Warsztaty instruktorskie 2019

19.09.2019  w Centrum Badań i Edukacji Statystycznej GUS w Jachrance pod Warszawą odbyła  się pierwsza część warsztatów  instruktorskich. W kameralnej atmosferze i rzeczowej nie kończącej się dyskusji, brali udział zgromadzeni instruktorzy nauki jazdy, nie tylko członkowie naszego stowarzyszenia. Z dużym zainteresowaniem wysłuchaliśmy prelekcji naszych znakomitych  gości. Wsparcia organizacyjnego udzieliła nam firma ,,LIWONA” wydawca materiałów do szkolenia, oraz  firma ,,L-rent”  wynajem  pojazdów specjalistycznych dla nauki jazdy. Organizatorem formalnym warsztatów był  Super OSK ,,ALFA”  Po szkoleniu grill i pyszny tort z jadalnym logiem.  Dyskusje ciągnęły się do samego wieczora. Część  praktyczna warsztatów odbędzie się  na płycie poślizgowej WORD Sieradz w dniu 24.09.2019r  Mamy jeszcze 5 wolnych miejsc  w super członkowskiej cenie 200 zł/os.

I PRASKI KONKURS SZKÓŁ PODSTAWOWYCH Z POMOCY PRZEDMEDYCZNEJ – PIĘĆ ZŁOTYCH MINUT – Z NAMI BEZPIECZNIEJ

Dzisiaj zaprosiliśmy do udziału w  Praskim Konkursie Szkół Podstawowych z Pomocy Przedmedycznej „Pięć złotych minut – z nami bezpieczniej” wszystkie szkoły podstawowe z dzielnic: Białołęka, Praga Południe, Praga Północ, Rembertów, Targówek, Wawer i Wesoła oraz miast: Marki, Sulejówek, Ząbki i Zielonka. Organizatorami konkursu są: Fundacja Prometeusz i Stowarzyszenie Ośrodków Szkolenia Kierowców w Warszawie. Projekt dofinansowany jest z funduszu prewencyjnego PZU POMOC TO MOC. Celem całego przedsięwzięcia jest wykształcenie świadomej obywatelskiej postawy młodego pokolenia w zakresie pierwszej pomocy. Pomożemy zdobyć potrzebną wiedzę i umiejętności oraz nauczyć się współdziałać z innymi. Uczestnicy będą mieć satysfakcję, zajmując ze swoją drużyną dobre miejsce w konkursie, ale co najważniejsze, będą je mieć, ratując czyjeś życie.  

NIC O NAS BEZ NAS

Nic o nas bez nas Ostatnim tekstem STOWARZYSZENIE CZY SAMORZĄD trochę włożyłem kij w mrowisko. Komentarzy było sporo, ale co się rzuca w oczy, komentujących może z dziesięciu. To najlepiej pokazuje, jak małe jest zainteresowanie instruktorów zmianą, która zupełnie przeobrazi ich życie zawodowe. A przecież to oni powinni się tutaj najwięcej wypowiadać, żeby później  nie znaleźć się w nowej rzeczywistości z której wycofanie się będzie trudne i czasochłonne.. Adwokatom nie tworzyli samorządu klienci, a pielęgniarkom pacjenci. Moją obawę budzi fakt, że wśród propagatorów samorządu dostrzegam nad aktywność osób spoza naszego środowiska i właścicieli ośrodków, a niewielką liczbę instruktorów zatrudnionych w OSK. A przecież to ma być samorząd instruktorów! To oni powinni mieć decydujący wpływ na decyzje, jaki kształt ma przyjąć organizacja, do której obowiązkowo mają należeć, i ją utrzymywać! Rzecznik Mariusz Sztal nie ukrywa, że głównym celem powołania samorządu nie jest poprawa warunków pracy, tylko interes społeczny, jakim jest poprawa BRD. Cel szczytny, lecz część komentujących uważa, że instruktor jest tylko małym ogniwem w całym łańcuchu. Trzeba kolejnych dziesiątek lat, żeby zmienić mentalność naszych kierowców i poprawić infrastrukturę. W większości krajów europejskich są łatwiejsze egzaminy na prawo jazdy, a mniej wypadków. Za to jest tam ściślejsza kontrola ruchu drogowego.  

