Dzień Edukacji Narodowej

Zarząd SOSK w Warszawie doceniając pracę edukacyjną wykładowców
i instruktorów nauki jazdy dla bezpieczeństwa na polskich drogach, życzy wszystkim Państwu jak najlepszych warunków pracy, zadawalających zarobków, sukcesów w tej, jak że odpowiedzialnej pracy na rzecz społeczeństwa. Życzymy uznania ze strony władz oraz tych których nauczamy.

w imieniu Zarządu SOSK

Jan Szumiał Prezes

Kolegium Doradcze Zarządu Polskiej Federacji Stowarzyszeń Szkół Kierowców

W dniu 9 września br. odbyło Kolegium PFSSK  składające się z prezesów i v-ce prezesów regionalnych Stowarzyszeń będących członkami Federacji. Stowarzyszenie warszawskie reprezentowali: Jan Szumiał- prezes i Bogusław Sarna- v-ce prezes. W kolegium uczestniczyli zaproszeni goście: Pan Bogdan Oleksiak- Dyrektor Departamentu Transportu Drogowego Ministerstwa Infrastruktury; Pan Mariusz Kujawski- członek Zarządu PWPW oraz Pan Tadeusz Wachowski- Dyrektor Pionu Produktów i Usług Identyfikacyjnych PWPW; Pan Roman Stencel-Prezes OIGOSK; Pan Krzysztof Szymański- Prezes PIGOSK.

Pan Bogdan Oleksiak- Dyrektor DTD MI w swoim wystąpieniu omówił zmiany jakie zaszły w egzaminach i szkoleniu osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania w związku z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 5 sierpnia 2021 poz. 1426; zmiany w ustawie o transporcie drogowym uchwalonymi przez Senat RP w dn. 8 października, oraz analizowanymi w Ministerstwie Infrastruktury projektami zmian regulacji prawnych dotyczących szkolenia i egzaminowania osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami samochodowymi.

 

Ustawa o zmianie ustawy o transporcie drogowym i niektórych innych ustaw w Senacie

Ustawa o zmianie Ustawy o Transporcie Drogowym i Niektórych Innych Ustaw ( poniżej) została uchwalona przez Sejm RP zdecydowaną większością głosów. Ok. 98% posłów głosowało za przyjęciem ustawy.

Zanim projekt ustawy został poddany pod obrady plenarne Sejmu wprowadzono w nim warte podkreślenia zmiany  z zakresu szkolenia.

Np.: usunięto zapis  dotyczący warunków jakie miałby spełniać ośrodek szkolenia aby nauczać na odległość przy pomocy wykorzystywania technik komputerowych i Internetu; posiadania pojazdów samochodowych o ograniczonym wieku; zatrudniania kadry szkoleniowej na umowę o pracę.

Według istniejącej ustawy szkolenie takie może prowadzić przedsiębiorca zajmujący się nieprzerwanie tego typu szkoleniem od co najmniej 3 lat w zakresie odpowiedniego programu.

 

Odwołanie spotkania warszawskiego środowiska szkoleniowego – 24.09.21

Z przykrością informujemy, iż planowane na 24 września 2021 spotkanie warszawskiego środowiska szkoleniowego, z przyczyn od nas niezależnych, nie odbędzie się.

W imieniu Zarządu SOSK

Jan Szumiał - Prezes

Zaproszenie na spotkanie środowiska szkoleniowego Warszawy i okolic – 24 września 2021

Zmiany, zmiany, zmiany…

W dniu 24 września 2021 o godzinie 9.00 w Piastowie przy ul. Piotra Skargi 1 odbędzie się otwarte spotkanie środowiska szkoleniowego Warszawy i okolic poświęcone wprowadzanym i projektowanym zmianom w aktach prawnych związanych z ruchem drogowym, transportem drogowym, szkoleniem ( w tym warsztaty instruktorskie) i egzaminowaniem oraz zasadami pobierania profili OSK i PKK przez ośrodki szkolenia kierowców.

Zaproszeni goście: Dyrektor Departamentu Transportu Drogowego (DTD)Ministerstwa Infrastruktury, Naczelnik wydziału szkolenia kierowców i uprawnień do kierowania pojazdami DTD MI, Z-ca Naczelnika WRD KS Policji, Dyrektor WORD w Warszawie, Dyrektor ITS, Dyrektor BAiSO m. st Warszawy, Naczelnik wydziału nadzoru, kontroli i rejestracji pojazdów, Dyrektor pionu produktów i usług identyfikacyjnych PWPW.

