Postęp w sprawie petycji naszego środowiska skierowanej do Senatu RP, a dotyczącej ustanowienia 7 sierpnia Dniem Instruktora Nauki Jazdy

Na 304 posiedzeniu Senackiej Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji, która odbyła się w dniu 9 kwietnia 2019, Senatorowie zapoznali się z postulatami petycji oraz wysłuchali opinii przedstawionej przez Panią Hannę Kowalską Naczelnika Wydziału w Departamencie Transportu Drogowego Ministerstwa Infrastruktury.

 

Zachęcamy do zapoznanie się z przebiegiem posiedzenia  na stronie: www.senat.gov.pl/transmisje/podrenczne-archiwum-ostatnich-transmisji/.