Na Nowy 2023 Rok!

Życzenia Świąteczne i Noworoczne

Warsztaty instruktorskie 2022

W dniach 14-15 października odbyły się w Centrum Szkoleniowym Grupa Cargo Jaworzno coroczne warsztaty instruktorskie zorganizowane przez Stowarzyszenie Ośrodków Szkolenia Kierowców w Warszawie. Pierwszego dnia odbyły się zajęcia praktyczne z wykorzystaniem symulatorów jazdy samochodem ciężarowym i osobowym, symulatora zderzeń i symulatora dachowania. Można było obejrzeć pojazdy weterany szos np. Fiat 500, Mercedesy, bolid wyścigowy. Była też poruszona tematyka stresu od strony psychologii.

Po wstępnej instrukcji przeprowadzono jazdy na płycie poślizgowej. Osoby posiadające uprawnienia do szkolenia na wyższe kategorie prawa jazdy samochodami ciężarowymi, pozostali, samochodami osobowymi. Poruszono też zagadnienie związane z tzw. martwym polem w lusterkach samochodów ciężarowych i związanych z nim występujących zagrożeń.

Drugiego dnia podczas zajęć teoretycznych próbowano rozwiązać problem związany ze zmianami wprowadzonymi w PoRD dotyczących skrzyżowań i przejść dla pieszych. Przedstawiono interpretację pełnomocnika Ministra Infrastruktury ds. Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego i Ruchu Rowerowego Pana Marka Dworaka. Dyskusje były momentami burzliwe.

Fotorelacja z warsztatów w Galerii

Jan Szumiał Prezes SOSK

Skrzyżowanie – definicja od 21 września br. uległa zmianie.

Skrzyżowanie, zgodnie z art. 2 pkt 10 ustawy - Prawo o ruchu drogowym (Pord), to część drogi będącą połączeniem (dwóch lub większej liczby) dróg albo (dwóch lub większej liczby) jezdni jednej drogi w jednym poziomie, z wyjątkiem połączenia drogi o nawierzchni twardej z drogą o nawierzchni gruntowej lub z drogą wewnętrzną.

Do tej pory w Prawie o ruchu drogowym definicja skrzyżowania brzmiała następująco: skrzyżowanie - przecięcie się w jednym poziomie dróg mających jezdnię, ich połączenie lub rozwidlenie, łącznie z powierzchniami utworzonymi przez takie przecięcia, połączenia lub rozwidlenia; określenie to nie dotyczy przecięcia, połączenia lub rozwidlenia drogi twardej z drogą gruntową, z drogą stanowiącą dojazd do obiektu znajdującego się przy drodze lub z drogą wewnętrzną”.

Nowa definicja skrzyżowania, obowiązująca od 21 września br., nie zmienia dotychczasowego sposobu klasyfikowania skrzyżowań dróg ani nie wpływa w tym zakresie na stosowanie przepisów Pord i aktów wykonawczych. Zmiana polega jedynie na zaliczeniu do skrzyżowań połączeń dwóch lub większej liczby jezdni jednej drogi.
Po nowelizacji skrzyżowaniem jest: „część drogi będącą połączeniem dróg albo jezdni jednej drogi w jednym poziomie, z wyjątkiem połączenia drogi o nawierzchni twardej z drogą o nawierzchni gruntowej lub z drogą wewnętrzną”

Rzecznik prasowy Ministerstwa Infrastruktury Pan Szymon Huptyś udzielił portalowi etransport.pl wyjaśnień, jak należy interpretować znowelizowaną definicję skrzyżowania: 

 

Co udało się zmienić, dzięki współpracy PFSSK, PIGOSK I OIGOSK w ciągu 24 lat.

Zmiany w przepisach DOTYCZĄCYCH SZKOLENIA I EGZAMINOWANIA, wynegocjowane W OKRESIE MINIONYCH 24 LAT, przez reprezentujące środowisko szkoleniowe organizacje: PFSSK, PIGOSK I OIGOSK.

