PODATEK OD ŚRODKÓW TRANSPORTU

Szanowni Państwo.

Prawnicy znaleźli przepisy zezwalające na nieodprowadzanie podatku od środków transportu przez Ośrodki nauki jazdy szkolące w zakresie kategorii prawa jazdy C;CE i D. Osoby zainteresowane tą kwestią proszę o kontakt z Prezesem Stowarzyszenia Warszawskiego.

Za Zarząd: J. Szumiał-prezes