Tarcza antykryzysowa 6.0

Szanowni Państwo

Sejm Rzeczypospolitej Polskiej podczas obrad w dniach 19-20 listopada br. przyjął pakiet wsparcia dla przedsiębiorców „Tarcza antykryzysowa 6,0”

Przedsiębiorcy branż najbardziej dotkniętych, które w październiku lub listopadzie br. uzyskają niższy przychód o 40% od analogicznego okresu ubiegłego roku mogą uzyskać prawo do:

 -dopłat do miejsc pracy ( przez 3 miesiące),

-zwolnienia z opłat ZUS ( za listopad),

-postojowego ( za listopad)

-mikropożyczki ( max. 5 tys.zł)

Szczegóły dotyczące pakietu można uzyskać na stronach internetowych: www.gov.pl, ZUS i PUP.

Zapraszam do zapoznania się z nimi i ewentualnie poinformowania innych, zainteresowanych podmiotów-osób. 

Pozdrawiam

J. Szumiał

Stanowisko RG KSE w sprawie proponowanych zmian w Rozporządzeniu MI… w sprawie egzaminowania…

"Jako przedstawiciele środowiska egzaminatorów, Rada Główna Krajowego Stowarzyszenia Egzaminatorów zgłasza kategoryczny sprzeciw na proponowane zmiany w projekcie rozporządzenia Ministra Infrastruktury zmieniającego rozporządzenie w sprawie egzaminowania osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, szkolenia, egzaminowania i uzyskiwania uprawnień przez egzaminatorów oraz wzorów dokumentów stosowanych w tych sprawach...."

Realizacja obowiązku odbycia warsztatów dla instruktorów, a sytuacja epidemiologiczna COVID-19

Prezes OIGOSK, pan Roman Stancel, podaje do wiadomości wnioski o interwencje wysłane do Rzeczników: Małych i Średnich Przedsiębiorców, Praw Obywatelskich, Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii.(załączniki)

Albowiem:

1)     Premier Mateusz Morawiecki jak dotąd nie odpowiedział na wniosek z 27 października 2020,

2)     Minister Zdrowia przesłał wniosek wg. właściwości do Ministra Infrastruktury,

3)     Minister Infrastruktury  rozpatrzył wniosek negatywnie.


Zostało już tak niewiele czasu na konieczne zmiany legislacyjne ( 7 stycznia 2021 upływa termin złożenia zaświadczenia w organie ewidencyjnym) tj. proponujemy dodać w art.12a w ust.1 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych pkt. 4) w brzmieniu:
4) art.37 ust.1 pkt.2 i 3, art.38 ust.5 pkt.2 i 3, art.38a, art.63 ust.1 pkt.2 i 3, art.63a ustawy z dnia 5 stycznia 2011 o kierujących pojazdami (Dz. U. z 2019r. poz. 341)”.

 

Oferta ubezpieczeniowa REGISmediator dla instruktorów nauki jazdy

Pragniemy zapoznać Państwa z informacją Prezesa Krzysztofa Szymańskiego dot. ubezpieczenia OC instruktora nauki jazdy, którą przedstawił podczas Konferencji PIGOSK w Karpaczu Pan Tomasz Żmuda z Brokerskiego Biura Ubezpieczeń REGIS w Koszalinie.
Dla zaineresowanych zamieszczamy do ewentualnego pobrania: list intencyjny Prezesa PIGOSK, druk deklaracji przystąpienia do ubezpieczenia wraz z pozostałymi dokumentami.  Jednocześnie informujemy, że wszystkie warunki umowy dotyczą także osób zrzeszonych w SOSK Warszawa.

Zarząd SOSK Warszawa

Uwagi PFSSK, PIGOSK i OIGOSK do projektu Rozporządzenia MI z dnia 22.10.2020 w ramach konsultacji społecznych

Przedstawiamy uwagi do projektu z 22.10.2020 rozporządzenia zmieniającego Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 28 czerwca 2019r  ws egzaminowania osób ubiegających się  o uprawnienia do kierowania pojazdami, … Dz. U 2019 poz. 1206  wyrażone w imieniu trzech
współpracujących organizacji społecznych środowiska ośrodków szkolenia kierowców  / OSK/ reprezentowanych przez statutowych przedstawicieli – w ramach konsultacji społecznych  projektu rozporządzenia zmieniającego w/w rozporządzenie.

W niedzielę 15 listopada 2020 roku przypada Światowy Dzień Pamięci Ofiar Wypadków Drogowych.