Pamięć ludzka jest ulotna, a młodsze pokolenia instruktorów i kierowników ośrodków nie wiedzą o negocjacjach i konsultacjach prowadzonych przez przedstawicieli PFSSK, PIGOSK i OIGOSK na szczeblu ministerialnym, rządowym i z posłami RP w minionych latach, przyjmując zastane rozwiązania jako obowiązujące od zawsze, dlatego pragniemy przypomnieć jakie zmiany w zakresie szkolenia i egzaminowania weszły w życie w kształcie, na  który na drodze konsultacji i negocjacji, miały wpływ  wspomniane organizacje.

1 - Wyeliminowanie wprowadzania zmian w bazie pytań egzaminacyjnych, przynoszące jedynie korzyści materialne firmom wydawniczym , a narażające na  straty moralne i finansowe ośrodków szkolenia kierowców i osoby przystępujące do egzaminu.

2 - Możliwość uczestniczenia instruktora w części praktycznej egzaminu państwowego.

 

Integracyjne spotkanie środowiska szkoleniowego z okazji Dnia Instruktora Nauki Jazdy i Techniki Jazdy trzech organizacji PFSSK, PIGOSK i SOSK Warszawa.

8 sierpnia 2022 w Śródborowie pod Otwockiem odbyło się integracyjne spotkanie związane z Dniem Instruktora Nauki Jazdy i Techniki Jazdy współorganizowane przez trzy organizacje skupiające instruktorów nauki jazdy i kierowników OSK. Oprócz instruktorów świętujących swój Dzień, w spotkaniu wzięli udział również przedstawiciele Urzędu m. st. Warszawy i instytucji współpracujących z naszym środowiskiem.

W części informacyjnej spotkania Jan Szumiał Prezes PFSSK i SOSK Warszawa podziękował przybyłym za obecność i odczytał list Pani Renaty Rychter Dyrektora Departamentu Transportu Drogowego Ministerstwa Infrastruktury z życzeniami dla środowiska szkoleniowego, przedstawił również podejmowane ostatnio przez PFSSK działania na rzecz środowiska, a wśród nich ponowne złożenie do Kancelarii Senatu petycji o ustanowienie branżowego Dnia Instruktora Nauki Jazdy i Techniki Jazdy,

Po części informacyjnej spotkania przyszedł czas na zabawę i próby sprawnościowe, do których przystąpili uczestnicy spotkania. Część zebranych podzielona na dwie drużyny stoczyła walkę w paintballa, druga część wzięła udział w konkurencji łączącej próbę stewarda z trolejami, polegającą na przejechaniu slalomu samochodem wyposażonego w troleje z umieszczonym talerzem na masce pojazdu ze znajdującą w środku piłeczką. Obie formy rywalizacji stały się, dla uczestniczących w nich, udaną formą rozrywki.

 

Życzenia od Pani Dyrektor Departamentu Transportu Drogowego MI

Doceniając wagę i istotny wpływ zawodu instruktora na bezpieczeństwo w ruchu drogowym, Pani Renata Rychter Dyrektor Departamentu Transportu Drogowego MI, przesłała na ręce Pana Jana Szumiał Prezesa PFSSK i SOSK Warszawa  życzenia dla całej branży z okazji zbliżającego się Dnia Instruktora Nauki i Techniki Jazdy.

Treść życzeń poniżej:

 

Życzenia z okazji Dnia Instruktora Nauki i Techniki Jazdy

Szanowne Panie i Szanowni Panowie,

 Instruktorki i Instruktorzy Nauki i Techniki Jazdy, Egzaminatorki i Egzaminatorzy,

Państwo zajmujący się obsługą biurową naszej branży!

Z okazji zbliżającego się Dnia Instruktora Nauki i Techniki Jazdy  życzę wszystkim Państwu związanym ze szkoleniem i egzaminowaniem  przyszłych kierowców i kierowców, wielu sukcesów i zadowolenia z efektów ciężkiej, odpowiedzialnej  pracy mającej duży wpływ na bezpieczeństwo na drodze.

