Podsumowanie działań Zarządu SOSK Warszawa w pierwszym roku kadencji.

25 luty 2015 –
Walne Zgromadzenie SOSK – Wybór nowych władz Stowarzyszenia.
01-31 marca 2015 –
Rozmowy z poszczególnymi dealerami HYUNDAI z terenu i okolic Warszawy na temat warunków zakupu pojazdów do nauki jazdy przez OSK i instruktorów.
20-21 marca 2015 –
Udział w Walnym Zgromadzeniu Polskiej Federacji Stowarzyszeń Szkół Kierowców.
23 marca 2015 –
Wystąpienie do Ministra Infrastruktury i Rozwoju z prośbą o wykładnię Ministerstwa dotyczącą uprawnień OSK do szkolenia w zakresie kat. AM, i A2.
25 marca 2015 –
Spotkanie z Dyrektorem WORD Warszawa dotyczące uporządkowania spraw związanych z egzaminami, w tym z podstawianiem samochodów szkoleniowych.

28 marca 2015-

Udział w Walnym Zgromadzeniu Polskiej Izby Gospodarczej Ośrodków Szkolenia Kierowców
1 kwietnia 2015 –
Uzyskanie jednoznacznej, pozytywnej interpretacji ze strony Ministerstwa odnośnie możliwości szkolenia na kat. AM i A2 po dwu letnim okresie braku zgody na szkolenie w zakresie tych kategorii w niektórych regionach Polski ( różnice interpretacji prawa).
21 kwietnia 2015 –
Udział w audycji pt.”Niepokorni” w radiu TOK FM na temat przyczyn słabej zdawalności w WORD-ach.
kwiecień-maj 2015 –
Prace nad zmianą loga i strony internetowej Stowarzyszenia(prowadzący dotychczas stronę rościł do niej prawa autorskie, obecnym administratorem strony jest Zarząd SOSK.)
9 maja 2015 –
Zorganizowanie pielgrzymki członków SOSK na Jasną Górę.
22 maja 2015 –
Udział w finale IV Praskiego Konkursu Szkół Podstawowych z Pomocy Przedmedycznej „Pięć złotych minut”.
13 czerwca 2015 –
Udział w praskim festynie – „Bezpieczne wakacje”.
26-27 czerwca 2015-
Udział w Ogólnopolskim Konkursie  „Instruktor Roku 2015” w Bełchatowie, gdzie wystawiliśmy również reprezentację z Warszawy.

02.lipca 2015-

Udział w mitingu branżowym, głównym celem spotkania było podjęcie próby obalenia mitu, który opanował świadomość wielu kandydatów na kierowców: znajomość testów, jako warunek sine qua non zdanego egzaminu.

17 lipca 2015 –
Zarząd Stowarzyszenia otrzymał pismo z Biura Administracji i Spraw Obywatelskich Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy zobowiązujące do złożenia wyjaśnień i przedstawienia dokumentacji dotyczącej Walnego Zgromadzenia z dn. 25 w związku ze skargą Prezesa starego Zarządu podważające legalność wyborów.
15 września 2015 –
Urząd po rozpoznaniu sprawy oddalił wniosek, starego Zarządu, wskazując na nieprawidłowości w przygotowaniu i przeprowadzeniu Walnego Zgromadzenia SOSK w dn.25.02.2015 r. jednocześnie uznał  podjęte przez Zgromadzenie Uchwały za ważne.
4 września 2015 –
Spotkanie z Dyrekcją WORD Warszawa w sprawie organizacji konferencji warszawskiego środowiska szkoleniowego.

9 września 2015 –
Udział w konferencji PIGOSK.

