Uwagi PFSSK, PIGOSK i OIGOSK do projektu Rozporządzenia MI z dnia 22.10.2020 w ramach konsultacji społecznych

Przedstawiamy uwagi do projektu z 22.10.2020 rozporządzenia zmieniającego Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 28 czerwca 2019r  ws egzaminowania osób ubiegających się  o uprawnienia do kierowania pojazdami, … Dz. U 2019 poz. 1206  wyrażone w imieniu trzech
współpracujących organizacji społecznych środowiska ośrodków szkolenia kierowców  / OSK/ reprezentowanych przez statutowych przedstawicieli – w ramach konsultacji społecznych  projektu rozporządzenia zmieniającego w/w rozporządzenie.