Rozbieżne interesy Dyrektorów WORD-ów i egzaminatorów

Zachęcamy do zapoznania się z treścią projektu Rozporządzenia Ministra Infrastruktury zmieniającego rozporządzenie w sprawie egzaminowania osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, szkolenia, egzaminowania i uzyskiwania uprawnień przez egzaminatorów oraz wzorów dokumentów stosowanych w tych sprawach. Aby wyrobić sobie pogląd, na ile rozbieżne są interesy Dyrektorów WORD-ów i egzaminatorów i jakie wynikają z tego konsekwencje dla osób zdających egzaminy oraz jakie ma to przełożenie na poprawę bezpieczeństwa na drodze, polecamy także zapoznanie się z pismem NSZZ Solidarność 80 w Wojewódzkich Ośrodkach Ruchu Drogowego skierowanym do Ministra Infrastruktury.