8 października 2015 –
Konferencja warszawskiego środowiska szkoleniowego „Zmiany w UoKP – Prawo jazdy 2016” w WORD Warszawa.
8 października 2015 –
Spotkanie z Dyrektorem Zarządzającym Hyundai Motor Poland P. Leszkiem Płonką w sprawie współpracy ze Stowarzyszeniem.
16 października 2015 –
Udział w spotkaniu z przedstawicielami Związku Dealerów Samochodowych w Polsce zorganizowanym przez PFSSK w Nieborowie dotyczącym podjęcia współpracy.
6 listopada 2015 –
Udział w I Międzynarodowej Konferencji Naukowej   „Transport Drogowy XXI wieku” we Wrocławiu.

27 listopada 2015-

Udział w Gali ” Partner Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego”
29-30 stycznia 2016 –
Udział w Konferencji „Bezpieczny kursant” zorganizowanej przez Fundację SOS i Rzecznika Praw Kursanta
Przez okres całego roku:
– cykliczne, co miesięczne posiedzenia Zarządu SOSK z wakacyjną przerwą
– stały udział w pracach Komisji ds. uczestników ruchu drogowego Mazowieckiej rady BRD
– udział w komisji sejmowej ds. weryfikacji pytań egzaminacyjnych
– wywiady w mediach: PR pr.1; Trójka; TOK-FM; Złote Przeboje; Radio Warszawa; Polsat; TVP-3; Super Stacja.
– opracowywanie zmian w Statucie SOSK korygujące błędy merytoryczne i formalne oraz aktualizujące poszczególne zapisy.
– Wypowiedzi i felietony publikowane w ” Prawo drogowe-news” i „L-instruktor”

Żadne działania Zarządu nie obciążały budżetu Stowarzyszenia ( podróże odbywały się na koszt własny).
Członkowie SOSK Warszawa brali i biorą nadal czynny udział również w innych przedsięwzięciach, np. Motocyklowy Rajd Monte Casino, Motocyklowy Rajd do Smoleńska i innych.

Plany na następny rok.
1. Czynny udział w pracach PFSSK i PIGOSK
2. Coroczna Pielgrzymka na Jasną Górę
3. Wyjazdowa kursokonferencja SOSK Warszawa
4. Wprowadzenie opracowanych zmian w Statucie SOSK

5. Współpraca z dyrekcją WORD Warszawa i Stowarzyszeniami Egzaminatorów oraz Dyrektorów WORD
6. Współpraca z BAiSO Urzędu M. St Warszawy
7. Organizacja w Warszawie Ogólnopolskiego Konkursu „ Instruktor Roku 2016”
8. Czynny udział w rozmowach z ministerstwem, rządem i posłami oraz w pracach PFSSK i PIGOSK nad zmianami w prawie dotyczącymi przepisów ruchu drogowego i szkolenia
9. Biorąc pod uwagę że władze zarówno PFSSK jak i PIGOSK są przychylne obecnym władzom SOSK mamy nadzieję na zrealizowanie większości planów.
Za priorytetową w najbliższym roku do unormowania kwestię Zarząd uważa możliwość legalnego dokształcania osób posiadających już prawo jazdy a chcących ( z różnych przyczyn ) doszkolić się praktycznie. Obecne przepisy formalnie na tego typu szkolenie nie zezwalają. Również wymaga doprecyzowania sprawa możliwości przeprowadzenia jazd uzupełniających osób których PKK jest już praktycznie w posiadaniu WORD-u ( chodzi o jazdy szkoleniowe osób zapisanych na egzamin Państwowy a chcących dzień czy dwa przed egzaminem przećwiczyć jazdę).
Wdrożenie w życie projektu o możliwości doboru wielkości motocykla w zakresie kat „A” w zależności od umiejętności w cyklu szkoleniowym.

Tymi sprawami Zarząd będzie się zajmował w najbliższym roku kadencji.
Liczymy również na jeszcze większe zaangażowanie się i pomoc członków naszego Stowarzyszenia w realizowaniu zamierzeń.

Za Zarząd:
Jan Szumiał – prezes
Bogusław Sarna- sekretarz