Zawody XX Konkursu Instruktora Roku 2019 w Katowicach

Od wczoraj w Katowicach rozgrywane są kolejne konkurencje XX Konkursu Instruktora Roku 2019 w Katowicach. Nasze Stowarzyszenie reprezentują Grzegorz Pec i Andrzej Fijołek. Trzymajmy kciuki za naszych kolegów, życząc im zajęcia jak najlepszych miejsc w klasyfikacji konkursu. Wyniki Konkursu poznamy w godzinach popołudniowych.

XX Ogólnopolski Konkurs Instruktora Roku w Katowicach

Polska Federacja Stowarzyszeń Szkół Kierowców i Górnośląskie Stowarzyszenie Ośrodków Szkolenia zapraszają do udziału i kibicowania w XX Ogólnopolskim Konkursie Instruktora Roku, który odbędzie się w dniach 7-8 czerwca (piątek/sobota) w Katowicach. Z każdą kolejną edycją impreza ta cieszy się coraz większym zainteresowaniem i jeszcze liczniejszą grupą rywalizujących ze sobą instruktorów nauki jazdy. W tym roku gospodarz wydarzenia (GSOS) zadbał o nowe i jeszcze trudniejsze konkurencje, a także bardzo atrakcyjne nagrody! Możemy Państwu już zdradzić tajemnicę, że nagrodą za zajęcie pierwszego miejsca będzie motocykl Bajaj Pulsar NS 125 (wartość rynkowa - 8000 złotych)!!! SOSK reprezentować będą Grzegorz Pec i Andrzej Fijołek  

Relacja z XVIII-tej Pielgrzymki Kierowców na Jasną Górę – 11 maja 2019

W dniu 11 maja br. odbyła się XVIII Pielgrzymka Kierowców na Jasną Górę. W tym roku pod hasłem: " Mocni w Bożym Duchu". Msza św. w intencji wszystkich kierujących pojazdami i podróżujących oraz w intencjach poleconych przez Dobroczyńców i Przyjaciół MIVA Polska odbyła się tradycyjnie  w kaplicy  Obrazu Jasnogórskiego. W uroczystościach, podobnie jak w ubiegłych latach udział wzięli przedstawiciele PFSSK, PIGOSK i kilku regionalnych stowarzyszeń m.in SOSK Warszawa. Nasze Stowarzyszenie reprezentowali Marzena Franiewska i Jan Szumiał. Po mszy św. odbyło się poświęcenie pojazdów przez Biskupa. Relacja z przebiegu Pielgrzymki na stronie internetowej MIVA Polska.

Kilometrówki w OSK? Księgowanie wydatków eksploatacyjnych samochodów osobowych w koszty działalności OSK, a obowiązek prowadzenia ewidencji przebiegu pojazdu

Szanowni Państwo
Jest odpowiedz z Delegatury KIS w Toruniu w sprawie ewidencji przebiegu pojazdu.
Trzeba jednak mieć na uwadze , że w przypadku kontroli jeżeli będą wątpliwości , Urząd Skarbowy
może badać czy pojazd jest eksploatowany wyłącznie do działalności gospodarczej.
Przesłałem członkom  poniższy link do tekstu interpretacji indywidualnej z 27 marca 2019 r. nr 0112-KDIL3-3.4011.77.2019.1.MC.
której jednoznacznie stwierdza się, że przedsiębiorca prowadzący ośrodek szkolenia kierowców nie będący czynnym płatnikiem podatku VAT, a więc któremu nie przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego od wydatków związanych z eksploatacją samochodu – koszty uzyskania przychodu związane z użytkowaniem samochodów osobowych w prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej mogą być rozliczane w podatkowej księdze przychodów i rozchodów w 100% bez prowadzenia ewidencji przebiegu pojazdu, tzw. kilometrówki.
Pozdrawiam
Krzysztof Szymański

XVIII Ogólnopolska Pielgrzymka Kierowców na Jasną Górę

Szanowni Państwo, podobnie jak w ubiegłych latach zapraszam do wspólnego uczestnictwa członków naszego Stowarzyszenia w corocznej pielgrzymce na Jasną Górę.
Zgłoszenia proszę przekazywać do Pani Edyty Jasińskiej-Beń w terminie do 8 maja br.
Zbiórka uczestników pielgrzymki 11 maja br.przy Torwarze o godz. 6.30.
Serdecznie zapraszam.

