Potwierdzenie odbytych warsztatów doskonalenia zawodowego instruktorów

Szanowni Państwo, zaświadczenia potwierdzające uczestnictwo w warsztatach doskonalenia zawodowego dla instruktorów, oryginał (coroczne) wraz z wypełnionym drukiem ( w załączeniu) należy złożyć osobiście lub za pośrednictwem poczty w Biurze Administracji i Spraw Obywatelskich m. st. Warszawy przy ul. Kruczkowskiego 2. 00-001 Warszawa do dnia 7 stycznia 2021 roku. Nie możliwe jest składanie tych dokumentów drogą e-mailową.

Jan Szumiał Prezes