XII edycja kampanii społecznej Bezpieczny przejazd – „Szlaban na ryzyko”

W dniu 20 kwietnia 2017 PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. podczas „Dnia Bezpiecznej Jazdy”, organizowanego przez SKN Motoryzacji działającego przy Szkole Głównej Handlowej w Warszawie, zorganizowały warsztat poświęcony tematyce bezpieczeństwa na przejazdach kolejowo-drogowych realizowany w ramach ogólnopolskiej kampanii społecznej Bezpieczny przejazd – „Szlaban na ryzyko!”  

Zebranie członków Stowarzyszenia SOSK Warszawa – 10 maja 2017

Zarząd SOSK Warszawa zaprasza członków Stowarzyszenia na zebranie, które odbędzie się 10 maja 2017 o godz. 10.00 w OSK Sarbo ul. Powstańców Śląskich 124 pawilon 225 I piętro. Planowany porządek zebrania:

  1. Informacje o pracach Zespołu Doradczego w MIiB
  2. Informacje o pracach Zarządu SOSK Warszawa
  3. Konkurs Instruktor Roku 2017
  4. Zagrożenia w ruchu drogowym - udział członków SOSK w zajęciach teoretycznych i praktycznych na płycie poślizgowej
  5. Pielgrzymka na Jasną Górę
  6. Sprawy bieżące

Za Zarząd Prezes Jan Szumiał

Sprawozdanie z przebiegu XIX Zjazdu Delegatów Stowarzyszeń Polskiej Federacji Stowarzyszeń Szkół Kierowców

XIX Zjazd Delegatów Stowarzyszeń Polskiej Federacji Stowarzyszeń Szkół Kierowców zgodnie ze Statutem PFSSK  odbył się w Sieradzu w dn. 31.03.2017-01.04.2017 r. Głównym celem corocznych ZDS jest przedstawienie przez Władze Federacji (Zarząd, Komisja Rewizyjna, Sąd Koleżeński), sprawozdań z dotychczasowej działalności i przedstawienie zamierzeń Zarządu na następny rok oraz udzielenie absolutorium władzom organizacji, a także dyskusja nad nimi i propozycje delegatów. Stowarzyszenie warszawskie reprezentowali: Jan Szumiał- prezes i Zbigniew Bem- V-ce Prezes. Prezes PFSSK w sprawozdaniu zdał relację z wykonanych przez Zarząd czynności w minionym okresie.  

Życzenia na zbliżające się Święta Wielkanocne