Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze SOSK – 11 maja 2023

11 maja 2023 odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze. Podczas zebrania odchodzące władze Stowarzyszenia złożyły sprawozdania i na ich podstawie uzyskały absolutorium.

Dokonano wyboru nowych władz SOSK do których weszli:

w skład Zarządu:
Jan Szumiał –  Prezes, Zbigniew Muszyński – Wiceprezes, Bogusław Sarna – Wiceprezes i Sekretarz, Jacek Maniecki – Skarbnik

do Komisji Rewizyjnej:
Andrzej Waligórski –  Przewodniczący, Marzena Franiewska-Szczepańska – Członek, Marek Laskowski – Członek

do Sądu Koleżeńskiego: Zbigniew Muszyński – Przewodniczący, Andrzej Fijołek – Członek, Piotr Rucki – Członek

Zebrani podjęli ważne dla członków SOSK Uchwały:

Uchwałę w sprawie abolicji finansowej dla członków SOSK dotyczącej składek członkowskich za  okres do 1 czerwca 2023.

Uchwałę o obniżeniu wysokości składek członkowskich do poprzedniej stawki tj. 10 zł miesięcznie z dniem 1 czerwca 2023.

Uchwałę o pokryciu przez SOSK kosztów zgłoszenia instruktorów reprezentujących nasze Stowarzyszenie w Konkursie Instruktor Roku 2023.

Dyskutowano nad kierunkami i formami działań Stowarzyszenia w nadchodzących latach.