Rekomendacje sanitarne dla szkolenia i egzaminowania kandydatów na kierowców

Prezes PFSSK Krzysztof Bandos przekazał informację o korespondencji Zarządu KSD WORD z Głównym Inspektorem Sanitarnym zawierającą rekomendacje sanitarne Głównego Inspektora Sanitarnego zalecane do stosowania  w procedurach wznawiania i działalności WORD-ów oraz Ośrodków Szkolenia Kierowców, w warunkach zagrożenia zarażeniem koronawirusem SARS-Cov-2.