Postęp w sprawie petycji naszego środowiska skierowanej do Senatu RP, a dotyczącej ustanowienia 7 sierpnia Dniem Instruktora Nauki Jazdy

Na 304 posiedzeniu Senackiej Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji, która odbyła się w dniu 9 kwietnia 2019, Senatorowie zapoznali się z postulatami petycji oraz wysłuchali opinii przedstawionej przez Panią Hannę Kowalską Naczelnika Wydziału w Departamencie Transportu Drogowego Ministerstwa Infrastruktury.   Zachęcamy do zapoznanie się z przebiegiem posiedzenia  na stronie: www.senat.gov.pl/transmisje/podrenczne-archiwum-ostatnich-transmisji/.  

Życzenia na Wielkanoc 2019

Spotkanie przedświąteczno-samokształceniowe 11.04.19

Zapraszamy wszystkich członków Stowarzyszenia na spotkanie przedświąteczne  połączone ze spotkaniem Zespołu Samokształceniowego SOSK. Spotkanie odbędzie się dnia 11.04.2019 (czwartek) w ośrodku Bis Auto-Top przy ul. Odlewniczej 7. Początek spotkania godz. 10.00. Poczęstunek podczas spotkania będzie składał się z potraw i produktów przyniesionych przez jego uczestników(w miarę możliwości). Serdecznie zapraszamy.                           Jednocześnie, w związku z uchwałą Zarządu SOSK o włączeniu się w organizację konkursu dla szkół podstawowych: Pięć złotych minut - z nami bezpieczniej, zwracamy się z prośbą do wszystkich członków SOSK o wyrażenie poparcia dla tej społecznej inicjatywy. Aby to zrobić wystarczy  wejść na stronę PZU Pomoc to moc (adres poniżej) i kliknąć w zamieszczone tam serduszko z napisem POPIERAM.  Fundacja Prometeusz, współorganizator konkursu, zgłosił nasz projekt do konkursu PZU  celem pozyskania środków na jego realizację. Im większa liczba osób wspierających tym większe szanse na uzyskanie dotacji z PZU. Poparcie dla inicjatywy możemy zgłaszać do 10.04.19.     https://pomoctomoc.pzu.pl/node/885  

Zarząd SOSK

 

Walne Zgromadzenie SOSK – 3 kwietnia 2019

  Dzisiaj w Ośrodku Bemot przy ul. Inspektowej 1 odbyło się Walne Zgromadzenie Sprawozdawczo-Wyborcze SOSK. Zgromadzeni członkowie, po wysłuchaniu sprawozdań władz Stowarzyszenia za okres 2015-2018, udzielili im absolutorium, Dokonano również wyboru nowych władz SOSK. Prezesem Stowarzyszenia został ponownie Jan Szumiał.  W skład Zarządu weszli: Bogusław Sarna - wice Prezes Jacek Maniecki - wice Prezes Marzena Franiewska - sekretarz, Edyta Jasińska-Beń - skarbnik. W skład Komisji Rewizyjnej  weszli: Andrzej Waligórski, Jarosław Błachnio, Adam Wysocki Do Sadu Koleżeńskiego SOSK wybrano: Zbigniewa Muszyńskiego, Piotra Ruckiego, Andrzeja Fijołka.

Życzliwe uwagi dla grupy inicjatywnej utworzenia samorządu zawodowego instruktorów i egzaminatorów

Podstawę do funkcjonowania stowarzyszeń jak i samorządów zawodowych stanowią artykuły Konstytucji RP z 2 kwietnia 1997 roku. Cele działania zarówno stowarzyszeń zrzeszających reprezentantów wybranego zawodu (Art. 12) jak i samorządów zawodowych(Art. 17) w wielu punktach są zbieżne. Poniżej dla porównania przedstawiamy wybrane zadania  samorządu rzeczników patentowych i jednego ze stowarzyszeń zrzeszonych w PFSSK. Przedstawione cele wybranego samorządu pojawiają się, odmiennie zredagowane, ale stanowiące taką samą podstawę działania, we wszystkich ustawach powołujących samorządy zawodowe.

Z ustawy o rzecznikach patentowych Ze statutu jednego ze stowarzyszeń szkół kierowców
  •  podejmowanie działań w celu zapewnienia warunków należytego wykonywania zawodu rzecznika patentowe
  •  reprezentowanie rzeczników patentowych i aplikantów oraz ochrona ich interesów zawodowych,
  •  sprawowanie nadzoru nad należytym wykonywaniem zawodu przez rzeczników patentowych i aplikantów
  • doskonalenie zawodowe rzeczników patentowych i kształcenie aplikantów,
  • doskonalenie procesu szkolenia i egzaminowania kandydatów na kierowców
  • reprezentowanie środowiska OSK na forum ogólnokrajowym
  • ochrona interesów  członków stowarzyszenia
  • kształtowanie pożądanych postaw etycznych instruktorów nauki jazdy
  • organizowanie szkoleń członków stowarzyszenia
 

Archiwum

Zobacz także