Życzę całemu środowisku, abyśmy potrafili zbudować wspólnotę zawodową mającą za cel podnoszenie jakości wyszkolenia polskich kierowców oraz zwiększenie szacunku społecznego dla naszej ciężkiej pracy, prowadząc do osiągnięcia tego zamierzenia ponad różnicą poglądów i często rozbieżnymi interesami w naszej grupie zawodowej. Szukajmy porozumienia pomiędzy nami, pomiędzy doświadczeniem i dokonaniami starszych a energią i nowym spojrzeniem młodych.

Życzę Państwu, aby przy dobrym zdrowiu realizowały się Państwa plany i zamierzenia w życiu osobistym.

W imieniu Zarządów:
Polskiej Federacji Stowarzyszeń Szkół Kierowców
i Stowarzyszenia Ośrodków Szkolenia Kierowców w Warszawie
oraz własnym Jan Szumiał - Prezes

Życie jest jak mydlana bańka.

W czwartek odszedł na wieczny odpoczynek Włodzimierz Gąsiorek zasłużony były członek i działacz naszego stowarzyszenia. Człowiek, który całe swoje życie poświęcił krzewieniu bezpieczeństwa ruchu drogowego. Były zawodnik , a później wychowawca i trener kilu pokoleń wybitnych zawodników. Pasjonat i konstruktor motocykli, szczególnie upodobał sobie WFM. Aktywny długoletni działacz Stołecznego Klubu Motorowego. Po rozwiązaniu SKM utworzył Moto Klub Wawer gdzie kontynuował swoją pasję szkoląc młodzież.

Załączamy wyrazy współczucia dla rodziny zmarłego Włodzimierza Gąsiorka.

W imieniu Zarządu SOSK w Warszawie

Wiceprezes - Bogdan Sarna

Karta rowerowa – czy lekcje wychowania komunikacyjnego w szkole w dostatecznym stopniu przygotowują uczniów do zdania egzaminu na kartę rowerową i później do bezpiecznego uczestnictwa w ruchu drogowym?

Często i wiele mówi się o zapewnieniu bezpieczeństwa młodemu pokoleniu a także odpowiedniego jego uświadomienia o zagrożeniach występujących na drodze oraz właściwego zachowania się rowerzystów w ruchu drogowym, również prawidłowego korzystania z infrastruktury drogowej przeznaczonej dla nich.

Niektórzy rodzice lekceważą obowiązek posiadania przez dzieci, które ukończyły 10 rok życia, karty rowerowej, uważając że jest niepotrzebna ponieważ dziecko najczęściej jeździ pod ich opieką lub albo po podwórku lub drogach o małym ruchu, że policjant nie ukarze dziecka mandatem, że kierowcy powinni zachować odpowiednie środki  ostrożności względem dzieci i to oni ponoszą odpowiedzialność w razie jakiegoś zdarzenia z udziałem młodocianego.

W szkołach w ramach zajęć praktyczno-technicznych w klasie IV szkoły podstawowej prowadzone są zajęcia zwane „Wychowaniem Komunikacyjnym”. Materiał opracowany jest prawidłowo pod względem pedagogicznym i metodycznym, ale nie w wystarczającym  stopniu przekazuje wiedzę niezbędną do zdania egzaminu, a później zgodnego z przepisami poruszania się po drodze. Treści w podręcznikach szkolnych nie są aktualizowane, a jeżeli już, to z dużym opóźnieniem,  nie nadążają za zmianami zachodzącymi w przepisach ruchu drogowego. Ostatnie 5 lekcji z wychowania komunikacyjnego przed egzaminem na kartę rowerową powinno mieć charakter podsumowujący uwzględniający wszystkie, a szczególnie nowo wprowadzane, przepisy dotyczące rowerzystów.

 

Archiwum

Zobacz także