Otwarcie nowego miejsca egzaminowania na kat. motocyklowe Warszawa-Bemowo

W dniu 26.08.2021 o godzinie 14:00 na Bemowie odbyło się oficjalne otwarcie miejsca egzaminowania na wszystkie kategorie motocyklowe AM, A1 , A2, A.  tym samym jest to drugi punkt w Warszawie gdzie można przystąpić do egzaminu na jednoślady. Najbardziej z tego faktu cieszy się chyba lewobrzeżna Warszawa i klienci z powiatu warszawsko zachodniego, gdzie przeprawa zatłoczonymi mostami przez Wisłę było dużym wyzwaniem. Nowo wyasfaltowany plac manewrowy większy niż na ul. Odlewniczej z pewnością poprawi komfort dla osób zdających.  Jak zapewnił Pan Dyrektor WORD po godzinach , plac będzie odpłatnie dostępny dla instruktorów i ich kursantów. Dla kat. AM  zakupiono motorower Junak, dla A1 Yamaha MT-125, dla A2 Yamaha MT-07 o obniżonej mocy, oraz nowość motocykl BMW G-310. Na kat. A Yamaha MT-07.

Członkowie SOSK w Warszawie zapraszają do wspólnego świętowania Dnia Instruktora Nauki i Techniki Jazdy

Zarząd oraz członkowie Stowarzyszenia Ośrodków Szkolenia Kierowców w Warszawie pragną gorąco zaprosić całą brać instruktorską regionu, niezależnie od przynależności do naszej organizacji, do udziału w obchodach Dnia Instruktora Nauki i Techniki Jazdy.

Dniem przyjętym jako święto naszego środowiska jest 7 sierpnia, jednak ze względu na okres urlopowy i wyjazdy weekendowe, oraz fakt iż stale jesteśmy niejako w przededniu uznania tego święta za dzień oficjalnie obchodzony na terytorium RP, proponujemy aby 6 sierpnia, w piątek, wszyscy chętni instruktorzy spotkali  się samochodami szkoleniowymi pod Instytutem Transportu Samochodowego przy ul. Jagiellońskiej 80, o godz.11.00. Wszyscy otrzymają do zamocowania na samochodach chorągiewki związane z Dniem Instruktora Nauki i Techniki Jazdy ufundowane przez wydawnictwo "LIWONA". Następnie przejedziemy w kolumnie przez Warszawę: tj. obok WORD Odlewnicza, Powstańców Śląskich i Radarowa do Janek na teren toru gokartowego. Tam odbędzie się spotkanie integracyjne przy grillu ( kiełbaski, kaszanka, kurczak, napoje).

Nasze nieformalne spotkanie, może stać się przyczynkiem do bliższego poznania się wzajemnie oraz zintegrowania warszawskiego środowiska szkoleniowego. Proponowany, przez SOSK Warszawa sposób wejścia w świętowanie Dnia Instruktora Nauki i Techniki Jazdy może sprawić, iż biorący udział w spotkaniu, będą mogli obchodzić 7 sierpnia w poczuciu przynależności do ważnej i skonsolidowanej grupy zawodowej, potrafiącej rozmawiać o sprawach ważnych dla środowiska, w przyjaznej atmosferze, dzielić się doświadczeniem i przemyśleniami oraz wspólnie i ponad podziałami świętować.

Ze względów organizacyjnych prosimy o zgłaszanie chęci udziału w uroczystościach na e-mail: jan.szumial@sosk.waw.pl do 1 sierpnia.

Za Zarząd SOSK Warszawa

Jan Szumiał- Prezes

Misyjny Festyn Św. Krzysztofa w Otwocku – 18 lipca 2021 r.

Zapraszamy do udziału w Festynie organizowanym przez MIVA Polska, którego nasze Stowarzyszenie jest partnerem.

Głos naszego środowiska w przygotowaniu projektu zmian ustawy o kierujących pojazdami.

Przedstawiamy wspólną opinię współpracujących organizacji społecznych środowiska OSK: OIGOSK, PIGOSK i PFSSK na temat planowanych zmian w systemie szkolenia kierowców i kandydatów na kierowców, wysłaną do Ministerstwa Infrastruktury za pośrednictwem ePUAP.

Jednocześnie za Prezesem OIGOSK informujemy, że w dniu 2021-04-28 na posiedzeniu nr 93 Komisji Infrastruktury (INF), prowadzonym z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej umożliwiających porozumiewanie się na odległość, sekretarz stanu w Ministerstwie Infrastruktury Rafał Weber przedstawił informację Ministra Infrastruktury na temat pożądanych zmian w systemie szkolenia kierowców i kandydatów na kierowców w celu podniesienia poziomu przygotowania tych osób do egzaminów na prawo jazdy i udziału w ruchu drogowym.

