Nowy Dyrektor Departamentu Transportu Drogowego w Ministerstwie Infrastruktury.


W dniu 07 lutego 2022 powołano nowego Dyrektora DTD w MI, została nim dr Renata Rychter

absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego

ekspert w projektach związanych ze zwiększeniem bezpieczeństwa w ruchu drogowym, egzaminator na egzaminach certyfikatów kompetencji zawodowych w transporcie drogowym, autorka wielu publikacji książkowych i artykułów prasowych o tematyce transportu drogowego i dróg publicznych, kolejno:  Dyrektor Biura Prawnego w  Głównej Inspekcji Transportu Drogowego, Dyrektor Generalnym w ITD., Radca Prawny w Ministerstwie Sportu i Turystyki.

Gratulujemy Pani Dyrektor nominacji i mając na uwadze Pani znajomość zagadnień związanych z transportem drogowym i szkoleniem mamy nadzieję na dobrą współpracę i wzajemne zrozumienie dla zwiększenia bezpieczeństwa na drodze, jakości szkolenia oraz poprawy warunków pracy kierowców zawodowych.

Holiday Park& Resort dla Polskiej Federacji Stowarzyszeń Szkół Kierowców

Prezes PFSSK Krzysztof Bandos przekazał informację - ofertę
Holiday Park& Resort skierowaną do Federacji do ewentualnego wykorzystania przez członków stowarzyszeń zrzeszonych w PFSSK.

Poniżej dokumenty dotyczące w/w oferty.

Noworoczne Życzenia

Świąteczne życzenia dla członków SOSK Warszawa

Życzenia świąteczne i noworoczne

Na egzaminie pomyliła pedały hamulca i gazu

W Oleśnicy w filii Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego Wrocław kursantka  podczas egzaminu praktycznego na placu manewrowym pomyliła pedał hamulca z pedałem przyśpieszenia-gazu w wyniku czego przejechała przez ogrodzenie ośrodka, stoczyła się ze skarpy wpadając do pobliskiej rzeki Oleśniczanki.

Co jakiś czas opinia społeczna jest informowana o niebezpiecznych zdarzeniach podczas egzaminu praktycznego na prawo jazdy, głównie w zakresie prawa jazdy kategorii ”B”.

 

Mikołajkowe życzenia!

Czy hulajnoga elektryczna wyposażona w siedzenie jest nadal hulajnogą?


Oferowane są do sprzedaży i widoczne na drogach urządzenia transportu osobistego i hulajnogi elektryczne w wielu odmianach i wariantach. Zdarzają się także hulajnogi elektryczne wyposażone w siodełko dla kierującego a nawet drugie dla osoby towarzyszącej. Czy w świetle prawa o ruchu drogowym są to na pewno hulajnogi? A może jednak motorowery? Wątpliwości mają również niektórzy parlamentarzyści. Rafał Weber Sekretarz Stanu w Ministerstwie Infrastruktury powołując się na Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej nr. 168/2013 stoi na stanowisku że pojazdy te tj. hulajnogi elektryczne z zamontowanym siedzeniem nie mogą być zaklasyfikowane jako hulajnogi elektryczne. Montaż siedzenia skutkuje zmianą klasyfikacji z hulajnogi elektrycznej do grupy motorowerów.

Rozporządzenie Unii Europejskiej nr. 168/2013 wydane zostało 8 lat temu. W tym czasie nastąpił znaczny postęp techniczny, wprowadzono wiele nowych rozwiązań nie tylko w motoryzacji, ale i wielu innych dziedzinach życia. Niestety, nie tylko w Polsce i całej Europie, ale i w innych krajach dostosowywanie prawa nie nadąża za nowościami technicznymi i wynikającymi z nich nowymi rozwiązaniami wychodzącymi naprzeciw oczekiwaniom konsumentów. Producenci nie zwracają uwagi na fakt, że w ten sposób urządzenie według prawa zmienia swoją klasyfikację nie będąc jednocześnie wyposażone  w komplet elementów wymaganych dla urządzeń danej grupy. Takim przykładem jest zaistniała sytuacja dotycząca hulajnóg elektrycznych z zamontowanymi siedzeniami. Zmiana klasyfikacji hulajnogi elektrycznej z siedzeniem z hulajnogi elektrycznej do grupy motorowerów niesie za sobą wiele zagrożeń dla osób poruszających się tym urządzeniem.

 

Relacja ze spotkania środowiska szkoleniowego Warszawy i członków PIGOSK z dn. 18.11.2021 – część druga.

Gośćmi spotkania byli również: Pan Jakub Żbucki oraz Pan Marcin Kichler z Wydziału Szkolenia Kierowców i Uprawnień do Kierowania Pojazdami Departamentu Transportu Drogowego w Ministerstwie Infrastruktury, którzy przedstawili propozycje zmian w aktach prawnych z zakresu transportu drogowego, zasad szkolenia okresowego, kwalifikacji zawodowych kandydatów na kierowców i kierowców oraz egzaminowania, a także odbywania okresowych warsztatów doskonalenia zawodowego instruktorów i wykładowców. Swoje wystąpienia podzielili na dwa zasadnicze tematy:

 

Relacja ze spotkania środowiska szkoleniowego Warszawy i członków PIGOSK z dn. 18.11.2021 – część pierwsza.

W dniu 18 listopada 2021 r. w siedzibie PIGOSK w Piastowie odbyło się spotkanie informacyjne środowiska szkoleniowego Warszawy i członków PIGOSK poświęcone zbliżającym się zmianom w zakresie regulacji prawnych dotyczących szkolenia kandydatów na kierowców, kierowców zawodowych, instruktorów nauki jazdy, instruktorów techniki jazdy, egzaminatorów i warsztatów zawodowych tych profesji, zorganizowane wspólnie przez Zarządy PIGOSK i SOSK w Warszawie.

Spotkanie miało na celu zapoznanie właścicieli ośrodków szkolenia kierowców oraz instruktorów z wprowadzonymi już i planowanymi zmianami w ustawach i rozporządzeniach resortowych mających na celu dostosowanie polskich przepisów do dyrektyw unijnych, zwiększenia efektywności szkolenia a przez to zwiększenia bezpieczeństwa na polskich i unijnych drogach.

 

Archiwum

Zobacz także