Uwagi i propozycje do projektów rozporządzeń Ministerstwa Infrastruktury

Szanowni Państwo, ukazały się dwa projekty rozporządzeń Ministra Infrastruktury dotyczące: wydawania karty kwalifikacji kierowcy(nr. 153 w Wykazie prac legislacyjnych Ministerstwa Infrastruktury) oraz szkolenia i egzaminowania kierowców wykonujących przewóz drogowy ( nr.154 w Wykazie prac legislacyjnych Ministerstwa Infrastruktury).

Proszę o zapoznanie się z treścią projektów i przesłanie w terminie do dnia 5 listopada swoich uwag i propozycji na adres e-mail: jan.szumial@sosk.waw.pl lub do biura PIGOSK na adres e-mail: biuro@pigosk.pl

Jan Szumiał- Prezes SOSK Warszawa