PIASKIEM PO OCZACH

Szanowni koledzy i koleżanki, wiem że po tym artykule zdobędę wielu wrogów, ale z czasem zrozumiecie o czym piszę. Prowadzę firmę już od 30 lat. Były lata dobre dla biznesu i były złe. Jak jest teraz? Dla mnie umiarkowanie. Cały czas „biję się z myślami” gdzie jest nasza przyszłość i w jakim kierunku zmierzamy. Zastanawiam się jakie konsekwencje mogą wywołać nowe zmiany. Z jednej strony zawsze byłem ich zwolennikiem, zarówno na polu własnej firmy, jak i na płaszczyźnie działań społecznych. Piękne ideały, wszechobecne slogany o poprawie bezpieczeństwa, na które my jako instruktorzy nauki jazdy będziemy mieli wpływ, są tylko naszym życzeniem i długo pozostaną w sferze marzeń. Na bezpieczeństwo ma wpływ wiele czynników. W pierwszej kolejności to zachowania kulturowe w przestrzeganiu prawa, inne mają Słowianie, inne Germanie, a jeszcze inne Arabowie czy narody wschodu. Na drugim miejscu postawiłbym infrastrukturę drogową i  organizację ruchu. Na trzecim miejscu prewencję i kontrolę nad egzekwowaniem prawa. Jest jeszcze szereg różnych elementów i gdzieś w tym łańcuszku przewinie się również sposób szkolenia.  

Apel Prezesa Polskiej Izby Gospodarczej Ośrodków Szkolenia Kierowców

W minionym roku 7 sierpnia po raz pierwszy instruktorzy poprzez oznaczenie samochodów szkoleniowych biało – czerwonymi chorągiewkami podkreślali ich Święto. Ocenia się, że grupa zawodowa instruktorów i wykładowców nie jest dobrze zorganizowana branżowo i społecznie. Powodów takiego stanu jest wiele. Na pewno nie sprzyjają temu: - wielogodzinna dzienna praca, - niskie wynagrodzenie, - nieuczciwa konkurencja, - brak szacunku dla szkolonych w ruchu od innych uczestników, - trudności w organizacji pracy z uwagi na wymogi kursantów, - zatory drogowe, - wysokie temperatury, - duże odległości do OSK i WORD przy miernej komunikacji publicznej i wiele innych przyczyn. Jeżeli zawód instruktora nie będzie doceniany, to nie osiągniemy dobrych wyników szkolenia. Dzisiaj powszechnie narzekamy na niską kulturę poruszających się po drogach. Nasuwają się pytania, jak będzie dalej i czy bezpieczeństwo na drogach się poprawi. Bez wątpliwości rola instruktorów jest tutaj nieodzowna. Oznaczcie chorągiewkami nasze samochody w dniu jutrzejszym. Podkreślmy swoją obecność w procesie szkolenia i świętujmy Dzień Instruktora 2019.         Z instruktorskim pozdrowieniem. Krzysztof Szymański, prezes PIGOSK  

7 SIERPNIA – Dzień Instruktora Nauki i Techniki Jazdy

7 sierpnia, w dniu proklamowania Dnia Instruktora Nauki Jazdy i Doskonalenia Techniki  Jazdy, zachęcam  do oflagowania pojazdów nauki jazdy. Ze względu na okres zaawansowanych wyjazdów urlopowych spotkanie integracyjne  warszawskiego środowiska szkoleniowego odbędzie się 19 września br. w Centrum Badań  i Edukacji Statystycznej GUS w Jachrance, na które serdecznie zapraszamy wszystkich, niezależnie od przynależności do naszej organizacji ( nie tylko członków SOSK). Zgłoszenia proszę kierować do: Prezesa SOSK Jana Szumiał (jan.szumial@gmail.com) lub V-ce Prezesa Bogusława Sarny (biuro@sarbo.pl) do dnia 30 sierpnia 2019.   Jan Szumiał Prezes SOSK Warszawa

W dniu 1 sierpnia obchodzona będzie 75 rocznica wybuchu Powstania Warszawskiego.

Jesteśmy organizacją  powstałą w Warszawie i działającą na rzecz jej mieszkańców. Powinniśmy w tym  dniu  oddać hołd powstańcom 1944 roku oraz cywilnym mieszkańcom Warszawy poległym w czasie powstania. Proszę, aby wszystkie pojazdy szkoleniowe oflagować i o godzinie „W” - 17.00 zatrzymać się, wysiąść z samochodów i na minutę włączyć sygnały dźwiękowe oddając, w ten sposób cześć walczącym i poległym w czasie Powstania Warszawskiego.