Doskonalenie techniki jazdy w ODTJ Sieradz – 24.09.19

Zarząd SOSK Warszawa zaprasza ( wzorem ubiegłych lat) do udziału w zajęciach z doskonalenia techniki jazdy, które tym razem odbędą się na płycie poślizgowej WORD Sieradz przy ul. 3 maja. Zajęcia odbędą się w dniu 24 września od godz. 9.00. Koszt wynosi 200 zł dla członków stowarzyszenia; wyjątkowo ta sama cena dla osób nie zrzeszonych też 200 zł. Nocleg z 24 na 25 września w hotelu Na Półboru Stawiszcze 39a wynosi 190 zł za pokój dwuosobowy + 25 śniadanie od osoby.   Serdecznie zapraszamy. Zarząd SOSK Wrszawa     Zgłoszenia prosimy kierować e-mailowo lub telefonicznie do Prezesa Jana Szumiał lub V-ce Prezesa Bogusława Sarny

Zaproszenie na spotkanie 19 września w Jachrance

Zarząd SOSK Warszawa zaprasza wszystkich członków oraz instruktorów niezrzeszonych na spotkanie szkoleniowo-integracyjno- grillowe związane z dniem Instruktora Nauki Jazdy. Spotkanie odbędzie się, zgodnie z wcześniejszą zapowiedzią, w dniu 19 września br. od godz. 10.00 w Centrum Badań i Edukacji Statystycznej GUS w Jachrance. W trakcie imprezy odbędzie się część teoretyczna corocznych warsztatów instruktorskich. Zajęcia poprowadzi Ośrodek Szkolenia „ALFA” Cena za szkolenie dla członków stowarzyszenia wynosi 100 zł, dla pozostałych uczestników 150 zł. Część praktyczna odbędzie się w innym terminie ustalonym indywidualnie dla każdej osoby. Serdecznie zapraszamy.         Zarząd SOSK Warszawa                   Zgłoszenia prosimy kierować e-mailowo lub telefonicznie do Prezesa Jana Szumiał lub V-ce Prezesa Bogusława Sarny(  

Warsztaty instruktorskie- postawmy na nowoczesność.

W kolejnym swoim felietonie chciałem poruszyć sprawę warsztatów instruktorskich. Wśród wielu wątków, które często przewijają się na naszych forach, dyskutujemy o jakości szkolenia, o wykształceniu instruktorów, o potrzebie ustawicznego podnoszenia wiedzy, oraz o wzroście kompetencji szkoleniowców. Tu właśnie chciałem rozszerzyć temat samokształcenia. W dobie tak rozwiniętych mediów, gdzie powszechność wiedzy z każdej dziedziny jest na wyciągnięcie ręki, a właściwie na kliknięcie paru klawiszy na komputerze, zasadnym staje się pytanie, czy wszystkim spośród nas chce się podnosić swoje kwalifikacje? Instruktorzy po kursach zdobywają określoną, powiedziałbym bazową wiedzę, która później jest weryfikowana przez komisję egzaminacyjną, jednakże jak dotychczas nie powstała żadna uczelnia, szkoła czy kurs, który z miejsca gwarantowałby absolwentowi pełen profesjonalizm, stąd ambitni ludzie, którzy chcą być dobrzy w swoim zawodzie, ciągle dokształcają się.  

Koalicja aktywnych

Wszystkie organizacje takie jak: stowarzyszenia, federacje, izby gospodarcze i inne, działające dla dobra środowiska szkoleniowego, podniesienia prestiżu zawodu i poprawy jakości szkolenia, powinny nadal istnieć i współpracować, wzajemnie się wspierać, nie konkurować ze sobą. Można zwracać sobie na wzajem uwagę na popełniane błędy, a nawet małą efektywność czy bezczynność, ale robić to z intencją budowania  silnej grupy zawodowej. Dobrym rozwiązaniem wydaje się być utworzenie koalicji aktywnych w skład której weszłyby wszystkie funkcjonujące już podmioty zajmujące się szkoleniem z zakresu przepisów ruchu drogowego, jak również grupa inicjatywna stawiająca sobie za zadanie powołanie samorządu instruktorów nauki jazdy i egzaminatorów. Dlaczego?  

Stowarzyszenie czy samorząd?