Organizatorami spotkania są Zarządy: Stowarzyszenia Ośrodków Szkolenia Kierowców w Warszawie i Polska Izba Gospodarcza Ośrodków Szkolenia Kierowców w Piastowie.

 

Zapoznaj się z proponowanymi zmianami w prawie

Informujemy, iż na stronie internetowej RCL jest zamieszczony projekt Rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie szkolenia  kierowców wykonujących przewóz drogowy . Projekt rozporządzenia jest opracowany w związku  z przesłaniem ustawy o zmianie UOTD i niektórych innych ustaw do Sejmu. Zapraszamy do zapoznania się z projektem.

Nowe Rozporządzenie MI w sprawie egzaminowania na prawo jazdy

5 września br. wchodzi w życie nowe Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 02.08.2021 w sprawie egzaminowania na prawo jazdy wprowadzające zmiany w Rozporządzeniu MI  z dn.28.06.2019 r. Najważniejsze to:

-zmiana częstotliwości przydzielanych egzaminów egzaminatorom, -zmiana brzmienia zapisu w tabeli 1 poz. 4 dotycząca nieustąpienia pierwszeństwa pieszemu na przejściu dla pieszych, -zmiana kryteriów oceny i sposobu wykonywania zadań egzaminacyjnych na placu manewrowym dotyczących wyższych kategorii prawa jazdy niż grupy kat: A  i B.

Proszę o zapoznanie się z nowym rozporządzeniem ( w załączniku) .

J. Szumiał prezes SOSK Warszawa

Środowisko warszawskie świętuje Dzień Instruktora Nauki i Techniki Jazdy

Dzisiaj 6 sierpnia, pomimo niesprzyjającej pogody, przedstawiciele środowiska szkoleniowego Warszawy uroczystym przejazdem przez ulice miasta oraz spotkaniem integracyjnym, rozpoczęli obchody Dnia Instruktora. Zachęcamy instruktorów z całego kraju do spotkań środowiskowych 7 SIERPNIA i dzielenia się relacjami z ich przebiegu.

7 sierpnia – naszym dniem

Zapraszamy wszystkich do wspólnego świętowania Dnia Instruktora Nauki i Techniki Jazdy niezależnie od tego czy jesteśmy zrzeszeni czy też nie.
Proponujemy aby 6 sierpnia, w piątek, wszyscy chętni instruktorzy spotkali  się samochodami szkoleniowymi pod Instytutem Transportu Samochodowego przy ul. Jagiellońskiej 80, o godz.11.00. Wszyscy otrzymają do zamocowania na samochodach chorągiewki związane z Dniem Instruktora Nauki i Techniki Jazdy ufundowane przez wydawnictwo "LIWONA". Następnie przejedziemy w kolumnie przez Warszawę: tj. obok WORD Odlewnicza, Powstańców Śląskich i Radarowa do Janek na teren toru gokartowego. Tam odbędzie się spotkanie integracyjne przy grillu ( kiełbaski, kaszanka, kurczak, napoje).

Czekamy na Państwa zgłoszenia na e-mail: jan.szumial@sosk.waw.pl

Otwarcie nowego miejsca egzaminowania na kat. motocyklowe Warszawa-Bemowo

W dniu 26.08.2021 o godzinie 14:00 na Bemowie odbyło się oficjalne otwarcie miejsca egzaminowania na wszystkie kategorie motocyklowe AM, A1 , A2, A.  tym samym jest to drugi punkt w Warszawie gdzie można przystąpić do egzaminu na jednoślady. Najbardziej z tego faktu cieszy się chyba lewobrzeżna Warszawa i klienci z powiatu warszawsko zachodniego, gdzie przeprawa zatłoczonymi mostami przez Wisłę było dużym wyzwaniem. Nowo wyasfaltowany plac manewrowy większy niż na ul. Odlewniczej z pewnością poprawi komfort dla osób zdających.  Jak zapewnił Pan Dyrektor WORD po godzinach , plac będzie odpłatnie dostępny dla instruktorów i ich kursantów. Dla kat. AM  zakupiono motorower Junak, dla A1 Yamaha MT-125, dla A2 Yamaha MT-07 o obniżonej mocy, oraz nowość motocykl BMW G-310. Na kat. A Yamaha MT-07.

Archiwum

Zobacz także