Uwagi środowiska do projektu rozporządzenia

Jerzy Szmit
Podsekretarz Stanu
Ministerstwo Infrastruktury I Budownictwa

Szanowny Panie
Środowisko szkoleniowe skupione wokół Stowarzyszenia Ośrodków Szkolenia Kierowców w Warszawie prosi przy rozpatrywaniu projektu dotyczącego Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa w sprawie szkolenia osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, instruktorów i wykładowców o wzięcie pod uwagę postulatów naszego gremium dołączonych do niniejszego pisma. Są one naszym zdaniem istotne dla właściwego i prawidłowego przebiegu szkolenia przyszłych i obecnych kierowców podnoszących kwalifikacje a zarazem poprawy bezpieczeństwa na polskich drogach.

Z wyrazami Szacunku. J. Szumiał- Prezes SOSK Warszawa

Warszawa 19.02.2016