Projekt rozporządzenia Ministra Infrastruktury

Zamieszczamy, przeznaczony do pobrania, plik z projektem rozporządzenia Ministra Infrastruktury zmieniającego rozporządzenie w sprawie egzaminowania  osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, szkolenia, egzaminowania i uzyskiwania uprawnień przez egzaminatorów oraz wzorów dokumentów stosowanych w tych sprawach z uzasadnieniem.

Przedstawiamy również ujęte w punkty, przez Prezesa PIGOSK Krzysztofa Szymańskiego, proponowane zmiany ważne dla naszego środowiska. Najważniejsze to:

  • zmiana formy przekazywania danych o wynikach z egzaminu państwowego przez starostę. Co pół roku, z uwzględnieniem pierwszego podejścia.
  • w przypadku egzaminu w zakresie prawa jazdy kat. B+E nie jest wymagane, aby po zakończeniu cofania urządzenie sprzęgające przyczepy znajdowało się bezpośrednio nad kulistą główka haka pojazdu silnikowego, jednak jego odległość od główki haka nie powinna przekraczać 0,5 m.
  • określenie korekty wymiaru dotyczącego zadania nr 2 (jazda po łuku do przodu i do tyłu). Powiększono szerokość pasa w części, gdzie się dojeżdża przodem ciągnikiem siodłowym z naczepą z 4,5 m do 5,0 m.
  • poszerzono rozmiar obszaru wjazdu podczas parkowania skośnego ciągnikiem siodłowym z naczepą z 12 m do 13 m oraz podczas parkowania prostopadłego z 16 m do 18 m.