Pan Rafał Weber Sekretarz stanu w MI zaprezentował n/w 8 obszarów "pożądanych" zmian, do usankcjonowania których w systemie prawnym, będzie dążyć Ministerstwo Infrastruktury. Wiceminister oświadczył, że po odwołaniu stanu pandemii koronawirusa SARS-CoV-2 zostanie ponownie złożony wniosek (pierwotnie 5 czerwca 2018) o wpisanie do Wykazu prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów projektu ustawy o zmianie ustawy o kierujących pojazdami zawierającego przedstawiane zmiany w systemie szkolenia kierowców i kandydatów na kierowców oraz instruktorów i instruktorów techniki jazdy.

Zaproszenie do udziału w Motocyklowym Zlocie Instruktorów i Egzaminatorów 10-12 września 2021

Górnośląskie Stowarzyszenie Ośrodków Szkolenia wraz z Polską Federacją Stowarzyszeń Szkół Kierowców zaprasza do udziału w V zlocie instruktorów i egzaminatorów, który odbędzie się  w tym roku w Skorzęcinie od 10 do 12 września. Atrakcją tego zlotu będzie wspólny przejazd na motocyklach przez Gniezno i Biskupin oraz wieczorne grillowanie. Bogato wyposażone domki letniskowe z aneksem kuchennym zapewnią nam komfort pobytu. Zdjęcia zarezerwowanych domków można zobaczyć na stronie www.karolinkaskorzecin.pl/al--promienista.html.
W załączeniu przesyłamy także druk zgłoszenia dla zainteresowanych uczestnictwem osób, które po wypełnieniu należy przesłać mailem na adres gsosk@wp.pl, albo zrobić jedynie zdjęcie i odesłać SMS-em na nr telefonu 509 569 965. Wzięcie udziału w zlocie wraz z pobytem kosztuje każdą osobę 200 zł. Zapłacić należy przelewem do 31 sierpnia podając nazwisko z adnotacją „zlot” na konto bankowe GSOS o nr: 98 1090 2037 0000 0001 3059 3161.
Za Zarząd GSOS w Katowicach

Franciszek Saługa
sekretarz Zarządu

Wakacyjny cennik kursów Warszawa Bemowo-Bielany

Publikujemy kolejny cykl analizy rynku cenowego prawa jazdy kat. A i B dla miasta stołecznego Warszawy. Dzisiaj Bemowo i Bielany.

Projekt rozporządzenia Ministra Infrastruktury

Zamieszczamy, przeznaczony do pobrania, plik z projektem rozporządzenia Ministra Infrastruktury zmieniającego rozporządzenie w sprawie egzaminowania  osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, szkolenia, egzaminowania i uzyskiwania uprawnień przez egzaminatorów oraz wzorów dokumentów stosowanych w tych sprawach z uzasadnieniem.

Przedstawiamy również ujęte w punkty, przez Prezesa PIGOSK Krzysztofa Szymańskiego, proponowane zmiany ważne dla naszego środowiska. Najważniejsze to:

  • zmiana formy przekazywania danych o wynikach z egzaminu państwowego przez starostę. Co pół roku, z uwzględnieniem pierwszego podejścia.
  • w przypadku egzaminu w zakresie prawa jazdy kat. B+E nie jest wymagane, aby po zakończeniu cofania urządzenie sprzęgające przyczepy znajdowało się bezpośrednio nad kulistą główka haka pojazdu silnikowego, jednak jego odległość od główki haka nie powinna przekraczać 0,5 m.
  • określenie korekty wymiaru dotyczącego zadania nr 2 (jazda po łuku do przodu i do tyłu). Powiększono szerokość pasa w części, gdzie się dojeżdża przodem ciągnikiem siodłowym z naczepą z 4,5 m do 5,0 m.
  • poszerzono rozmiar obszaru wjazdu podczas parkowania skośnego ciągnikiem siodłowym z naczepą z 12 m do 13 m oraz podczas parkowania prostopadłego z 16 m do 18 m.

Decyzja PWPW o przedłużeniu udostępniania na dotychczasowych zasadach portalu OSK

Zmiany w korzystaniu z portalu OSK

W dniu  02.06.2021 odbyło się spotkanie Prezesów PIGOSK i OIGOSK z Dyrektorami DTD MI i PWPW w sprawie zmian w korzystaniu z portalu OSK. Poniżej przedstawiamy krótką relację ze spotkania Prezesa PIGOSK Krzysztofa Szymańskiego.

W dniu 02.06.2021 roku uczestniczyłem w spotkaniu online zorganizowanym na prośbę PIGOSK przez Dyrektora Departamentu Drogowego Bogdana Oleksiaka. W spotkaniu brał również udział: dyr. Bogdan Oleksiak, Tomasz Piętka, dyr. pionu produktów i usług identyfikacyjnych Tadeusz Wachowski z PWPW S.A., Agnieszka Czarniecka z PWPW S.A., Roman Stencel z OIGOSK.

 

Komunikat z obrad 19 maja 2021 Rady Opiniodawczo – doradczej Rzecznika Praw PPOSK

Zachęcamy do zapoznania się z Komunikatem Rady Opiniodawczo - doradczej Rzecznika Praw PPOSK z obrad, które się odbyły w siedzibie PIGOSK w Piastowie w dniu 19 maja 2021 r.

Archiwum

Zobacz także