Rozporządzenia Ministra Infrastruktury

Szanowni Państwo, prezentujemy tekst rozporządzenia wykonawczego MI do Ustawy o transporcie drogowym, dotyczacego szkolenia i egzaminowania kierowców wykonujących przewóz drogowy z dn 25.03.22 oraz rozporządzenia wykonawczego MI do Ustawy o kierujących pojazdami, dotyczącego wydawania karty kwalifikacji kierowcy z dn 4.04.22