Stanowisko RG KSE w sprawie proponowanych zmian w Rozporządzeniu MI… w sprawie egzaminowania…

„Jako przedstawiciele środowiska egzaminatorów, Rada Główna Krajowego Stowarzyszenia Egzaminatorów zgłasza kategoryczny sprzeciw na proponowane zmiany w projekcie rozporządzenia Ministra Infrastruktury zmieniającego rozporządzenie w sprawie egzaminowania osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, szkolenia, egzaminowania i uzyskiwania uprawnień przez egzaminatorów oraz wzorów dokumentów stosowanych w tych sprawach….”