W ostatnim czasie w naszym środowisku toczy się dyskusja nad przyszłością branży szkoleniowej. Impulsem stał się przygotowany projekt ustawy o SZIE. Inicjatorzy idei samorządu wśród głównych celów wymieniają podwyższenie poziomu zawodowego instruktorów poprzez ściślejszy nadzór oraz bardziej profesjonalne warsztaty zawodowe. Pytanie czy celów tych nie da się osiągnąć dużo prostszymi i tańszymi środkami? Bo o kosztach tego przedsięwzięcia autorzy pomysłu mówią jakby mniej. W projekcie ustawy zakłada się bardzo rozbudowany aparat biurokratyczny. Krajowe Izby mają mieć w strukturach Zjazd Izby, Radę Izby, Komisję Rewizyjną, Komisję Kwalifikacyjną, Sąd Dyscyplinarny, Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej. Oprócz tego mają być Okręgowe Izby z takimi samymi organami.  

DOBRE KROPLE OCZY LECZĄ.

Dobre krople oczy leczą. Tym oto tytułem chciałem rozpocząć swój drugi felieton. Obserwując nasze środowisko da się zauważyć, że coś wisi w powietrzu, ogólna apatia, nerwówka brak chęci do pracy, szukanie na forach może ktoś tchnie w nas nutkę nadziei. Jeżdżąc po mieście w dniu święta instruktora, byłem jedną z dwóch firm  na Bemowie, które chorągiewką manifestowały to wydarzenie. ,,Ubrałem” swoje samochody zrobiłem zdjęcia i chciałem je opublikować, jednak stwierdziłem że moja radość też była sztuczna, bo jak tu się cieszyć samemu. Wszyscy czegoś oczekują.  Nadzieja- to pragnienie zaistnienia określonego stanu rzeczy i tak jeśli zagłębimy się w szczegóły to stwierdzam, że wszyscy chcą tego samego, niezależnie czy są na prawicy czy na lewicy naszych zmagań- lepszych warunków pracy i płacy, rzetelnego zatrudnienia, stabilnego ustawodawstwa i zadowolenia z tego co robią. Czy to jest dużo? Na pewno nie. Od jakiegoś czasu trochę zatraciliśmy się w walce o systemowe rozwiązania, zupełnie zapomnieliśmy o załatwianiu naszych bieżących bolączek, jakże często górnolotne określenia o naszej misji, powołaniu, przysłaniają nam to, do czego ten zawód został powołany. Zbawienie świata pozostawmy misjonarzom, księżom etc….. Rolą lekarza jest leczyć, budowlańca budować, rolą instruktora jest szkolić kierowców, zgodnie z rozporządzeniem, zgodnie z istniejącym prawem, zgodnie z najlepszą wiedzą jaką dysponujemy, nie sposób pominąć tu również czynnika biznesowego, który pozwoli nam i naszym rodzinom godziwie żyć.  

PIASKIEM PO OCZACH

Szanowni koledzy i koleżanki, wiem że po tym artykule zdobędę wielu wrogów, ale z czasem zrozumiecie o czym piszę. Prowadzę firmę już od 30 lat. Były lata dobre dla biznesu i były złe. Jak jest teraz? Dla mnie umiarkowanie. Cały czas „biję się z myślami” gdzie jest nasza przyszłość i w jakim kierunku zmierzamy. Zastanawiam się jakie konsekwencje mogą wywołać nowe zmiany. Z jednej strony zawsze byłem ich zwolennikiem, zarówno na polu własnej firmy, jak i na płaszczyźnie działań społecznych. Piękne ideały, wszechobecne slogany o poprawie bezpieczeństwa, na które my jako instruktorzy nauki jazdy będziemy mieli wpływ, są tylko naszym życzeniem i długo pozostaną w sferze marzeń. Na bezpieczeństwo ma wpływ wiele czynników. W pierwszej kolejności to zachowania kulturowe w przestrzeganiu prawa, inne mają Słowianie, inne Germanie, a jeszcze inne Arabowie czy narody wschodu. Na drugim miejscu postawiłbym infrastrukturę drogową i  organizację ruchu. Na trzecim miejscu prewencję i kontrolę nad egzekwowaniem prawa. Jest jeszcze szereg różnych elementów i gdzieś w tym łańcuszku przewinie się również sposób szkolenia.  

Archiwum

Zobacz także