Spotkanie warszawskiego środowiska szkoleniowego – 26 luty 2019

 

W dniu 26 lutego 2019 roku w Urzędzie Dzielnicy Bielany odbyło się, z inicjatywy Zarządu Stowarzyszenia Ośrodków Szkolenia Kierowców w Warszawie, kolejne spotkanie warszawskiego środowiska szkoleniowego zorganizowane przez Biuro Administracji i Spraw Obywatelskich m. st. Warszawy.

Udział w spotkaniu wzięło 60 osób.

W spotkaniu uczestniczyli i zabrali głos:

  1. z Departamentu Transportu Drogowego Ministerstwa Infrastruktury Panowie: Tomasz Piętka i Marcin Kichler;
  2. z Biura Administracji i Spraw Obywatelskich m. st. Warszawy: Pani Ewa Kowalewska– Naczelnik wydziału Kontroli OSK i Stacji Kontroli Pojazdów;
  3. z Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Warszawie: Pan Rafał Grodzicki– Kierownik Działu Szkolenia;
  4. z Polskiej Wytwórni Papierów Wartościowych : Państwo: Agnieszka Czarniecka, Mariusz Sielwant, Michał Bazyluk, Tadeusz Wachowski.

Adn.1. Przedstawiciele DTD omówili zmiany zachodzące w Prawie o Ruchu Drogowym i Ustawie o Kierujących pojazdami mające wpływ na poprawę bezpieczeństwa na drodze i jakość szkolenia kierowców oraz kandydatów na kierowców w tym pracę ośrodków szkolenia kierowców, a także propozycje rozwiązań dążących do podwyższenia zdawalności na egzaminach państwowych.

Adn. 2. Przedstawicielka BAiSO poinformowała o ilości zarejestrowanych w Warszawie OSK i instruktorów oraz ilości przeprowadzonych kontroli OSK, najczęstszych nieprawidłowościach i wszczętych postępowań o skreślenie z ewidencji instruktorów nauki jazdy i ośrodków.

Adn.3. Przedstawiciel WORD Warszawa omówił najczęstsze błędy popełniane przez zdających część praktyczną egzaminu państwowego skutkujących wynikiem negatywnym.

Adn. 4. Przedstawiciele PWPW omówili zasady stosowania przepisów RODO w OSK i zmiany wprowadzone w portalu PKK dopasowujące do RODO.

Na zakończenie prowadzący spotkanie- Prezes SOSK Warszawa Pan Jan Szumiał poinformował zabranych o działalności organizacji w minionym roku i planach na obecny.