanie prac legislacyjnych z komórek ministerialnych do Rządowego Centrum Legislacji (RCL), a konsultacje społeczne realizowane na poziomie ministerstw mają mniejszy, albo nawet znikomy wpływ na brzmienie konkretnych aktów prawnych.

A jak to się odnosi do zapisów Konstytucji RP, Regulaminu Sejmu i Regulaminu pracy Rady Ministrów?

Obywatele, szczególnie Ci prowadzący konkretną działalność gospodarczą mają prawo być informowani przez władzę o jej planach, zamierzeniach, potencjalnych działaniach i chcą mieć możliwość wypowiedzenia się na te tematy. Konsultacje społeczne są formą wysłuchania opinii i zapytań obywateli jako przysługującego im prawa.

 

Smartfon- uwodzicielska broń masowego rozproszenia


Uwodzicielska broń masowego rozproszenia, a szkolenie do bezpieczeństwa w ruchu drogowym

Skąd pochodzi to bardzo trafne określenie smartfonów i tabletów, z których nieumiarkowane korzystanie prowadzi dzisiaj do kruszenia ludzkiego skupienia na skalę globalną. Użył go w swojej książce „Mózg Podręcznik użytkownika” Marco Magrini włoski niezależny dziennikarz piszący o nauce, energii i technologii.

Jest wiele form aktywności człowieka, podczas których koncentracja jest niezbędna, a jedną z nich jest bezpieczne uczestnictwo w ruchu drogowym, zarówno kierowców jak i pieszych. Koncentrację uczestnika ruchu drogowego może zakłócić obecność w jego organizmie środków psychoaktywnych (alkohol, narkotyki), zmęczenie, ale również osłabienie uwagi spowodowane przez korzystanie z urządzeń uwodzicielskiej broni masowego rozproszenia. Prawie każdy pasażer środków transportu publicznego miał okazję, ze zgrozą, zaobserwować zachowania nieodpowiedzialnego kierowcy, który w czasie jazdy porozumiewał się z innymi uczestnikami ruchu za pośrednictwem krótkofalówki (CB radia), lub z innymi osobami za pośrednictwem smartfonu prowadząc rozmowę a nawet, o zgrozo, pisząc smsy. Niektóre kobiety poprawiają makijaż w trakcie jazdy a panowie golą się. Nie rzadkim widokiem jest również pieszy na przyjściu dla pieszych , którego uwagę zaburza zapatrzenie w trzymany w ręku smartfon, a pole widzenia dodatkowo ogranicza głęboki kaptur na głowie.

 

Otwarte spotkanie środowiska szkoleniowego Warszawy i okolic – 18.11.21

 W dniu 18 listopada br. o godz. 9.00 w siedzibie PIGOSK w Piastowie przy ul. P. Skargi 1 odbędzie się, wcześniej zapowiadane na 24 września, otwarte spotkanie środowiska szkoleniowego Warszawy i okolic poświęcone wprowadzanym i projektowanym zmianom w aktach prawnych związanych z ruchem drogowym, transportem drogowym, szkoleniem ( w tym warsztaty instruktorskie) i egzaminowaniem oraz zasadami pobierania profili OSK i PKK przez ośrodki szkolenia kierowców.

Zaproszeni goście:  Dyrektor Departamentu Transportu Drogowego (DTD)Ministerstwa Infrastruktury, Naczelnik wydziału szkolenia kierowców i uprawnień do kierowania pojazdami DTD MI, Z-ca Naczelnika WRD KS Policji, Dyrektor WORD w Warszawie, Dyrektor ITS, Dyrektor BAiSO m. st. Warszawy, Naczelnik wydziału nadzoru, kontroli i rejestracji pojazdów, Dyrektor pionu produktów i usług identyfikacyjnych PWPW.

 

Dzień Edukacji Narodowej

Zarząd SOSK w Warszawie doceniając pracę edukacyjną wykładowców
i instruktorów nauki jazdy dla bezpieczeństwa na polskich drogach, życzy wszystkim Państwu jak najlepszych warunków pracy, zadawalających zarobków, sukcesów w tej, jak że odpowiedzialnej pracy na rzecz społeczeństwa. Życzymy uznania ze strony władz oraz tych których nauczamy.

w imieniu Zarządu SOSK

Jan Szumiał Prezes

Kolegium Doradcze Zarządu Polskiej Federacji Stowarzyszeń Szkół Kierowców

W dniu 9 września br. odbyło Kolegium PFSSK  składające się z prezesów i v-ce prezesów regionalnych Stowarzyszeń będących członkami Federacji. Stowarzyszenie warszawskie reprezentowali: Jan Szumiał- prezes i Bogusław Sarna- v-ce prezes. W kolegium uczestniczyli zaproszeni goście: Pan Bogdan Oleksiak- Dyrektor Departamentu Transportu Drogowego Ministerstwa Infrastruktury; Pan Mariusz Kujawski- członek Zarządu PWPW oraz Pan Tadeusz Wachowski- Dyrektor Pionu Produktów i Usług Identyfikacyjnych PWPW; Pan Roman Stencel-Prezes OIGOSK; Pan Krzysztof Szymański- Prezes PIGOSK.

Pan Bogdan Oleksiak- Dyrektor DTD MI w swoim wystąpieniu omówił zmiany jakie zaszły w egzaminach i szkoleniu osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania w związku z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 5 sierpnia 2021 poz. 1426; zmiany w ustawie o transporcie drogowym uchwalonymi przez Senat RP w dn. 8 października, oraz analizowanymi w Ministerstwie Infrastruktury projektami zmian regulacji prawnych dotyczących szkolenia i egzaminowania osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami samochodowymi.

 

Ustawa o zmianie ustawy o transporcie drogowym i niektórych innych ustaw w Senacie

Ustawa o zmianie Ustawy o Transporcie Drogowym i Niektórych Innych Ustaw ( poniżej) została uchwalona przez Sejm RP zdecydowaną większością głosów. Ok. 98% posłów głosowało za przyjęciem ustawy.

Zanim projekt ustawy został poddany pod obrady plenarne Sejmu wprowadzono w nim warte podkreślenia zmiany  z zakresu szkolenia.

Np.: usunięto zapis  dotyczący warunków jakie miałby spełniać ośrodek szkolenia aby nauczać na odległość przy pomocy wykorzystywania technik komputerowych i Internetu; posiadania pojazdów samochodowych o ograniczonym wieku; zatrudniania kadry szkoleniowej na umowę o pracę.

Według istniejącej ustawy szkolenie takie może prowadzić przedsiębiorca zajmujący się nieprzerwanie tego typu szkoleniem od co najmniej 3 lat w zakresie odpowiedniego programu.

 

Archiwum

Zobacz także