25 lat od wpisania zawodu „Instruktor Nauki Jazdy” do klasyfikacji zawodów

25 maja 2020 roku upłynie 25 lat od dnia wejścia w życie Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 20 kwietnia 1995 roku w sprawie klasyfikacji zawodów  i specjalności dla potrzeb rynku pracy oraz zakresu jej stosowania (Dz.U. 1995 nr 48 poz. 253). Podjęcie prac nad nową klasyfikacją zawodów spowodowane zostało potrzebą określenia aktualnej i przewidywanej na najbliższe lata struktury zawodowej   w Polsce. Konieczne to było między innymi dla uruchomienia w naszym kraju skomputeryzowanego systemu obsługi rynku pracy. Drugim ważnym powodem podjęcia prac było ratyfikowanie przez Polskę Konwencji nr 160 oraz Zaleceń nr 170 Międzynarodowej Organizacji Pracy, dotyczących statystyki pracy. Wiązało się z koniecznością dostosowania naszej klasyfikacji do Międzynarodowego Standardu Klasyfikacji Zawodów ISCO - 1988, przyjętego na XIV Międzynarodowej Konferencji Statystyki Pracy w Genewie w 1987 r. W w/w Rozporządzeniu zawód instruktora nauki jazdy, znalazłszy się w grupie 33 NAUCZYCIELE PRAKTYCZNEJ NAUKI ZAWODU I INSTRUKTORZY, otrzymał numer 3310103.  

Zaproszenie na III Ogólnopolski Zlot Motocyklowy Instruktorów i Egzaminatorów – 13-14 września 2019 w Milanowskiej Wólce

Górnośląskie Stowarzyszenie Ośrodków Szkolenia i Polska Federacja Stowarzyszeń Szkół Kierowców zaprasza instruktorów i egzaminatorów do udziału do udziału w III Ogólnopolskim Zlocie Motocyklowym, który odbędzie się w Milanowskiej Wólce w dniach 13-14 września 2019. Warto zarezerwować sobie ten termin w kalendarzu i dojechać na imprezę. wziąć udział w interesującym spotkaniu i skorzystać z udanego odpoczynku, który gwarantują organizatorzy. Zgłoszenia na stronie GSOS.

Członkowie SOSK Warszawa na pokazie Kampanii społecznej BEZPIECZNY PRZEJAZD – „Szlaban na ryzyko”

14 czerwca o 14.oo w Warszawie przy ulicy Golędzinowskiej odbyło się symulowane zderzenie lokomotywy z samochodem w ramach ogólnopolskiej kampanii społecznej BEZPIECZNY  PRZEJAZD - ,,Szlaban na ryzyko". Nasze Stowarzyszenie również uczestniczyło w tym wydarzeniu. Przedstawicielami byli kol. Marzena Franiewska i kol. Adam Wysocki. Z bliska można było zobaczyć jakie zagrożenia niosą ze sobą nieprzemyślane zachowania kierowców nieodpowiedzialnie zachowujących się na przejazdach kolejowych, a co za tym idzie konsekwencje tych zachowań. Przedstawiciel PKP przedstawił najczęstsze przyczyny wypadków ,podając niechlubne statyki beztroskich i bezmyślnych zachowań kierowców ,wyjaśnił działanie automatu najazdowego przed zaporami kolejowymi.  

Spotkanie Sygnatariuszy Europejskiej Karty Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego -11 czerwca 2019 w Instytucie Transportu Samochodowego.

  Dzisiaj 11 czerwca 2019 w ITS, Prezes SOSK Jan Szumiał, odebrał w imieniu członków Stowarzyszenia, potwierdzenie przystąpienia do Europejskiej Karty Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego. Tym samym nasze Stowarzyszenie stało się organizacją deklarującą wspieranie działań podejmowanych przez Komisje Europejską w zakresie BRD. European Road Safety Charter to platforma współpracy partnerów z krajów członkowskich z instytucjami unijnymi. Jesteśmy jednym z ponad 4 tys. podmiotów, które w całej Europie podpisały Kartę, a nasza trwająca już 25 lat troska o zwiększanie bezpieczeństwa na drodze postrzegana jest, przez twórców Karty,  jako dodatkowy walor. Stowarzyszenie Ośrodków Szkolenia Kierowców funkcjonuje w przestrzeni polskich organizacji pozarządowych od roku 1994. Misją Stowarzyszenia jest stwarzanie warunków dla systematycznego podnoszenia jakości szkolenia wpływającego na bezpieczeństwo ruchu drogowego,  z czego wynika przewidziana w Statucie możliwość przystępowania SOSK do różnych organizacji  krajowych i międzynarodowych zajmujących się tą problematyką. Zadaniami wynikającymi z misji Stowarzyszenia jest organizowanie kursów, wykładów i seminariów w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego, techniki jazdy oraz zagadnień pokrewnych , zarówno dla członków i ich współpracowników, jak i dla całego środowiska szkoleniowego Warszawy.  

Zestawienie wyników zawodów o tytuł Instruktor Roku 2 0 1 9 w Katowicach

W zawodach uczestniczyło 24 zawodników.           Klasyfikacja ogólna:

  1. Pierzynka Mariusz
  2. Hyży Zbigniew
  3. Tymiński Tomasz
Najlepszy Senior 50+:
  1. Fijołek Andrzej
  2. Cichacki Henryk
 

Przedstawiciej SOSK jednym z laureatów XX Ogólnopolskiego Konkursu Instruktora Roku 2019 w Katowicach

Z ogromną radością informujemy, że Andrzej Fijołek zajął I miejsce w kategorii NAJLEPSZY SENIOR w zakończonych dzisiaj o godzinie 14.00 zawodach XX Konkursu Instruktora Roku 2019. G R A T U L U J E M Y!  

Archiwum

Zobacz także