Pokaz i symulacja w corocznej akcji „Bezpieczny przejazd” z udziałem przedstawiciela SOSK

Mimo ciągłych apeli nadal wielu kierowców bagatelizuje zagrożenia jakie mogą wystąpić na przejazdach kolejowych przez nieodpowiedzialne zachowania i ignorowanie zasad bezpieczeństwa. Nie dawno ukazał się w Internecie filmik, na którym przedstawiono autobus przewożący dzieci omijający zapuszczone pół zapory.

 W dniu 24.06.2022 odbył się w ramach corocznej akcji ,,Bezpieczny przejazd” na bocznicach węzła kolejowego odbył się pokaz i symulacja zachowań uczestników ruchu drogowego, którzy znaleźli się w sytuacji kolizyjnej z pociągiem na torach.  W pokazie tym uczestniczył przedstawiciel Stowarzyszenia Ośrodków Szkolenia Kierowców w Warszawie Bogusław Sarna.

 Pierwszy scenariusz mówił co trzeba zrobić w sytuacji gdy dojdzie do awarii pojazdu na przejeździe kolejowym. Wszyscy wiemy jak skrajnie niebezpieczna jest taka sytuacja, oczywiście w pierwszej kolejności musimy opuścić pojazd żeby ratować życie, następnie powiadomić służby dzwoniąc pod nr. Tel. 112.

Każdy przejazd kolejowy ma swój numer umieszczony w widocznym miejscu i taką informację należy przekazać operatorowi. Alert uruchomiany jest niezwłocznie po otrzymaniu tych informacji  powodując wstrzymanie wszelkiego ruchu kolejowego w tym rejonie.
Drugi scenariusz pokazywał jak należy zachować się, jeśli nie zdążyliśmy opuścić przejazdu kolejowego a zapory zostały opuszczone. W tej sytuacji kierowca takiego pojazdu, powinien ,,wyłamać” zaporę w celu ratowania życia. Wszyscy uczestnicy mieli możliwość zobaczenia jak łatwo to zrobić. Szlabany są skonstruowane jest tak, że pewne jego miejsce jest osłabione i nie potrzeba dużo energii, aby taką przeszkodę pokonać. Na pojeździe symulacyjnym, prawie nie było żadnych uszkodzeń za wyjątkiem drobnych rys.
Trzeci scenariusz był bardzo spektakularny, bowiem na przejeździe kolejowym został umieszczony samochód dostawczy który nadjeżdżająca lokomotywa z prędkością ok. 50 km/h staranowała go, w wyniku czego wrak samochodu był pchany na odcinku ok. 100m.
Następnym etapem był pokaz działań służb ratowniczych w przypadku różnego rodzaju zdarzeń na torach.

W spotkaniu brali udział przedstawiciele różnych instytucji i organizacji odpowiedzialnych za bezpieczeństwo w ruchu drogowym.