Szkolenie RODO w SOSK Warszawa

W dniu 2 marca Zarząd Stowarzyszenia Ośrodków Szkolenia Kierowców w Warszawie zorganizował szkolenie z zakresu ochrony danych osobowych w ośrodkach szkolenia kierowców. SOSK Warszawa nie zamyka się hermetycznie na krąg własnych członków, a wiedząc, że sprawy związane z problematyką szkolenia i prowadzenia działalności w tym zakresie są ważne dla całego środowiska szkoleniowego,  w wydarzeniu mogły uczestniczyć inne niezrzeszone osoby.

Organizatorem było Stowarzyszenie, stronę merytoryczną przygotowało wydawnictwo GRUPA IMAGE a prelegentem była Pani Mecenas Małgorzata Stopczyk z Kancelarii Prawnej Stopczyk i Wspólnicy.

 

 

Omówiono między innymi następujące  tematy:

– polityka Bezpieczeństwa Procesów Przetwarzania Danych Osobowych

– zasady i zakres przetwarzania danych osobowych

– obowiązki administratora danych

– zakres terytorialny przetwarzania danych

– upoważnienie i powierzenie przetwarzania danych osobowych

– konsekwencje naruszenia polityki bezpieczeństwa

– instrukcja określająca sposób zarządzania systemami informatycznymi służącymi do przetwarzania danych osobowych.

Uczestnicy szkolenia otrzymali przykładowe wzory upoważnień, oświadczeń, umów i regulaminu odbywania kursu z zakresu ochrony  danych osobowych.

Ilość pytań zadawanych prelegentowi  przez wypełnioną słuchaczami salę,  świadczy o celowości zorganizowania tego szkolenia.

Poruszane na spotkaniu zagadnienia  miały na celu przygotowanie OSK do wchodzących w życie 25 maja  br. zmian w przepisach RODO ( Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych).

Jeżeli będzie jeszcze zainteresowanie tą problematyką, Zarząd SOSK jest gotowy zorganizować ponownie szkolenie.