W niedzielę 15 listopada 2020 roku przypada Światowy Dzień Pamięci Ofiar Wypadków Drogowych.


Światowy Dzień Pamięci Ofiar Wypadków Drogowych obchodzony jest w każdą trzecią niedzielę listopada, w  tym roku przypada na 15 listopada.  Obchody zapoczątkowała brytyjska organizacja charytatywna RoadPeace w 1993 roku.  Pierwszy raz  Światowy Dzień Pamięci obchodzony był w 1995 roku z inicjatywy kilku stowarzyszeń, w tym Europejskiej Federacji Ofiar Wypadków Drogowych – FEVR. W 2005 roku Zgromadzenie Ogólne ONZ ogłosiło rezolucję ustanawiającą trzecią niedzielę listopada, jako Światowy Dzień Pamięci Ofiar Wypadków Drogowych (World Day of Remembrance for Road Traffic Victims).

 Obchody tego dnia są przyczynkiem do refleksji nad faktem, iż każdego roku w zdarzeniach drogowych na całym świecie ginie ponad milion osób. Statystyki są tylko liczbami, jednak za każdym wypadkiem drogowym kryje się ludzki dramat. Dotyka on nie tylko poszkodowanych i ich rodziny, ale także sprawców zdarzeń skazanych na odizolowanie od bliskich, wyłączonych z życia społecznego, pozostawiających swoje środowisko często bez środków do życia.

Na środowisku szkoleniowym kandydatów na kierowców i kierowców spoczywa odpowiedzialność za rzetelne przygotowanie uczestników ruchu drogowego do bezpiecznego udziału w ruchu drogowym. Realizowane ono jest zarówno poprzez kształtowanie i doskonalenie umiejętności kierowców jak również właściwych postaw, w tym przestrzegania prawa i kultury jazdy. Mając świadomość, że pomimo najwyższej jakości szkolenia zdarzenia drogowe będą miały miejsce, a zgodnie z przewidzianym w prawie drogowym obowiązkiem udzielania pomocy ofiarom takich zdarzeń przez użytkowników dróg, w programie szkolenia przewidziane jest szkolenie z zakresu pomocy przedmedycznej. Od właściwej, odpowiedzialnej reakcji świadka, uczestnika wypadku, często zależy, czy poszkodowany w  zdarzeniu drogowym przeżyje i jak długo trwać będzie rekonwalescencja  na skutek poniesionych obrażeń.

Obecnie dotyka nas pandemia COVID-19 zmuszająca wszystkich do stosowania obostrzeń sanitarno-epidemiologicznych, w tym utrzymywania dystansu społecznego, co wpływa również na zasady udzielania pierwszej pomocy. 26 maja 2020 na naszej stronie przedstawialiśmy Wytyczne Europejskiej Rady Resuscytacji dotyczące wykonywania resuscytacji przez świadków zdarzenia, jako pomocy przedmedycznej, w czasie pandemii COVID-19. Zachęcamy do zapoznania się z nimi, gdyż nigdy nie wiemy czy znajomość tych zasad nie będzie nam potrzebna podczas podróży. Pamiętajmy jednak, że zanim przystąpimy do udzielania pomocy przedmedycznej zgodnie ze zmodyfikowanymi zasadami, czy nawet ze względu na obawę o własne zdrowie jej nie podejmiemy, to możemy wykonać podstawowe czynności zabezpieczające:

– zabezpieczyć miejsce wypadku,

– zabezpieczyć pojazd, który uległ wypadkowi,

– powiadomić służby ratownicze informując o miejscu zdarzenia, ilości osób poszkodowanych i w jakim są stanie oraz ewentualnych zagrożeniach.

Niech refleksja, którą wywołują obchody tego szczególnego Dnia, uświadomi jak wiele zależy od aktywnej postawy świadka zdarzenia. Życie i zdrowie ofiar wypadku w wielu zdarzeniach jest w naszych rękach. Pamiętajmy że my też możemy znaleźć się w  sytuacji osoby poszkodowanej i czekać na pomoc innych uczestników ruchu drogowego. 

W Polsce, od kilku lat, główne obchody Światowego Dnia Pamięci Ofiar Wypadków Drogowych odbywają się w miejscowości Zabawa koło Tarnowa m.in. przy Pomniku Ofiar Wypadków Drogowych „Przejście”.