Światowy Dzień Pamięci Ofiar Wypadków Drogowych obchodzony jest w każdą trzecią niedzielę listopada, w  tym roku przypada na 15 listopada.  Obchody zapoczątkowała brytyjska organizacja charytatywna RoadPeace w 1993 roku.  Pierwszy raz  Światowy Dzień Pamięci obchodzony był w 1995 roku z inicjatywy kilku stowarzyszeń, w tym Europejskiej Federacji Ofiar Wypadków Drogowych – FEVR. W 2005 roku Zgromadzenie Ogólne ONZ ogłosiło rezolucję ustanawiającą trzecią niedzielę listopada, jako Światowy Dzień Pamięci Ofiar Wypadków Drogowych (World Day of Remembrance for Road Traffic Victims).

 Obchody tego dnia są przyczynkiem do refleksji nad faktem, iż każdego roku w zdarzeniach drogowych na całym świecie ginie ponad milion osób. Statystyki są tylko liczbami, jednak za każdym wypadkiem drogowym kryje się ludzki dramat. Dotyka on nie tylko poszkodowanych i ich rodziny, ale także sprawców zdarzeń skazanych na odizolowanie od bliskich, wyłączonych z życia społecznego, pozostawiających swoje środowisko często bez środków do życia.

Na środowisku szkoleniowym kandydatów na kierowców i kierowców spoczywa odpowiedzialność za rzetelne przygotowanie uczestników ruchu drogowego do bezpiecznego udziału w ruchu drogowym. Realizowane ono jest zarówno poprzez kształtowanie i doskonalenie umiejętności kierowców jak również właściwych postaw, w tym przestrzegania prawa i kultury jazdy. Mając świadomość, że pomimo najwyższej jakości szkolenia zdarzenia drogowe będą miały miejsce, a zgodnie z przewidzianym w prawie drogowym obowiązkiem udzielania pomocy ofiarom takich zdarzeń przez użytkowników dróg, w programie szkolenia przewidziane jest szkolenie z zakresu pomocy przedmedycznej. Od właściwej, odpowiedzialnej reakcji świadka, uczestnika wypadku, często zależy, czy poszkodowany w  zdarzeniu drogowym przeżyje i jak długo trwać będzie rekonwalescencja  na skutek poniesionych obrażeń.

 

Rozbieżne interesy Dyrektorów WORD-ów i egzaminatorów

Zachęcamy do zapoznania się z treścią projektu Rozporządzenia Ministra Infrastruktury zmieniającego rozporządzenie w sprawie egzaminowania osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, szkolenia, egzaminowania i uzyskiwania uprawnień przez egzaminatorów oraz wzorów dokumentów stosowanych w tych sprawach. Aby wyrobić sobie pogląd, na ile rozbieżne są interesy Dyrektorów WORD-ów i egzaminatorów i jakie wynikają z tego konsekwencje dla osób zdających egzaminy oraz jakie ma to przełożenie na poprawę bezpieczeństwa na drodze, polecamy także zapoznanie się z pismem NSZZ Solidarność 80 w Wojewódzkich Ośrodkach Ruchu Drogowego skierowanym do Ministra Infrastruktury.

Potwierdzenie odbytych warsztatów doskonalenia zawodowego instruktorów

Szanowni Państwo, zaświadczenia potwierdzające uczestnictwo w warsztatach doskonalenia zawodowego dla instruktorów, oryginał (coroczne) wraz z wypełnionym drukiem ( w załączeniu) należy złożyć osobiście lub za pośrednictwem poczty w Biurze Administracji i Spraw Obywatelskich m. st. Warszawy przy ul. Kruczkowskiego 2. 00-001 Warszawa do dnia 7 stycznia 2021 roku. Nie możliwe jest składanie tych dokumentów drogą e-mailową.

Jan Szumiał Prezes

 

Kondolencje dla Pana Janusza Ujmy Honorowego Prezesa PFSSK

Łącząc się w żałobie  i smutku po śmierci Pana Żony, chcielibyśmy złożyć wyrazy współczucia i żalu od członków SOSK w Warszawie.

Odczuwamy głęboki smutek w związku z odejściem Pańskiej Żony.

Jesteśmy myślą z Panem i Pańskimi bliskimi.

W imieniu członków SOSK Warszawa

Jan Szumiał Prezes

E-Seminarium na temat: „Nowe kompetencje w transporcie drogowym” – 13.11.20

 

Archiwum

Zobacz także