Walne Zgromadzenie SOSK – 3 kwietnia 2019

 

Dzisiaj w Ośrodku Bemot przy ul. Inspektowej 1 odbyło się Walne Zgromadzenie Sprawozdawczo-Wyborcze SOSK. Zgromadzeni członkowie, po wysłuchaniu sprawozdań władz Stowarzyszenia za okres 2015-2018, udzielili im absolutorium, Dokonano również wyboru nowych władz SOSK.

Prezesem Stowarzyszenia został ponownie Jan Szumiał. 

W skład Zarządu weszli:

Bogusław Sarna – wice Prezes

Jacek Maniecki – wice Prezes

Marzena Franiewska – sekretarz, Edyta Jasińska-Beń – skarbnik.

W skład Komisji Rewizyjnej  weszli: Andrzej Waligórski, Jarosław Błachnio, Adam Wysocki

Do Sadu Koleżeńskiego SOSK wybrano: Zbigniewa Muszyńskiego, Piotra Ruckiego, Andrzeja Fijołka.