Zapraszamy środowisko szkoleniowe Warszawy do wspólnych działań proklamujących dzień 7 sierpnia Dniem Instruktora Nauki Jazdy

   

Szanowni Państwo, kierownicy OSK, wykładowcy i instruktorzy nauki jazdy w Polsce!

Chcemy, wspólnie z całym środowiskiem szkoleniowym Polski, proklamować dzień 7 sierpnia DNIEM INSTRUKTORA NAUKI JAZDY (tego dnia roku 2014 zawód instruktora nauki jazdy został wpisany do wykazu zawodów). Polska Federacja Stowarzyszeń Szkół Kierowców podjęła już proceduralne starania, zwracając się do Senatu RP o ustanowienie tego dnia naszym świętem na terytorium Polski.

Jesteśmy najważniejszym ogniwem w całym cyklu szkolenia, a jednocześnie najmniej poważanym. Odpowiedzialność spoczywająca na przedstawicielach naszego zawodu za bezpieczeństwo na polskich drogach, rosnące wymagania ze strony państwa i społeczeństwa, przy jednoczesnym niewystarczającym wsparciu w problemach, z którymi zmagamy się na co dzień, ważność zawodu dla edukacji komunikacyjnej coraz szerszej grupy obywateli, sprawia że zasadnym byłoby docenienie naszego zawodu  w formie takiego dnia.

Zapraszamy wszystkich Państwa do odpowiedzi na nasz apel i wyrażenia woli ustanowienia DNIA INSTRUKTORA NAUKI JAZDY poprzez zwrócenie – w dniu 7 sierpnia 2018 – uwagi społeczeństwa na nasze starania. Proponujemy oznakowanie pojazdów używanych do szkolenia (chorągiewki, wstążki białe i czerwone na antenie i lusterkach, naklejki), odświętny ubiór instruktorów oraz całego personelu ośrodków szkolenia kierowców, udekorowania wejść do ośrodków szkolenia. Liczymy na masowy udział w tej akcji niezależnie, czy jesteśmy instruktorami nauki, czy techniki jazdy, bądź wykładowcami, bez względu na przynależność lub nie, do organizacji, stowarzyszeń. Pokażmy jak ważna dla nas jest społeczna akceptacja ludzi wykonujących ten trudny i odpowiedzialny, ale też pełen ryzyka zawód.

Udowodnijmy, że potrafimy być jednomyślni!

Polska  Federacja  Stowarzyszeń  Szkół  Kierowców

Na apel odpowiedziało już wiele ośrodków, stowarzyszeń i instruktorów z Polski. W wielu regionach kraju przewidziane są różne formy wyrażania przez środowisko szkoleniowe poparcia dla tej inicjatywy oraz integracji naszej grupy zawodowej.

 Pokażmy, że Warszawa nie jest gorsza!                          

Proponujemy zlot instruktorów udekorowanymi samochodami 7 sierpnia o godz. 14.00 w Sali konferencyjnej Instytutu Transportu Samochodowego przy ul. Jagiellońskiej 80, gdzie sporządzimy i podpiszemy petycję do Marszałka Senatu Rzeczypospolitej Polskiej o proklamowaniu przez warszawskie środowisko szkoleniowe Dnia Instruktora Nauki Jazdy, a następnie po poczęstunku tortem i zimnymi napojami przejedziemy do Starych  Babic, gdzie będzie okazja  do integracji. Nie mamy sponsora, który pokryłby koszty spotkania, dlatego każdy we własnym zakresie będzie mógł zamówić sobie danie lub napoje. Warto, żebyśmy skorzystali z nadarzającej się okazji, aby poznać się lepiej i zacieśnić nasze relacje.

Co Szanowni Warszawiacy na to? Lokalizacja miejsca spotkania integracyjnego to 8 km od Warszawy, Stare Babice. ,, Zagraniczni” goście też mile widziani. Na miejscu hotel.

Osoby chętne do wzięcia udziału mogą uzyskać informacje i przekazać swoje zgłoszenia do  Bogdana Sarny, który przygotował propozycję, tel. 601 307 307.

Serdecznie zapraszamy. 

Stowarzyszenie Ośrodków Szkolenia Kierowców w Warszawie